Szombathelyi Egyházmegye

Egyházmegyei zarándoklat Tours-ba


jubileumi-evi-logoA SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYE SZENT MÁRTON ÉV ELŐKÉSZÜLETI ÉVÉBEN ZARÁNDOKLATOT SZERVEZ TOURS-BA, SZENT MÁRTON SÍRJÁHOZ. 

 

Videótár

Piroska és a farkas - előadás a Pákai Bálon. A Kerka Média felvétele


https://www.youtube.com/embed/XA5LE28NrBA

Új könyve jelent meg Gyürki atyának


https://www.youtube.com/embed/wnezbpQv_uU

Napi evangélium

Evangélium:
Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés és Mózes, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: „Mester! Olyan jó nekünk itt lennünk! Készítsünk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!” Nem is tudta, mit mond, annyira meg voltak ijedve. Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!” Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az Emberfia fel nem támad a holtak közül. A parancsot megtartották, de maguk között megvitatták, hogy mit jelenthet az, hogy feltámad a holtak közül.
Mk 9,1-9

"24 óra az Úrért" - imanap Ferenc pápa felhívására. Változás a 24 órás szentségimádásban SzombathelyenFerenc pápa az idei évben meghirdette a „24 óra az Úrért” elnevezésű lelki napot.

Fórum a Szombathelyi Egyházmegye életéről, értékeiről, és lehetőségeiről


egyengessetek-plakat-tervMindenkit szeretettel várunk egyházmegyénket érintő új programra a  a Martineum Felnőttképző Akadémián március 7-én.

Imaóra a börtönben


imaóra a börtönbenA ferences plébániához tartozó „Szikla” imacsoport tagjai vezettek imaórát egy februári szombat délután a szombathelyi börtönben.

Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól a Premontrei Gimnáziumban


kommunizmus áldozatainak emléknapjaA kommunizmus áldozataira emlékezett február 25-én az ország. A Premontrei Gimnáziumban is tartottak előadást. 

30 perc Jézussal


30 perc Jézussal2015. február 21-én  szentségimádási lehetőséget biztosítottunk fiataloknak a Székesegyházi Főplébánia emeleti termében.

Új könyve jelent meg Gyürki László atyának


a biblia világaA Biblia világa, az Ó-és Újszövetség könyvei bélyegeken címmel jelent meg legújabb könyve Gyürki László atyának.

A Szent Márton akadémia IV. előadása - riport Sághy Marianne történésszel


szent mártonA 4. században szinte valamennyi püspök szerzetes is volt egyben. Ez volt a kor követelménye és az emberek elvárása. Szükségük volt a szentekre, akik a világi érdekek helyett csak Istennek szolgáltak és mutattak példát a mindennapokban. Erről is beszélt Sághy Marianne történész a Szent Márton Akadémia előadásán.Bővebben Jubileumi Évi oldalunkon:

http://szentmarton.martinus.hu/hirek/125/szent-marton-akademia-ujabb-eloadasa

Riport Sághy Marianne történésszel: http://szentmarton.martinus.hu/videok/126/szent-marton-akademia-eloadasa-saghy-marianne-riport-az-aszkezisrol-szerzetessegrol

Hamvazószerdai diákmise a sárvári Szent László templomban


HamvazószerdaHamvazószerdán délelőtt 10 órakor diákmisén vettek részt a sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola diákjai és nevelőtestülete.  A szentmisét Orbán István kanonok celebrálta. Az olvasmányt és a szentleckét az iskola nevelői olvasták fel. Az iskola egyházi énekkara nagyböjti énekekkel szolgált.