Szombathelyi Egyházmegye

Területi, szervezeti és személyi változások a Szombathelyi Egyházmegyében

Személyi változásokDr. Székely János megyéspüspök 2018. július 1-ei  hatállyal az alábbi változásokat rendelte el a Szombathelyi Egyházmegyében. 

Videótár

Boldogasszony kiállítás megnyitója Szombathelyen - 2018. július 17.


https://www.youtube.com/embed/FCqcW8VuEAQ

Szentmise a Peruska Mária kegyhelyen - Mária Rádió Savaria


https://www.youtube.com/embed/XESYoco_cbE

Napi evangélium

Evangélium:
Húsvét táján az egyik szombaton Jézus vetések között járt tanítványaival együtt. Tanítványai megéheztek, tépdesni kezdték a kalászokat, és eszegették. Ennek láttára a farizeusok megjegyezték: „Nézd, tanítványaid olyant tesznek, amit szombaton tilos cselekedni!” Jézus erre megkérdezte: „Nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor társaival együtt megéhezett? Hogyan ment be Isten házába, és hogyan ette meg a kitett kenyereket, amelyeket sem neki, sem a kíséretének nem lett volna szabad megennie, csak a papoknak? Vagy nem olvastátok-e a törvényben, hogy a papok szombatonként a templomban megszegik a szombati nyugalmat, anélkül hogy vétkeznének? Mondom nektek: a templomnál is nagyobb van itt. Ha pedig értenétek, mit jelent a mondás: „Irgalmasságot akarok és nem áldozatot!”, akkor sohasem ítéltétek volna el az ártatlanokat. Mert az Emberfia ura a szombatnak is."
Mt 12,1-8

Aranymise Kőszegen

Aranymise Kőszegen2018. július 8-án ünnepre gyűltek össze a kőszegi Jézus Szíve-templomban a plébánia hívei. Hálaadásra jöttek az Úr színe elé: 50 év szolgálatáért szólt a köszönet. Harangozó Vilmos plébános ünnepelte pappá szentelésének arany jubileumát.

Ha a segédeszköz nem segít.. - Újabb tanulói kutatás a Premontrei Gimnáziumban

Premontrei GimnáziumAz utóbbi három évben már hallhattunk a Premontrei Gimnázium néhány tanulójának a matematika tanulását vizsgáló kutatásairól. Minden évben a diáktársak feladatmegoldásaiban előforduló hibákat figyelte meg egy-egy diákokból álló kutatócsoport, s oktatási segédletet készített a tapasztalatok alapján.

Boldogasszony - Kiállításmegnyitó Szombathelyen

Boldogasszony kiállításMindenkit szeretettel hívunk és várunk 2018. július 17-én, 16 órára Szombathelyen a Boldogasszony című kiállítás megnyitójára. Helyszín: Szily János Egyházmegyei Gyűjtemény és Látogatóközpont. Köszöntőt mond: Székely János megyéspüspök. További részletek a meghívóban ,amely pdf formátumban letölthető itt. 

A szemem, a kezem, a szívem…- Házaspárok lelkigyakorlata a Martineumban

 

Házaspárok lelkigyakorlataHázaspároknak szerveztek lelkigyakorlatot június 29-től július 1-ig a Martineum Felnőttképző Akadémián. A lelkigyakorlatot Fekete Szabolcs Benedek atya vezette.

Engesztelés Mindszenty bíboros szülőfalujában

Engesztelés2018. június 29-én is megtartottuk szokásos engesztelésünket Csehimindszenten, amit Mindszenty hercegprímás mielőbbi boldoggáavatásáért ajánlottunk fel. 

Országosan egyedülálló képzés a Kaposvári Egyetemen

Kaposvári EgyetemKeresztény szemlélet és modern vezetési elméletek egy helyen! Ezt nyújtja a Kaposvári Egyetem új szakirányú továbbképzése a Keresztény értékrendű szakirányú továbbképzés. Gyakorlat és tréning módszerű, intenzív készségfejlesztés! A szórólapot pdf formában letölthetik itt. Az Egyetem honlapja elérhető itt. 

Michael A. Blume S.V.D. Magyarország új apostoli nunciusa

nuncius-blumeA Szentatya, Ferenc pápa 2018. július 4-én Michael August Blume, S.V.D., alessanói (Alexanum) címzetes érseket Magyarország apostoli nunciusává nevezte ki.

Hívom a családokat 2018 júliusában – Bíró László püspök levele

imagesHívom a családokat, házaspárokat, jegyeseket és szerelmeseket, a családokat szerető szerzetes- és paptestvéreket, és mindenkit, aki a család és az élet mellett áll!