Szombathelyi Egyházmegye

KÉZI 2016. évi zárszámadás és 2017. évi költségvetés

KÉZI 2016. évi zárszámadás és 2017. évi költségvetés

Adatszolgáltatás fakultatív hitoktatásról 2016.

Adatszolgáltatás fakultatív hitoktatásról 2016.

Adatszolgáltatás hit-és erkölcstanról 2016.

Adatszolgáltatás hit-és erkölcstanról 2016.

Adatszolgáltatás óvodai hittanról 2016.

Adatszolgáltatás óvodai hittanról 2016.

Bérmacédula

Bérmacédula (A4 - 4 db)

Bérmálkozás előtti jelentés

Bérmálkozás előtti jelentés (A4 - 1 oldal)

Családi lap

Családi lap (A4 - 2 db - 2 oldal)

Egyházközségi Tanácsadó Testületek Szabályzata

A Szombathelyi Egyházmegye területén működő Egyházközségek Tanácsadó Testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Értesítés elsőáldozásról

Értesítés elsőáldozásról (A4 - 4 db)
A kereszteltek anyakönyvébe való bejegyzéshez.

Éves esperesi látogatás jegyzőkönyve 2016.

Éves esperesi látogatás jegyzőkönyve 2016.

Éves esperesi látogatás jegyzőkönyve kettős könyv vitelű plébániák részére 2016.

Éves esperesi látogatás jegyzőkönyve kettős könyvvitelű plébániák részére 2016.

Házasságlevél (Litterae Matrimoniales)

Házasságlevél (A4 - 2 oldal)

Hitéleti statisztika - megújult formula 2016.

Hitéleti statisztika - megújult formula 2016.

Hitéleti statisztika - megújult formula excell táblázat 2016.

Hitéleti statisztika - megújult formula excell táblázat 2016.

Hitoktatók adatlapja 2016.

Hitoktatók adatlapja 2016.

Hittan órarend 2016.

Hittan órarend 2016.

Hittan tanmenet 2016.

Hittan tanmenet 2016.

Hittan tanmenet belső oldal 2016.

Hittan tanmenet belső oldal 2016.

Igazolás (keresztelő, keresztszülő, bérmaszülő, temetés)

Igazolás (A4 - 4 db)
Lelkipásztori hozzájárulás keresztelőhöz, keresztszülői tisztség vállalásához, bérmaszülői tisztség vállalásához és egyházi temetéshez.

Jegyzőkönyv plébánia átadásáról

Jegyzőkönyv plébánia átadásáról (A4 - 3 oldal)

Jegyzőkönyv Plébániai Tanácsadó Testületek részére 2016. évi zárszámadáshoz 2017-es formula

Jegyzőkönyv Plébániai Tanácsadó Testületek részére 2016. évi zárszámadáshoz 2017-es formula

Jegyzőkönyv Plébániai Tanácsadó Testületek részére kettős könyvelést végző plébániák esetében 2017.

Jegyzőkönyv Plébániai Tanácsadó Testületek részére kettős könyvelést végző plébániák esetében 2017.

Jegyzőkönyv valláskülönbség akadálya alóli felmentéshez

Letölthető adatlap

Jegyzőkönyv vegyesházasság tilalma alól engedély

Jegyzőkönyv vegyesházasság tilalma alól engedély - A/4. oldal

Jelentés a vegyesházasságokról 2016.

Jelentés a vegyesházasságokról 2016.

Jelentés felnőttkeresztelésről 2016.

Jelentés felnőttkeresztelésről 2016.

Jelentés szentmisékről

Jelentés szentmisékről word formátum

Jelentkezés egyházi házasságkötésre

Jelentkezés egyházi házasságkötésre (A4 - 1 oldal)

Kánoni vizitáció jegyzőkönyve 2012-2013

Kánoni vizitáció jegyzőkönyve 2012-2013 (A4 - 7 oldal)

Kérelem a házasság gyökerében való orvoslásához (CIC 1165)

Kérelem a házasság gyökerében való orvoslásához (A4 - 1 oldal)

Keresztelési bizonyítvány

Keresztelési bizonyítvány (A4 - 4 db)

Keresztlevél

Keresztlevél - Testimonium de baptismo (A4 - 1 oldal)

KÉZI 2016. évi mérleg és eredménykimutatás és 2017. költségvetés

KÉZI 2016. évi mérleg és eredménykimutatás és 2017. költségvetés

Kimutatás a misealapítványokról

Kimutatás a misealapítványokról (A4 - 1 oldal)

Leltár a templom ingóságairól

Leltár a templom ingóságairól (A4 - 4 oldal)

Mátrix díjcsomagú T-Mobile előfizetés igénylése

Mátrix díjcsomagú T-Mobile előfizetés igénylése (A4 - 1 oldal)

Ne temere értesítés

Ne temere értesítés (A4 - 4 db)

SZÁMOL 2016. évi mérleg és eredménykimutatás és 2017. évi költségvetés

SZÁMOL 2016. évi mérleg és eredménykimutatás és 2017. évi költségvetés

SZÁMOL 2016. évi zárszámadás és 2017. évi költségvetés

SZÁMOL 2016. évi zárszámadás és 2017. évi költségvetés

Tanulók névsora fakultatív hittanra járók 2016.

Tanulók névsora fakultatív hittanra járók 2016.

Tanulók névsora hit-és erkölcstan 2016.

Tanulók névsora hit-és erkölcstan 2016.

Végrendelet (minta)

Végrendelet (A4 - 2 oldal)