Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Ima a Szombathelyi Egyházmegyéért

 

imalap-a-szombathelyi-egyhazmegyeertDr. Székely János megyéspüspök úr arra hívja a Szombathelyi Egyházmegye papjait és híveit, hogy hordozzuk együtt imában egyházmegyénket. Ehhez Püspök atya írt egy imádságot, amelynek egyéni és közösségi imádkozására buzdítjuk a testvéreket.

Az imalapokat, amelyeken az ima szövege olvasható, minden plébániára eljuttatjuk.
Kapcsolódjunk be az imába egyénileg és közösségileg is! Teremtsünk együtt imahátteret az egyházmegyénkben folyó lelki munkához! Az imádság letölthető ide kattintva! 

 

Videótár

Vasárnapi Ige - Évközi 27. vasárnap

https://www.youtube.com/embed/rZi1zTvSlWY

Istenről és a világról - Dr. Székely János megyéspüspök előadása Zalaegerszegen

https://www.youtube.com/embed/nUhkNxepxx4

Napi evangélium

Evangélium:
Abban az időben egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt. „Mester – szólította meg –, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Jézus így felelt: „Mit mond erről a törvény? Mit olvasol benne?” A törvénytudó így válaszolt: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.” Jézus ezt mondta neki: „Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz.” A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: „De hát ki az én felebarátom?”
Válaszul Jézus ezt mondta neki: „Történt, hogy egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Azután egy levita jött arra, ő is meglátta, de elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja. Amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Odament hozzá, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte, majd pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy vendégfogadóba és gondoskodott róla. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: Viseld gondját, és ha többet költenél rá, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?” A törvénytudó így válaszolt: „Aki irgalmasságot cselekedett vele.” Jézus így folytatta: „Menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél!”
Lk 10,25-37

Lektoravatás a székesegyházban - ÉLŐ szentmise közvetítés

szekesFekete Szabolcs Benedek segédpüspök, 2022. október 2-án, vasárnap az esti 18 órai szentmisében lektorokat avat.

Az egyházmegye ékköve - 10 éves a Szent II. János Pál Katolikus Szakkollégium

szakkollegium-4-of-27Alapításának 10 éves évfordulóját ünnepelte szeptember 30-án a Szent II. János Pál pápa Katolikus Szakkollégium. A szombathelyi Brenner-iskola aulájában együttműködési megállapodás aláírására is sor került.  

Püspöki szentmise a békéért - ÉLŐ szentmise közvetítés

szekesDr. Székely János megyéspüspök 2022. szeptember 29-én, csütörtökön este 18 órakor szentmisét mutat be a szombathelyi Székesegyházban a BÉKÉÉRT.

A boldogság kertje - Megáldották a szombathelyi Brenner Óvoda udvarát

brenner-ovoda-udvaranak-avatoja-50A Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programjának támogatásával az elmút hónapokban felújították a szombathelyi Boldog Brenner János Óvoda Bem utcai épületének udvarát. A néhány régi játék mellett számos új elemmel gazdagodott a hely, valamint egy imaösvény és a végén Mária szobor ad testi-lelki kikapcsolódást a gyermekeknek, de a felnőtteknek is. A szépen parkosított udvart dr. Székely János megyéspüspök áldotta meg szeptember 28-án.

A hűség és a remény zarándoklata - Perenyeiek a velemi Szent Vid-kápolnánál

perenyei-zarandoklat-23-of-58Őseik fogadalmához híven idén is elzarándokoltak a perenyei hívek a velemi Szent Vid-kápolnához. A szeptember 25-i hálaadó zarándoklatot Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök vezette.

„Boldog Brenner János ciszterci főiskolai kollégium” felszentelése és Szent Kereszt felmagasztalásának ünneplése Heiligenkreuz-ban

100-4673Alig egy évvel ezelőtt, 2021. október 5-én történt alapkőletétel után, 2022. szeptember 17-én felszentelték a Heiligenkreuz-ban épült ciszterci kollégiumot, amelyik Boldog Brenner János nevét vette fel. Az ünnepi eseményre meghívták testvérét, Brenner Józsefet a Szombathely-Vasvári Székeskáptalan nagyprépostját és a Zirci Ciszterci Apátság elöljáróját, Bérczi L. Bernát apátot. (A Zirci Ciszterci Apátság a rend magyarországi központja. Az első hazai ciszterci apátság alapítására II. Géza király hívta meg 1142-ben a Heiligenkreuz-i szerzeteseket, aztán a rend legnagyobb pártfogója III. Béla király lett. Ő alapított kolostorokat többek között 1182-ben Zircen és 1191-ben Szentgotthárdon. Heiligenkreuzban a refektóriumban freskók emlékeztetnek a magyarországi alapításra.)

Istenről és a világról - teológiai ismeretek közérthetően - Elődássorozat 2022 őszén

istenrol-es-vilagrol-plakat2022. szeptember 19-én kezdődött új, kétéves előadássorozat a Szombathelyi Egyházmegyében, melynek folytatására 2022. október 3-án Zalaegerszegen, 2022. október 4-én Szombathelyen kerül sor.

Részletek a plakáton ami letölthető itt.