Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Személyi és területi változások a Szombathelyi Egyházmegyében

KözleményDr. Székely János megyéspüspök 2021. augusztus 1-jétől személyi és területi változtatásokról döntött egyházmegyénkben. 

Videótár

Megújul az oladi templom belső tere

https://www.youtube.com/embed/RGWrbCs2QZY

Karitász segítség Horvátországba

https://www.youtube.com/embed/UPRhctpM0SE

Napi evangélium

Evangélium:
Amikor (a kenyérszaporítás után) mindnyájan ettek és jóllaktak, Jézus mindjárt megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak csónakba, menjenek át előtte a túlsó partra, miközben ő elbocsátja a tömeget. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, és ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták-vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és rémületükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket: „Bátorság! Én vagyok! Ne féljetek!” Erre Péter odaszólt neki: „Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen!” Ő azt mondta: „Jöjj!” Péter ki is szállt a csónakból, elindult a vízen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Felkiáltott: „Ments meg, Uram!” Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá: „Te kicsinyhitű, miért kételkedtél?” Amikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban levők pedig leborultak előtte, és így szóltak: „Te valóban az Isten Fia vagy!” Akkor átkeltek a tavon, és Genezáret földjénél értek partot. Annak a helynek a lakói felismerték Jézust, hírét vitték az egész környéken. Eléje hoztak minden beteget, és kérték, hogy legalább ruhája szegélyét érinthessék. És akik csak hozzáértek, mind meggyógyultak.
Mt 14,22-36

Nagyszülők megáldása az ikervári plébánián

ikervar3Az ikervári plébániához tartozó templomokban a nagyszülők megáldására került sor június 25-én vasárnap.

Csiszér László dicsőítő estje

csiszerCsiszér László és zenekara 2021. augusztus 1-én, vasárnap, a Szombathelyi Székesegyházban dicsőítést vezet.

Szent Anna és Szent Joachim ünnepe

anna-joachimSzent Annára és Szent Joachimra, a Boldogságos Szűz Mária szüleire emlékezünk liturgikus emléknapjukon, július 26-án.

Temetői kereszt megáldása Nagykutason

kereszt2021. július 25-én Szent Jakab apostol ünnepén, Dr. Székely János megyéspüspök ünnepi szentmisét mutatott be Nagykutason a plébániatemplom búcsúnapján.

ÉLŐ püspöki szentmise Szent Joachim és Szent Anna az Úr Jézus nagyszüleinek ünnepén

anna-joachimSzent Joakim és Szent Anna Szűz Mária szülei, Jézus nagyszülei a nagyszülők védőszentjei.

Vasárnapi gondolatok - Dr. Takács Gyula atya elmélkedése Évközi 17. vasárnapon

evkozi17-2021„Krisztus kezéből venni a szeretetet, a szeretet oly sok arcát, és ragyogni, tündökölni a világban az Örökkévalóság fényét, a Szeretet ragyogását.
Ez az ember hivatása.
És ha ezt a hivatást éli, akkor nem is fogyatkozik el sohasem az ember szívének kincse, mindig marad.
Mindörökké tündökölni fog a szeretet minden mozdulata, az ember minden szelídsége, minden kedves beszéde, minden irgalma és minden áldozata, mindmegannyi gyöngyszem ragyogni fog az Isten fényében, az Ő örökkévaló szeretetének szentélyében.
És Isten tetszéssel tekint reád.”