Szombathelyi Egyházmegye

2018. január

Martinus havilap - 2018. január- Körirat - Elkövetkezett a boldog találkozás - Dr. Konkoly István püspök atyára emlékezünk
- Interjú - "Úgy beszéltünk Püspök atyával mintha a nagyapánk, az édesapánk lett volna - Beszélgetés Lőrincz
Zsuzsannával Konkoly István megyésfőpásztorról
- Egyházjog - Az Egyház belső alakulása
- Liturgia - A szentségek liturgiája - A közösség szolgálatának szentségei
- Család - Házas-Társas-Játék
- Keleti Egyházak V. - Antióchiai szír ortodox egyház