Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Akolitusok, diakónusok

Akolitusok és diakónusok a Szombathelyi Egyházmegyében

Krisztus azt mondta tanítványainak: „Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett... Íme, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé... Ti vagytok a Föld sója... ti vagytok a világ világossága! ... Menjetek, tegyétek tanítványommá mind a népeket! ... ” (Lk 19,10; 10,3; Mt 5,13-14; 28,19). Ezt a küldetést az Üdvözítő nem csak a felszentelt pásztorokra bízta, hanem minden megkeresztelt emberre (vö. 1Pt 2,9; LG 33). A világiak aktív jelenléte, apostoli tevékenysége nélkül nem képzelhető el életerős egyház (vö. Ef 4,15-16; LG 37). A pap és a világi hívő közös tanúságtételének egészen különleges ereje van.

A Szombathelyi Egyházmegye előtt álló egyik legjelentősebb feladat a világi apostolok képzése, lelkipásztori munkatársak, akolitusok, diakónusok szolgálatba állítása, hogy így mindenütt legyen kellő számú elhivatott munkás Krisztus szőlőjében, és így az Úr szava terjedjen és erősödjön.

Az egyházmegye ezért akolitus képzést szervez. Az akolitusok segítik a lelkipásztorok munkáját. A helyi szükségleteknek megfelelően áldoztatnak, szentségimádást, imacsoportot vagy bibliaórát vezethetnek, megbízással további lelkipásztori teendőket láthatnak el. A képzés két éven tart, illetve egy évig azok számára, akik korábban lelkipásztori munkatársi képzést kaptak.

A felavatott akolitusok közül választjuk ki azokat, akik állandó (nős) diakónussá szentelésüket is kérik, s így vesznek részt az egyház igehirdető, liturgikus és karitatív feladatában. A diakónusoknak a két éves gyakorlati képzés mellett teológiai végzettséggel is rendelkezniük kell.

Dokumentáció (hírek, közlemények)

Letölthető anyagok (jegyzetek, hasznos anyagok)

Videók