Szombathelyi Egyházmegye

Videótár

Élet-Forrás 2016 június


https://www.youtube.com/embed/SDd6xQAAbFo

Vita Martini - Márton élete - A Brenner János Általános Iskola előadása


https://www.youtube.com/embed/7hOtZBIH-BE

Napi evangélium

Evangélium:
Jézus egyszer hajóba szállt, átkelt a Genezáreti-tavon, és az ő városába, Kafarnaumba érkezett. Ott egy bénát hoztak eléje hordágyon. Hitük láttára Jézus így szólt a bénához: „Bízzál fiam! Bocsánatot nyernek bűneid!” Néhány írástudó erre azt gondolta magában: „Ez káromkodik.” Jézus belelátott gondolataikba, és szemükre vetette: „Miért gondoltok rosszat szívetekben? Mi könnyebb, ha azt mondom: Bocsánatot nyernek bűneid!, vagy ha azt mondom: Kelj föl, és járj!? Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának hatalma van a földön a bűnök megbocsátására!” A bénához fordulva folytatta: „Kelj föl, fogd ágyadat, és menj haza!” Az ember fölkelt és hazament. Ennek láttára félelem fogta el a tömeget, és dicsőíteni kezdték Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek.
Mt 9,1-8

Te Deum a sárvári Szent László Katolikus Általános Iskolában


TeDeum Sárváron2016. június 17-én, pénteken délután 17 órakor tartotta tanévzáró Te Deum ünnepségét a sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola a Szent László Plébánia templomban. Ez az iskola életében a 19. tanévzáró volt.

2016. augusztus 1-jétől hatályos dispozíciók a Szombathelyi Egyházmegyében


Dispozíciók 2016 Az alábbiakban a 2016. augusztus 1-jétől hatályos dispozíciókat ismertetjük. 

Jubiláns Házaspárok Találkozója - hasznos tudnivalók a résztvevőknek


Újra jubiláns házaspárokat köszöntünkJúnius 25-én, délelőtt 10 órakor Jubiláns Házaspárok Találkozója lesz Szombathelyen a Székesegyházban. Néhány hasznos tudnivalót osztunk meg a résztvevőkkel, és a velük érkező rokonokkal, barátokkal.

Szent Márton útján - Elindult az Egyházmegyei gyalogos zarándoklat Szombathelyről Pannonhalmára


Zarándoklat Szombathelyről PannonhalmáraJúnius 20-án elindult Szombathelyről Pannonhalmára a Szent Márton Jubileumi Év tiszteletére meghirdetett Egyházmegyei gyalogos zarándoklat. 60-an léptek Szent Márton nyomába. 

Pap-és diakónusszentelés Szombathelyen


Kaszás Csaba és Takács AndrásKaszás Csabát diakónussá, Takács Andrást pedig áldozópappá szentelte a szombathelyi Székesegyházban dr. Veres András egyházmegyei kormányzó június 18-án. 

Szentségimádás a pap-és diakónusszentelés előestéjén Szombathelyen


szentségimádás a pap-és diakónusszentelés előestéjénHagyomány a Szombathelyi Egyházmegyében, hogy a pap-és diakónusszentelés előestéjén szentségimádást tartanak Szombathelyen, a Székesegyházban. Június 17-én, pénteken Takács Andrásért és Kaszás Csabáért szóltak elsősorban a hála - és kérőimák.

25 éve szerveződött újjá a karitász Magyarországon


25 éves a karitász1991. június 14-én, 25 éve jegyezte be a Fővárosi Bíróság egyházi jogi személyként a Magyar Karitászt.

Károly atya látogatása a toronyi plébánián


Németh Károly atya a Toronyi Plébánia templomaiba látogatott és találkozott a hívekkel2016. június 11-én, szombat este Bucsuban, vasárnap Dozmaton, Toronyban és Sében járt vendégségben Németh Károly, az Szombathelyi Egyházmegye nyugállományban lévő lelkipásztora.