Szombathelyi Egyházmegye

Ünnepi szertartások rendje a Székesegyházban

Ünnepi szertartások rendjeÜnnepi szertartások rendje a Székesegyházban Nagycsütörtöktől Húsvéthétfőig. 

Videótár

Énekek és gondolatok - Húsvét

https://www.youtube.com/embed/Gu_RuD14QVE

Énekek és gondolatok - Nagyszombat

https://www.youtube.com/embed/QUu1zuzoo3I

Napi evangélium

Evangélium:
Az asszonyok gyorsan elsiettek a sírtól. Remegve, de nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. És íme, egyszerre Jézus jött velük szemben, és megszólította őket: „Üdv nektek!” Ők pedig odasiettek hozzá, leborultak előtte, és átkarolták a lábát. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Siessetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, mert ott viszontláthatnak engem.”
Még úton voltak, amikor néhány őr bement a városba, és jelentette a főpapoknak a történteket. Ezek a vénekkel együtt tanácsot tartottak. Úgy határoztak, hogy sok pénzt adnak a katonáknak, és meghagyják nekik: „Mondjátok azt, hogy éjnek idején, amíg mi aludtunk, odajöttek a tanítványai, és ellopták a holttestet. Ha tudomást szerez róla a helytartó, mi majd megnyugtatjuk, és kimentünk benneteket.” Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogy meghagyták nekik. Ez a szóbeszéd mind a mai napig el van terjedve a zsidók között.
Mt 28,8-15

Nagypéntek - Jézus Krisztus kereszthalálának napja

NagypéntekNagypéntek az egyházi év legcsendesebb napja: Jézus elítélésének, megkínzásának, halálának és temetésének napja. Ezen a napon nincs szentmise. Arra a napra emlékezünk, amikor maga az örök Főpap mutatta be áldozatát a kereszt oltárán.

Nagycsütörtök este - Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére

Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére2019. április 18-án, nagycsütörtökön este Székely János megyéspüspökkel közösen emlékeztek a Székesegyházban összegyűlt hívek az Utolsó Vacsorára.

Az emberiség őrzői, Isten zarándokai a papok - Olajszentelési szentmise a Székesegyházban

Olajszentelési szentmise2019. április 18-án, nagycsütörtökön délelőtt az egyházmegye papságával közösen mutatott be szentmisét Székely János megyéspüspök a Székesegyházban. 

Király Péter: Kezetekbe Tüzet Kaptatok című húsvéti oratóriumának előadása Szombathelyen

ktk-plakat-a4-20192019. április 21-én 18.30-kor mutatják be Szombathelyen a Kálvária-templomban Király Péter: Kezetekbe Tüzet Kaptatok című húsvéti oratóriumát. Minden érdeklődőt szeretettel várnak! 

Költészet napja-hete a Brenner Iskolában

Költészet heteHosszú évek óta egész hetes programsorozattal emlékezik meg a Boldog Brenner János Általános Iskola alsó tagozata a Költészet napjáról.

Diák lelkinap a Premontrei Gimnáziumban

Diák lelkinapÁprilis 12-én, pénteken diák lelkinapot tartottak a Premontrei Gimnáziumban, melynek vendégelőadója dr. Perger Gyula atya, toronyi plébános, a szombathelyi Szily János Egyházmegyei Gyűjteményi Központ és Látogatóközpont igazgatója volt. Előadásában Mindszenty József életéről és boldoggá avatási eljárásáról beszélt a diákságnak.