Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Vasvár - Szent Kereszt felmagasztalása templom

https://www.youtube.com/embed/KxfAuylWn80

 

Vasvár

A település római alapítású, de a középkorban is megőrizte jelentőségét: Vas vármegye székhelye lett. A domonkos rend a 13. században telepedett le. A ma is látható templom barokk átépítés eredménye. Az egyhajós templom főoltára a megfeszített Krisztust ábrázolja a Kálvárián. A templom a Mária tisztelet központja: itt található a szombathelyi csodatévő Mária-szobor másolata. A mennyezeti képeken Mária, mint Rózsafüzér Királynője látható, illetve a Szent Kereszt jelenete.  A filmben láthatók a domonkos rend kiemelkedő tagjainak tiszteletére emelt oltárok illetve szobrok.

 

Készítők:

Forgatókönyvíró, rendező: Molnár Péter
Dróntechnika, Operatőr: Németh Márton
Vágó, zeneszerző: Németh Krisztián
Narrátor: Merklin Ferenc

időtartam: 6’55

Feltöltés:
Youtube: 2018. augusztus 28.
www.sztv.hu/www.martinus.hu: 2018. szeptember 20.

Rum - Szent László király-templom

https://www.youtube.com/embed/tEYlP33D-A8

 

 

Rum

A falu, Szent László király tiszteletére szentelt temploma több mint 700 éves. Három építészeti stílus jegyeit viseli magán, amik a film képsorain keresztül megismerhetők. A filmben bemutatjuk a Lesenyei Márta szobrászművész által készített szárnyas főoltárt, amelyen Szent László király életének eseményei láthatók. A filmben láthatók a templom értékes, fából készült szobrai, valamint falfestményei.

Készítők:

Forgatókönyvíró, rendező: Molnár Péter
Dróntechnika, Operatőr: Németh Márton
Vágó, zeneszerző: Németh Krisztián
Narrátor: Merklin Ferenc

Időtartam: 5’57

Feltöltés:
Youtube: 2018. augusztus 24.
www.sztv.hu/www.martinus.hu: 2018. szeptember 20.

Rábapaty - Kisboldogasszony-templom

https://www.youtube.com/embed/Qjyp1QMs54I

 

 

Rábapaty

A település három kisközség: Alsópaty, Felsőpaty és Rábabogyoszló egyesítésével alakult ki. Rábapaty temploma feltehetőleg a 16. században épült. Eredetileg egyhajós és egytornyú volt. Előbb 1716-ban a szentélyt és a sekrestyét építették hozzá, később pedig két oldalkápolnát. A templombelső művészi alkotásai a Mária tiszteletet tükrözik, ennek elemei ismerhetők meg a filmből: a főoltárképen, a mellékoltáron és a mennyezeti képen keresztül. Bemutatjuk a több mint 100 éves orgonát, valamint a II. világháború idején itt tartózkodó lengyel menekültek által adományozott chestochowai Mária kegykép másolatát.   

Készítők:

Forgatókönyvíró, rendező: Molnár Péter
Dróntechnika, Operatőr: Németh Márton
Vágó, zeneszerző: Németh Krisztián
Narrátor: Merklin Ferenc

Időtartam: 6’06
Feltöltés:
Youtube: 2018. augusztus 24.
www.sztv.hu/www.martinus.hu: 2018. szeptember 20.

Vasszécseny - Nagyboldogasszony-templom

https://www.youtube.com/embed/VYYaYE-unWs

 

 

Vasszécseny

A falu két település – Lipárt és Szécseny – 1948-as egyesítéséből jött létre. Mindkét településrészen saját templomot építettek maguknak a katolikus hívek. Szécsenyben a 17. században építettek templomot, amit  a 19. században építettek át mai formájára. A templom belső berendezése és művészi festményei túlmutatnak egy egyszerű falusi templomén, ez is megismerhető a filmből. Láthatók a művészi szépségű keresztúti stációk, a számos falfestmény, köztük Benczúr Gyula Magyar Szent Korona országát ábrázoló allegorikus rajzának festményváltozata, valamint a 20. században készített üvegablakok.

Készítők:

Forgatókönyvíró, rendező: Molnár Péter
Dróntechnika, Operatőr: Németh Márton
Vágó, zeneszerző: Németh Krisztián
Narrátor: Merklin Ferenc

Időtartam: 6’18

Feltöltés:
Youtube: 2018. augusztus 28.
www.sztv.hu/www.martinus.hu: 2018. szeptember 20.

Gérce - Szent Kereszt felmagasztalása templom

https://www.youtube.com/embed/LtLuXwe-tX8

 

 

Gérce

Gérce Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére szentelt templomát az Árpád-korban építették . A török harcok után romosan megmaradt épületet egy ideig a protestánsok használták, majd a 18. század második felében, 1771-1777 között újjáépítették, immár a katolikus közösség számára. A templom mai formáját az 19. század közepén nyerte el, amikor 1860-1866 között szentélyt építettek hozzá, falait és tornyát vastagították, magasították. A filmben látható a barokk kor kiváló festőművésze, Stefan Dorfmeister által készített főoltárkép, és bemutatjuk a főoltár mögötti falon Závory Zoltán által 1983-ban festett, hasonló témájú falfestményeket. Bemutatjuk a plébánia féltve őrzött kincsét, a Szent Kereszt ereklyét is.

Készítők:

Forgatókönyvíró, rendező: Molnár Péter
Dróntechnika, Operatőr: Németh Márton
Vágó, zeneszerző: Németh Krisztián
Narrátor: Merklin Ferenc

Időtartam: 5’27


Feltöltés:
Youtube: 2018. augusztus 28.
www.sztv.hu/www.martinus.hu: 2018. szeptember 20.

Egervár - Alexandriai Szent Katalin-templom

https://www.youtube.com/embed/Da9ZJtHi1pg 

 

 

Egervár

Egervár első templomáról 1342-ből van írásos emlék. A mai templom – amelyet Alexandriai Szent Katalin tiszteletére szenteltek – a 18. századi átépítés eredménye, de néhány vonásában megőrizte a gótikus stílusjegyeket. A filmben bemutatjuk az épület barokk, valamint gótikus építészeti emlékeit, mérnöki megoldásait. A filmben látható a páratlan művészi szépségű barokk szószék, főoltár, az Alexandriai Szent Katalin megdicsőülését ábrázoló főoltárkép és mennyezeti kép is.

Készítők:

Forgatókönyvíró, rendező: Molnár Péter
Operatőr, dróntechnika: Németh Márton
Vágó, zeneszerző: Németh Krisztián
Narrátor: Merklin Ferenc

Időtartam: 6’24

Feltöltés:

Youtube – 2018. augusztus 24.
www.sztv.hu/www.martinus.hu - 2018. szeptember 20.