Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Élet-Forrás magazinműsor

http://www.youtube.com/v/YD6RAk3xxsU?version=3&hl=hu_HU 

A tartalomból:

 • Minden hónap 29-én engesztelő imanapot tartanak Csehimindszenten, Mindszenty József bíboros, hercegprímás szülőfalujában. Az imanap célja, hogy a nap 24 órájában mindig legyen valaki, aki imádkozik a bíboros úr mielőbbi boldoggá és szentté avatásáért, valamint engesztelnek a hercegprímás szándéka szerint, amelyet 1946. január 25-én hagyott jóvá: „A Világ Királynője nagy engesztelő mozgalomra főpásztori áldásomat adom.”
 • A Szombathelyi Egyházmegye 10 plébániai közössége egy rendezvénysorozatra adott be pályázatot, amelynek koordinálását az Egyházmegyei Projektiroda végezte. 2012. szeptember 1-jén, szombaton a jánosházi Keresztelő Szent János Plébánián kezdődött a rendezvénysorozat. Több mint 150 ember gyűlt össze: gyerekek, fiatalok és felnőttek.
 • A Kulturális Örökség Napjai elnevezésű rendezvénysorozat alkalmával, szeptember 16-án áldotta meg dr. Veres András megyéspüspök a külső renováláson átesett nicki templomot. Erre az alakalomra elkészült a plébánia udvarán található kemencés konyha kiállítóhely, illetve mellette az új evangelizációs terasz, továbbá az udvaron elhelyezték a Forráskút Teremtésvédelmi Táborhely alapkövét is.
 • Szeptember 16-án ünnepelték a rönöki hívek felújított templomuk felszentelésének 20. évfordulóját. A prédikációban elhangzott az a gondolat, hogy a templomot a múltban a legmeggyalázottabb jelzővel illethették volna, ma viszont a legmegbecsültebb szó illik rá.

Élet-Forrás magazinműsor

http://www.youtube.com/v/bgXjSTGB810?version=3&hl=hu_HU

A tartalomból:

 • A Szombathelyi Egyházmegye Családpasztorációs Bizottsága megbízásából, a helyi lelkipásztorok vezetésével, a sárvári Család Csoport, a Barabás szakközépiskola és a Szent László katolikus iskola szervezésében egyházmegyei adventi lelkinapra került sor 2011. december 3-án, Sárváron.
 • Prof. dr. Faragó Sándor rektor kezdeményezésére, dr. Veres András megyéspüspök közreműködésével, valamint dr. Németh Norbert atya vezetésével a közelmúltban megkezdte működését a Szombathelyi Katolikus Egyetemi Lelkészség a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ „A” épületében. A lelkészség tárt ajtókkal várja az egyetem hallgatóit az épület második emeletén található két teremben. A lelkészség ünnepélyes megáldására 2011. december 7-én 11.30 órakor került sor.
 • A Brenner János Nevelési Központ igazgatója, Englert Zsolt a Brenner János Gimnázium elindításáról tájékoztatta a sajtó képviselőit. A Brenner János Nevelési Központ a 2012/2013-as tanévtől nyolc évfolyamos gimnáziumi képzést indít, amelyre várja a tehetséges, jó képességű, tanulásra motivált negyedik osztályos diákok jelentkezését Szombathelyről és környékéről, sőt kollégiuma lehetőségeit kihasználva nagyobb távolságról is, akik kiemelt színvonalú képzésben szeretnének részt venni az érettségiig.

Élet-Forrás magazinműsor

http://www.youtube.com/v/gfKlhxAzMPc?version=3&hl=hu_HU

A tartalomból:

 • Szent Család ünnepén, 2011. december 30-án 10 órakor az egyházmegye nyugalmazott főpásztorával, papjaival együtt szentmisét mutatott be a megyéspüspök atya. A székesegyházban az egyházmegye különféle vidékeiről érkezett családok ünnepeltek, a babakocsiban érkező kisgyermekektől kezdve a nagyszülők, dédszülők korosztályáig.
 • A doni áttörés 69. évfordulóján közös megemlékezésre került sor Szombathelyen 2012. január 13-án a Szombathelyi Egyházmegye, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Recski Szövetség Nyugat-dunántúli Szervezete szervezésében.
 • A Brenner János Nevelési Központ az általános iskolájába is várja a tanulókat.

