Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

2023. december

Martinus havilap - 2023. december- Észrevenni, megállni, cselekedni – Szent Márton ma is aktuális üzenete - Jozef Hal’ko pozsonyi segédpüspök gondolatai
- A szép betlehem az evangelizációt szolgálja - Interjú Ágh Péter egyházközségi elnökkel a betlehem állításról
- Úgy érzem, a helyemen vagyok - Interjú Ráncsik Róbert állandó diakónus-jelölttel
- Brenner János atya megváltoztatta az életemet - Interjú Bellus Attila színművésszel
- Karácsonyi gondolatok dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsektől

2023. november

Martinus havilap - 2023. november- 100 éves Szent Márton - Ägidius J. Zsifkovics kismartoni megyéspüspök gondolatai Szent Márton ünnepén
- Szent Márton példa számomra, mert Krisztust követte és egész életében hűséges maradt az evangéliumhoz - Interjú Donatien Mazany francia történésszel
- Úton Szent Mártonnal - Szalai Attila plébános gondolatai
- Az önkéntességnek az a jutalma, hogy az ember úgy érzi, hogy többet kapott, mint amennyit beletett ebbe a szolgálatba - Interjú Lukovits Milán OFM atyával, a Mária Rádió műsorigazgatójával
- A teremtésvédelem lelkisége és az „ökológiai önvizsgálat” - Nobilis Márió atya írása
- A ciszterciek családjába fogadták Brenner József atyát Heiligenkreuzban
- Böjte Csaba atya előadása a Boldog Salkaházi Sára Technikumban
- Legyünk példaképek az oltár körül - Ministránsvezetőket képeztek egyházmegyénkben
- „Az Istent szeretőknek minden a javukra válik.” - Tóka János atyára emlékeztek Karakón
- Az épületek nem pusztán kövek, hanem közösséget teremtenek - Jó ütemben haladnak a kőszegi egyházi fejlesztések

2023. október

Martinus havilap - 2023. október- Mária, a keresztény ember példaképe - Interjú dr. Udvardy György veszprémi érsekkel
- Vendégségben a Szepetneki Plébánián
- Szembesülni az egyén felelősségével - Beszélgetés a Laudato si’ fi lmről
- A Mindszentyneum 1. születésnapja Zalaegerszegen

2023. szeptember

Martinus havilap - 2023. szeptember- Mária oltalma alatt - Mária kongresszus Zalaegerszegen
- A vezető vonz, segít, inspirál, víziója van a közösségről - Interjú Székely János megyéspüspökkel a vezetői képességekről
- Kettős szív – dupla szeretet - Interjú Molnár Lajos akolitussal
- Megoldás a kisgyermekek napközbeni elhelyezésére - Bölcsődét épít a Szombathelyi Egyházmegye
- Személyes beszámoló az Ifjúsági Világtalálkozóról
- Hálával és köszönettel - Interjú P. Csány Péter szalézi szerzetessel

2023. augusztus

Martinus havilap - 2023. augusztus- Újra gyerekzsivajtól hangos a nardai plébánia kertje - Karitász tábor beszámoló
- Mária kurzus Zalaegerszegen - Mária kurzus a zalaegerszegi Szent András Evangelizációs Iskola szervezésében
- Vendégségben a Szentgotthárdi Plébánián
- Interjú Balázs Gizellával, a Nagykutasi Plébánián zajló jegyesoktatásról, hitről

2023. július

Martinus havilap - 2023. július- A kegyelem éve - Négy áldozópapot szenteltek a Székesegyházban
- Vendégségben a Nagykutasi Plébánián
- És az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék - Interjú az ezüstmisés Kercza Csaba Asztrik OFM atyával

