Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Felújítás a magyarszecsődi Kisboldogasszony-templomnál

Felújítás a magyarszecsődi templomnálPályázati támogatásnak köszönhetően felújítási munkálatok zajlottak a magyarszecsődi templomnál. A helyszínen néztük meg hogyan változott meg a kis templom az elmúlt hónapokban. 

Felújítás a magyarszecsődi templomnál- A magyarszecsődi templom Körmend vidékének egyik szép temploma. Németh Zoltán atya látja el itt a plébánosi feladatokat. Őt kértem meg, hogy vezessen körbe és mutassa be a templomot, ahol az elmúlt időszakban felújításokat végeztek. 

Magyarszecsőd Árpád-kori műemlék templomának felújítására kért támogatásban az épület külső felújítása - héjazatcsere, tetőszerkezet-födém csere, csapadékvíz-elvezetés és drénezés, valamint a külső homlokzat felújítása (vakolatcsere és festés) - szerepelt. A csökkentett összegű támogatás következtében a kivitelezést is csökkentett műszaki tartalommal valósítottuk meg. A legfontosabb munka a csapadékvíz elvezetése és a tető felújítása volt, így a homlokzat felújítását későbbi időpontra halasztottuk, bízva benne, hogy majd arra is tudunk támogatást szerezni pályázati forrásokból. 

A kivitelezést a körmendi BP Etalon Kft. végezte, a műszaki ellenőrzést Andorka Miklós egyházmegyei főépítész, műszaki ellenőr koordinálta, a projekt menedzsment feladatokért Varga Dezső egyházmegyei projektiroda vezető felelt. 

Felújítás a magyarszecsődi templomnálA munkák során elkészült a cserépfedés, a tetőlécezés bontása, a törmelék elszállítása, tetőszerkezeti elemek szükség szerinti cseréje, a födémgerendák cseréje, ideiglenes fóliatakarás készítése, új tetőlécezés, ellenlécezés, fóliázás. A teljes tetőfelületen új cserépfedés készült kiegészítő elemeivel együtt, valamint a tető kompletten új vörösréz bádogos szerkezeti elemeket kapott. Az épület körül a felszíni vízelvezetést segítendő szivárgó rendszer lett kiépítve, valamint a csapadékvíz elvezetés zárt rendszerben lett megoldva az udvaron kialakított szivárgó kútba bekötve.

- Az egyik szembetűnő változás a bélletes kapun látható.  

Felújítás a magyarszecsődi templomnálA homlokzat felújítását részben sikerült megvalósítani a déli oldalon lévő bélletes kapu felújításával, melyet Módy Péter kőszobrász restaurátor művész által készített engedélyes restaurálási dokumentáció alapján maga a restaurátor és csapata végzett el.

- Milyen feladatokat végeztek el a restaurátorok?  

A jelenlegi restaurálás egy korábbi restaurálás megújításának-felújításának felel meg valójában. Elsőként a korábban készült béllet oszloptörzseket pótolták új öntvényekkel, a négy műkő oszloptörzsből kettő is törött volt, felső fugák hiányában mozogtak is, így pótolni kellett őket. Az oszlopok mögötti réseket tömíteni kellett. Majd a külső, hurokmintás boltív fejezet korrekciója következett, a fejezeti zónában és a bal oldali szárkő felső részén elvégzett fémcsapos bekötéssel igyekeztek a korábbi restaurálás statikai hibáját korrigálni, legvégül pedig a freskó-töredékek állagmegóvása-konzerválása mellett a meszes retusálások javítását végezték el. A biológiai tisztítás során első lépésként a moha- és algatelepek kerültek eltávolításra, majd pedig algamentesítő permettel mosták át a felületet, hogy a növényi fonalak a mélyebb rétegekben is elpusztuljanak. A tetősík és a félkörív közötti fal vakolatának cseréje során a rendkívül repedezett felületről a repedések peremén kicsapódó sókat is el kellett távolítani.

Felújítás a magyarszecsődi templomnálA felület egyenetlenségeit meszes falazó habarccsal töltötték fel, majd homlokzati vakolatként kvarchomok és durvamészkő zúzalék elegyét hordták fel rá. A törött, repedt oszlopfő rekonstrukciója során már a bontási szakaszban jelentkeztek a korábbi rekonstrukció hibái: utólag öntötték be betonnal a belsejét, mely téglatörmeléket is tartalmaz. Két, egyenként 12 mm átmérőjű rozsdamentes acélcsap furatot készítettek. A 42 cm hosszú csap 25 cm mélyen van a falban. A bal oldali, külső béllet oszlop is nagyon kemény betonból készült, így bontását csak szakaszosan lehetett elvégezni. A bontás után csak egy romos csonk maradt, melynek a visszaillesztése során restauráló habarccsal óvatosan körbe kellett építeni. A jobb oldali külső béllet oszlop lábazatán kisebb kiegészítés volt, de mivel alulról ez is felfagyott, ezért is bontásra került. Az ívmező korábban elütő színű meszes tömítésénél kellett javításokat végezni a kiegészítések visszamélyítésével, ill. eltávolítás után a plasztikailag illeszkedő tömítések rekonstrukcióját meszes retussal beillesztve. Retusálva lett a freskó-töredék is, melyen nagy valószínűséggel a keresztre feszítést ábrázolták, ez vehető ki a korábbi restaurálás vonalmegerősítő retusai által. A lépcső belső csorbulását kevert bazalt zúzalékkal pótolták, melyet visszacsiszoltak. A jobb oldali szárkövet sárga mész patinával homogenizálták. 

- Miért volt szükség a felújítási munkálatokra és mit tudtak az elnyert támogatási pénzből megvalósítani? Miért volt mindez fontos az ittélőknek? 

Felújítás a magyarszecsődi templomnálAz épület szinte teljes külső felújítása valósulhatott meg a pályázati támogatásnak köszönhetően. Az épület állagmegóvásának szempontjából legfontosabb munkákat sikerült elvégezni, a tetőszerkezet-födémcsere és a héjalás cseréje évtizedekig biztosítja szakszerű és hosszú távú beavatkozásával a templomtető rendeltetésszerű funkcióját. A déli kapuzat restaurálása az eredeti környezetet és kinézetet adja vissza, a hozzá készült szöveges és képes dokumentáció pedig az Egyházközség fontos szellemi terméke. A kis lakosságszámú település életében hatalmas beruházás valósult meg 2016-17-ben, mely során egyházi épített örökségünk egy kis szelete újulhatott meg. Reményeink szerint a felújított templom és a mellette lévő templomkert megújult környezettel még több zarándokot, turistát és vallásuk iránt elkötelezett hívet vonz majd. Egyházközségünk szabad téri rendezvényeinek méltó helye lett a templom, mely vallási életünknek új lendületet adhat, ebben bízunk és ezért hálásak vagyunk a támogatásnak. 

Felújítás a magyarszecsődi templomnálA jövőben - amennyiben támogatáshoz jut Egyházközségünk - szeretnénk a külső homlokzat felújítását befejezni, ill. a legszükségesebb belső munkákat elvégezni. Fontos lenne a belső festés és a belső, korábban már feltárt feliratok restaurálása is, mely hasonlóan a déli kapuzathoz óriási művészi értékkel bír. Felújítása és megőrzése az utókor számára szinte kötelességünk. Ezen felsorolt munkákra kellene támogatást szereznünk a következő években, hogy templomunk külső-belső felújítása teljes képet adjon.