Élet-Forrás magazinműsor

http://www.youtube.com/v/XZIYyu2L4og?version=3&hl=hu_HU

A tartalomból:

 • Dr. Veres András megyéspüspök meghívására a Megszentelt Élet napján, február 2-án a püspökségen találkoztak az egyházmegye szerzetesei. Ferencesek, premontreiek, szaléziak, verbiták, domonkos és annunciáta nővérek, szociális testvérek együtt ünnepeltek.
 • A vízkereszt és a nagyböjt közti időszak a bálok ideje. Egyházmegyénkben is számos plébánián, katolikus közösségben rendeznek farsangi bálokat. Nem kivétel ez alól a Martineum Felnőttképző Akadémia sem, amely 2012. február 4-én, 19 órától várta a kikapcsolódni, kulturáltan szórakozni vágyó keresztény fiatalokat.
 • Hamvazószerda (2012. február 22.) hajnalán a Batthyány templom harangjának kondulása röpítette tova a hírt: az évezredes tradíció az idén is újjáéledt, s lassan már hagyománnyá érik Szombathelyen. Miként hajdan a keresztény ősök, úgy a helybeli hívek is főpásztoruk vezetésével indultak stációs zarándoklatra, hogy a nagyböjti szerdákon és péntekeken templomról templomra járva kövessék egymást.

Élet-Forrás magazinműsor

http://www.youtube.com/v/QTRgIGr2HpQ?version=3&hl=hu_HU

A tartalomból:

 • Halál és örök élet keresztény szemmel – Joseph Ratzinger legsikeresebb teológiai kutatása címmel került sor a tavaszi szemeszter második előadására a Savaria Egyetemi Központ Könyvtárában 2012. március 12-én. A négyrészes sorozat előadója dr. Németh Norbert egyetemi lelkész, főiskolai tanár.
 • A Szombathelyi Egyházmegye Ifjúsági Bizottságának szervezésében 2012. március 9-11. között Elias Oholiedwarin verbita missziós atya vezetett lelkigyakorlatot fiataloknak a Martineumban. A hétvége középpontjában a kísértés fogalma állt: kísértés a Paradicsomban, a pusztában és a Golgotán.
 • Az egyházi évben a nagyböjtnél nincs is aktuálisabb időszak arra, hogy a halálról, a feltámadásról, a mennyről, a pokolról és a tisztítóhelyről hallgassunk meg három előadást. A szentpéterfai hívek 2012. február 26. és március 11. között három vasárnap délután frissíthették fel tudásukat és kaphattak választ a túlvilággal kapcsolatos kérdéseikre Merkli Ferenc vasszécsenyi plébánostól.

Élet-Forrás magazinműsor

http://www.youtube.com/v/PC7wiuUGRKY?version=3&hl=hu_HU

A tartalomból:

 • Idén márciusban ünnepeltük Mindszenty József bíboros hercegprímás születésének 120. évfordulóját. A jubileum alkalmából Mindszenty bíboros életét bemutató kiállítás nyílt a Szombathelyi Egyházmegyei Kincstárban, 2012. március 31-én pedig Mindszenty-ünnepséget rendeztek Szombathelyen, a Sarlós Boldogasszony székesegyházban.
 • Az egyházmegyénk ifjúsági bizottsága által két éve elindított kezdeményezés idei alkalmára 2012. április 14-én került sor: Szentgotthárdon gyűltek össze az egyházmegye fiataljai, hogy közösen ünnepeljék a Feltámadt Krisztust, elgondolkodva azon, miként járjanak az ő útján.
 • A NaProTechnológiáról hallhattak az érdeklődők 2012. április 13-án a szombathelyi Martineum Felnőttképző Akadémián. A technológia áldás a meddőségben szenvedő katolikus fiatalok számára. Az eseményen részt vett dr. Veres András megyéspüspök is, aki erkölcsteológusként tartott előadást a programon.