2023. június

Martinus havilap - 2023. június- Váljunk nyitott kapukká a társadalomban! - Hazánkba látogatott Ferenc pápa
- Hűség az országhoz, hűség a nemzethez! - Interjú Schmalzel Benjáminnal, a Pornóapáti Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjével
- Isten azért hívott, mert terve és célja van velem - Interjú dr. Marx Gyula állandó diakónussal
- Szeretném az embereket mosolygós, derűs arccal látni, akiknek az a boldogsága, hogy jó az Isten - Interjú Tokár János OFM szombathelyi plébánossal
- Jelenlét és támogatás - Interjú Stankovics Erikával, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét Pont zalai koordinátorával

2023. május

Martinus havilap - 2023. május- Az Úr ösvényén járnak – Diakónusaink bemutatkozása
- „Mindnyájan együtt voltak az emeleti teremben…” (Apcsel 2,1) - Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök pünkösdi üzenete
- A szentélés egy pecsét lesz a Krisztussal való szövetségemen - Interjú Pászner Gábor állandó diakónus-jelölttel
- Segíthetem tovább Isten országának építését - Interjú Császár Róbert állandó diakónus-jelölttel
- Menjetek el az egész világra! - Missziós üzenet az akolitusoktól
- Áldott légy! - Teremtésvédelmi kertet avattak Egyházashetyén

2023. április

Martinus havilap - 2023. április- Elindult Coreth Mária Terézia boldoggá avatási eljárása - Batthyány-Strattmann-ünnep Güssingben
- A húsvét igazi öröméről - Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök
- Vendégségben - Életképek a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébániáról
- Megáldották a rábavidéki szlovének - keresztútját Apátistvánfalván

2023. március

Martinus havilap - 2023. március- „Az aranyszívű feleség” - Kezdődik Coreth Mária Terézia boldoggáavatási eljárása. Interjú Székely János megyéspüspökkel
- Coreth Máriának meghatározó szerepe volt férje élet-és hitútjának alakulásában - Interjú Ägidius Zsifkovits, kismartoni megyéspüspökkel
- Szeretném folytatni azt, amit eddig tettem - Interjú Martos Levente Balázs esztergomi segédpüspökkel
- Megtisztelő és egy életre szóló élmény volt - Emlékezés Batthyány-Strattmann László boldoggá avatására a Molnár házaspárral
- Példakép, mint édesapa, mint Istenhívő keresztény - Beszélgetés Batthyány-Strattmann Lászlóról a család szemszögéből

2023. február

Martinus havilap - 2023. február- Kezeiket imára tudják kulcsolni - Az idősek szinódusának tapasztalatairól
- Éljünk mindennap keresztényként! - Mit tanulhatnak a fi atalok az idősektől? Hogyan lehet hatékony az idősebb korosztály evangelizációs munkája? Erről beszélgettünk Ercsényi Lajossal
- Példa a boldog életre - Batthyány-Strattmann Lászlóra emlékeztek Szepetneken
- Kovács Mónika és Szabó Imréné kapták idén - A test és a lélek orvosa díjat
- Dr. Batthyány-Strattmann László - A hit nagy tanúja
- Mikulyák László: Gondolatok a böjtről Nagybötjben
- Szeretek itt élni! - Interjú Stejfán Álexinával, aki a háború elől menekült Ukrajnából hazánkba
- A segítőkészség nem veszett ki az emberekből - Interjú Tuczainé Régvári Mariettával az ukrajnai menekültek megsegítéséről
- Hirdetni az evangéliumot és hitre vezető eszköz lenni az Úristen kezében! - Interjú Frikk József állandó diakónus-jelölttel

2023. január

Martinus havilap - 2023. január- Isten országának boldog hírnöke! - Brenner Jánosra emlékezett egyházmegyénk
- Példakép mindannyiunk számára - 20 éve avatták boldoggá Batthyány-Strattmann Lászlót
- Legyünk hálásak értük! - Állandó diakónusokat szentelnek egyházmegyénkben Pünkösdkor
- Jubileumi évek kezdődnek a ferences rendben - Interjú Tokár János OFM szombathelyi plébánossal
- Szent Márton Útján kerékpárral, kamerával - Interjú Németh Mártonnal