Szombathelyi Egyházmegye

Lépjünk Szent Márton nyomába! Horváth József atya gondolatai Szent Mártonról: Istent kereső Márton.


az-arianusok-megkorbacsoljak-szent-martont-savariabanHorváth József atya osztja meg gondolatait Szent Mártonról és mutat példát a ma emberének az igaz Krisztus-követésről. 

Videótár

Ferenc pápa szerdai általános kihallgatása - A vallásszabadság emberi jog


https://www.youtube.com/embed/Lo-MnnVQFIM

Dr. Veres András megyéspüspök videóüzenete a Rönöki Nemzetközi Találkozó előtt


https://www.youtube.com/embed/k_3ECLfGeA8

Napi evangélium

Evangélium:
Abban az időben: Tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. Amikor tanítványainak és a nagy tömegnek a kíséretében elhagyta Jerikót, egy vak koldus, Timeus fia, Bartimeus ott ült az útszélen. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni: „Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!” Többen szóltak neki, hogy hallgasson, de ő annál hangosabban kiáltotta: „Dávid fia, könyörülj rajtam!
Jézus megállt, és így szólt: „Hívjátok ide!” Odaszóltak a vaknak: „Bátorság! Gyere, téged hív!” Az eldobta köntösét, felugrott és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte: „Mit akarsz, mit tegyek veled?” A vak ezt Felelte: „Mester, hogy lássak.” Jézus erre így szólt hozzá: „Menj, a hited megmentett téged.” Az pedig nyomban visszanyerte látását, és követte őt az úton.
Mk 10,46-52

Móri és székesfehérvári zarándokok Celldömölkön


zarándokok celldömölkönSzűz Mária celldömölki kegyhelyét minden évben sok zarándok keresi fel. Így tettek májusban a móri és székesfehérvári hívek is. Beszámoló a két zarándoklatról. 

Rönöki Nemzetközi Találkozó - Pünkösd a határon


rönök_szent_imre_templom2015. május 25-én Rönökön ünnepelt a Szombathelyi Egyházmegye és a vele határos osztrák, horvát és szlovén egyházmegyék püspökei, papjai és hívei. 

Pünkösd, a Szentlélek kiáradásának ünnepe


bérmálás pünkösd ünnepénTöbb mint százan bérmálkoztak Pünkösd ünnepén, május 24-én, Szombathelyen a Székesegyházban. Veres András megyéspüspök hitük bátor megvallására biztatta a szentségben részesülőket. 

Zarándokút Rómába


zarándokút rómábaA Toronyi Plébánia szervezésében 2015. május 11-18. között 49 fős zarándokcsapat utazott Olaszországba. A szervező, a csapat tényleges és lelki vezetője dr. Perger Gyula toronyi plébános volt.

Szent Mártonos könyvek bemutatója az Ünnepi Könyvhéten


konyvajanlo1Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit a 86. Ünnepi Könyvhét egyik kiemelkedő eseményére a Berzsenyi Könyvtárba. Szent Mártonról szóló kiadványokat mutatnak be az érdeklődőknek. A meghívó letölthető innen!

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Szombathelyi Csoportja programjai


Szeretettel hívunk és várunk mindenkit a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Szombathelyi Csoportjának programjaira. 

Meghívó tanévzáró ünnepségre


A Nyugat-magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Zenei Tanszékének tanévzáró ünnepségére kerül sor május 27-én. A meghívó letölthető innen!