Szombathelyi Egyházmegye

Egyházmegyei zarándoklat Tours-ba


jubileumi-evi-logoA SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYE SZENT MÁRTON ÉV ELŐKÉSZÜLETI ÉVÉBEN ZARÁNDOKLATOT SZERVEZ TOURS-BA, SZENT MÁRTON SÍRJÁHOZ.

 

Videótár

Energetikai korszerűsítés a Brenner Kollégiumban Szombathelyen


https://www.youtube.com/embed/27VWJnDvUGk

Pem László orgonakoncertje - Szombathelyi Tv felvétele


https://www.youtube.com/embed/-PX80MOZxzA

Napi evangélium

Evangélium:
Kafarnaum városában Jézus egy szombaton bement a zsinagógába, és tanított. Mindenki nagyon csodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Így kiáltozott: „Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje!” Jézus ráparancsolt: „Hallgass el, és menj ki belőle!” A tisztátalan lélek erre összevissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment belőle. Mindenki nagyon megdöbbent. Az emberek egymást kérdezgették: „Mi ez? Új tanítás, és milyen hatalmas! Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki!” El is terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén.
Mk 1,21-28

Egyházközségi bál Pákán


A Pákai Egyházközség jótékonysági bált rendez január 31-én. A befolyt összeget a pákai plébániaépület felújítására fordítják.

Meghívó a jótékonysági bálra, plakát.

Szent Márton és a szerzetesség-folytatódott az akadémiai előadássorozat


szent márton akadémiaSzent Mártont tekinthetjük a keresztény szerzetesség atyjának, mondta Lőrincz Zoltán a Szent Márton Akadémia keretében tartott előadásán.

Bővebben: http://szentmarton.martinus.hu/hirek/114/szent-marton-es-a-szerzetesseg-folytatodott-az-akademiai-eloadas

Ökumenikus Istentisztelet Vásárosmiskén


ökumenikus hét vásárosmiskénKemenesalján évszázadok egymás mellett élnek a katolikus és evangélikus közösségek és az ökumenikus mozgalomnak köszönhetően immár az együttélés – ha alkalmanként is – együtt imádkozás eseményeiről is számot ad.

Emlék és torna


I. Mindszenty KupaEmléktornát rendeztek a zalaegerszegi Mindszenty-iskolában. 

Ima a keresztények egységéért Körmenden


 ökumenikus imahét körmendenA körmendi keresztény közösségek a korábbi évek hagyományához hasonlóan az idei évben is összegyűltek közös ige-istentiszteletekre a világegyház szándékához kapcsolódva az ökumenikus imahét keretében.

A sárvári katolikus iskolások is együtt szavaltak a nemzettel…Január 22-én, a Magyar Kultúra Napján felemelő pillanatokban volt része a sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola tanulóinak és tanárainak.

Árpád-házi Szent Margit ünnepe Szombathelyen


szent margit ünnepe szombathelyenA szombathelyi Szent Márton-templomban, a több száz éves hagyomány szerint, három napos ünnepi áhitatot, triduumot tartottak  Árpád-házi Szent Magit tiszteletére a Domonkos Kör szervezésében január 16-17-18-án.

Közös célért a két falu: Nagysimonyi és Vásárosmiskejátékos napNagysimonyi és Vásárosmiske gyermekeit szeretnénk összefogni. Ebből adódóan Bődi Gábor és én elhatároztunk, hogy január 24-én, szombaton elvisszük a ministránsokat Sitkére a Borostyánkertbe tekézni.