Élet-Forrás magazinműsor

http://www.youtube.com/v/cY44jzMFSZ8?version=3&hl=hu_HU

A tartalomból:

 • A Hitünk és Életünk egyházmegyei hittanverseny döntőjére 2012. április 28-án került sor. Ebben a tanévben a cím is azt mutatja, hogy az evangelizáció kérdésére helyezték a hangsúlyt a hittanversenyen.
 • Több mint ezer hívő érkezett 2012. május 1-jén a vasvári Szentkúthoz, az idei egyházmegyei zarándoklat helyszínére. A festői környezetben felállított szabadtéri oltár köré sok száz hívő gyűlt össze 10 órára, a püspöki szentmise kezdetére.

Élet-Forrás magazinműsor

http://www.youtube.com/v/gOjl7gWJLw0?version=3&hl=hu_HU

 A tartalomból:

 • Az éves egyházmegyei zarándoklat után ismét zarándokként köszönthettük a vasvári Szűzanyát a Nagyboldogasszony ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon, 2012. augusztus 12-én, a temetőkápolna búcsúnapján. A ráhangolódást a szombat esti szentmisét követő éjszakai virrasztás segítette a templomban. Másnap, a reggeli szentmisék után, 10 órakor körmenetben indultak a hívek a temetőkápolnához. Az ünnepi szentmisét egyházmegyénk újmisés papjai, Óra Krisztián és Németh Csaba káplánok mutatták be.
 • Hosszú évek küzdelmes fáradozásai után kívül-belül megújult Olaszfa temploma. A munkálatok már 2007-ben elkezdődtek. 2012. augusztus 12-én, vasárnap délután a kisközségben örömünnepre, a kívül-belül felújított templom megáldására gyűltek össze a hívek.  Dr. Veres András megyéspüspök, miután megáldotta a templomot, a szentmise homíliájában a szentírási szakaszokból kiindulva világított rá a templom jelentőségére.
 • Immáron 6. alkalommal gyűltek össze az egyházmegye papjai szüleikkel, valamint a szentgotthárdi és a környékbeli, illetve távolabbról érkezett hívek a Szentgotthárd-Zsida városrészben lévő Jó Pásztor kápolnánál 2012. augusztus 25-én.

Élet-Forrás magazinműsor

http://www.youtube.com/v/M78kmM5PAak?version=3&hl=hu_HU

A tartalomból:

 • Az idei évben, immár 20. alkalommal egy hónapon keresztül várta általános iskolás korú táborozóit a szombathelyi Szent Kvirin Szalézi Plébánia. A tábornak idén is a Szalézi Ifjúsági Oratórium adott otthont. A táborban közel 110 gyermek vett részt.
 • Bemutatkozik Kovács József diakónus, valamint a Szombathelyi Egyházmegye újmisésés lelkipásztorai: Óra Krisztián, Németh Csaba és Molnár János.
 • A Jó Pásztor kápolnában májustól októberig minden hónap 13-án, a fatimai jelenések emléknapján szentmisét mutatnak be és imádkoznak Brenner János boldoggá avatásáért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért.

Talentumok: Főparancs

http://www.youtube.com/embed/9k3wygc1UyU

A szentpéterfai Talentumok csoport rockpassió előadása. Mint ezt a név is sugallja, az előadás a Jézus halálával kapcsolatos eseményeket dolgozza fel zenés-énekes formában, a hangszerelés viszont az egyházitól kicsit eltérő, könnyűzeneibb, rockosabb.

Szent Márton ünnepe Szombathelyen

http://www.youtube.com/embed/IX5egp_kyAE

Novemberben ünnepeltük egyházmegyénk védőszentjének, Szent Mártonnak az ünnepét. Idén is volt lampionos felvonulás, és koszorúzás a Szent Márton szobornál. Másnap dr. Veres András megyéspüspök tartott ünnepi szentmisét a székesegyházban több száz hívő jelenlétében.

Dr. Batthyány családjának naplói, krónikái 1907-1931

http://www.youtube.com/v/Hu8POx6ebGI?version=3&hl=hu_HU 

A Család Évében megjelent kiadvány szerkesztői – dr. Salacz György professzor, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának tanára és dr. Puskely Mária szerzetestanár, aki több, nagyapámról, dr. Batthyány-Strattmann Lászlóról, a „szegények orvosáról" megjelent mű szerzője – önként vállalt, odaadó, hatalmas munkát végeztek. A 460 oldalas könyv az 1907 és 1931 között írott családi naplókat és visszaemlékezéseket foglalja magában. (Batthyány Bálint)