Hírbeküldés:

Urunk szenvedésének ünneplése a sárvári Szent Miklós templomban

Urunk szenvedésének ünneplése a sárvári Szent Miklós templombanNagypénteken plébániánk hívő közössége, a bérmálkozásra készülő 9. osztályos fiatalokkal együtt élhette át a megrendítően szép liturgia keretében, Urunk szenvedésének lelki üzenetét hordozó szertartást a kereszt előtti hódolattal.

Roland atya szentbeszédében hangsúlyozta, hogy Jézus kereszthalála nem zsákutcába vezető tragédia, nem Isten kudarca, hanem ajtó a feltámadás felé. Isten Fia részt vesz az emberi szenvedésben, hogy ne teherként tekintsünk életünk keresztjeire, hanem tudatosan vállaljuk azokat a feltámadás reményében.


Nagycsütörtök a Sárvári Szent Miklós Plébánián

Nagycsütörtök a Sárvári Szent Miklós PlébániánAz idei esztendő nagycsütörtökén este 18.30 órára gyülekeztek a hívek az utolsó vacsora szentmiséjére  az ősi Sári-templomban. Plébánosunk, Roland atya az idei elsőáldozó jelölteket és szüleiket is buzdította az Oltáriszentség alapításának szentmiséjén való részvételre, amelynek keretében a gyermekek átvehették az első gyónásuk készületéhez szükséges lelkitükröt.

Püspöki szentmise Urunk feltámadásának ünnepén

Püspöki szentmise Urunk feltámadásának ünnepénA kereszténység legnagyobb ünnepére virradunk. A világ összes keresztényei ezt az örömnapot ünneplik. Jézus győzött a bűn, a halál felett és megváltott minket. Megszerezte számunkra az örök életet. Az idén a Katolikus Egyház, az ortodox és a protestáns egyházak is ugyanazon napon ünnepelték Krisztus feltámadását. „ Krisztust, a húsvéti Bárányt, hívek dicsérve áldják. Jézus ártatlan Bárány kiengesztelte Atyját, áldott vére árán bűneinkért.”

Húsvéti vigília a Székesegyházban

Húsvéti vigília a SzékesegyházbanA liturgiák liturgiája a nagyszombati szertartás. Magában foglalja az ősegyház hitét, az Ószövetség nagy eseményeit, melyek a megváltásra mutatnak. A tűzszentelés után behozzák a húsvéti gyertyát, a fényt a templomba. Lassan kivilágosodik a templom és elhangzik az Exultet. Az olvasmányok közben előbb a Dicsőség éneklése, majd az Alleluja visszatérése jelzi az Egyház örömét ezen a szent éjszakán. „Feltámadtam, és újból veled vagyok, alleluja, én vagyok, ne féljetek alleluja!” – hangzik fel az ének.

Szombathely város keresztútja

Szombathely város keresztútjaImmár nyolcadik alkalommal szervezte meg a Szombathelyi Egyházmegye a Szombathely város keresztútja című imádságos találkozóját a szombathelyi egyházközségek részvételével.

A keresztút a városközpontból, az Óperint utcától indult, és haladt egészen a Szent Kereszt templom alatt található Szent István szoborig. Az egyes stációk között a szombathelyi plébániák képviselői vitték azt a hatalmas keresztet, melyet ezen keresztúti alkalmakra készítettek.