Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Adatszolgáltatás a fakultatív hitoktatásról

Kérjük, hogy kitöltés előtt töltsék le az adatlapot!

Adatszolgáltatás a hit és erkölcstanoktatásról

Kérjük, hogy kitöltés előtt töltsék le az adatlapot!

Adatszolgáltatás az óvodai hitoktatásról

Adatszolgáltatás az óvodai hitoktatásról 2018
Kérjük, hogy kitöltés előtt töltsék le az adatlapot!

Bellarmin rendszer felhasználói kézikönyv

Bellarmin rendszer felhasználói kézikönyv hitoktatók, plébánosok / parókusok és koordinátorok részére.

Bérmacédula

Bérmacédula (A4 - 4 db)

Bérmálás előtti jelentés

Bérmálás előtti jelentés (A4 - 1 oldal)

Bérmálás liturgiája

A bérmálás liturgiájával kapcsolatos tudnivalók

Bérmálás szentmise keretében

A bérmálási szentmise szövegei

Családi lap

Családi lap (A4 - 2 db - 2 oldal)

Egyházközségi Képviselőtestületek Szabályzata

Egyházközségi Képviselőtestületek Szabályzata

Értesítés elsőáldozásról

Értesítés elsőáldozásról (A4 - 4 db)
A kereszteltek anyakönyvébe való bejegyzéshez.

Éves esperesi látogatás jegyzőkönyve

Éves esperesi látogatás jegyzőkönyve

Éves esperesi látogatás jegyzőkönyve kettős könyvvitelű plébániák részére

Éves esperesi látogatás jegyzőkönyve kettős könyvvitelű plébániák részére

Házasságlevél (Litterae matrimoniales)

Házasságlevél (A4 - 1 db)

Hitéleti statisztika

Hitéleti statisztika

Hitéleti statisztika összesítő esperesi új excell táblázat 2023

Hitéleti statisztika összesítő esperesi új excell táblázat 2023

Hitoktatás - Barnabás pontrendszer

Hitoktatás - Barnabás pontrendszer 2018

Hitoktatók adatlapja

Kérjük, hogy kitöltés előtt töltsék le az adatlapot!

Hittanári jelentkezési lap

Hittanári jelentkezési lap - 2019.

Igazolás kereszteléshez, házasságkötéshez, tisztségekhez, temetéshez

Igazolás (A4 - 4 db)
Lelkipásztori hozzájárulás keresztelőhöz, házasságkötéshez, keresztszülői, ill. bérmaszülői tisztség vállalásához és egyházi temetéshez.

Jegyzőkönyv a plébánia 2022. évi zárszámadásának és 2023. évi költségvetésének elfogadásához

Jegyzőkönyv a plébánia 2022. évi zárszámadásának és 2023. évi költségvetésének elfogadásához

Jegyzőkönyv KETTŐS KÖNYVELÉST VÉGZŐ PLÉBÁNIÁK ESETÉN mérleghez

Jegyzőkönyv gyűlésről és a 2022-es évről szóló mérleghez

Jegyzőkönyv plébánia átadásáról

Jegyzőkönyv plébánia átadásáról
Kérjük, hogy kitöltés előtt töltsék le a számítógépre a dokumentumot.

Jegyzőkönyv plébániai zárszámadás és új költségvetés elfogadásához

A plébánia 2021. évi zárszámadásának és 2022. évi költségvetésének elfogadása

Jegyzőkönyv valláskülönbség akadálya alóli felmentéshez

Letölthető adatlap

Jegyzőkönyv vegyesházasság tilalma alól engedély

Jegyzőkönyv vegyesházasság tilalma alól engedély - A/4. oldal

Jelentés felnőttkeresztelésről

Jelentés felnőttkeresztelésről

Jelentés szentmisékről

Jelentés szentmisékről

Jelentés vegyesházasságokról

Jelentés vegyesházasságokról

Jelentkezés egyházi házasságkötésre

Jelentkezés egyházi házasságkötésre (A4 - 1 oldal)

Kérelem a házasság gyökerében való orvoslásához (CIC 1165)

Kérelem a házasság gyökerében való orvoslásához (A4 - 1 oldal)

Keresztelési bizonyítvány

Keresztelési bizonyítvány (A4 - 4 db)

Keresztlevél (Testimonium de baptismo)

Keresztlevél nagyalakú (A4 - 1 oldal)

KÉZI 2022. évi mérleg és eredménykimutatás és 2023. évi költségvetés

KÉZI 2022. évi mérleg és eredménykimutatás és 2023. évi költségvetés

KÉZI 2022. évi zárszámadás és 2023. évi költségvetés

KÉZI 2022. évi zárszámadás és 2023. évi költségvetés

Kimutatás a misealapítványokról

Kimutatás a misealapítványokról (A4 - 1 oldal)

Leltár a templom ingóságairól

Leltár a templom ingóságairól
Kérjük, hogy kitöltés előtt töltsék le a számítógépre a dokumentumot

Mátrix díjcsomagú T-Mobile előfizetés igénylése

Mátrix díjcsomagú T-Mobile előfizetés igénylése (A4 - 1 oldal)

Ne temere értesítés

Ne temere értesítés (A4 - 4 db)

Plébániai ingatlanokat felmérő adatlap

Plébániai ingatlanokat felmérő adatlap

Romapasztorációs plébániai kérdőív 2017.

Romapasztorációs plébániai kérdőív 2017.

SZÁMOL 2022. évi mérlege és eredménykimutatása és 2023. évi költségvetése

SZÁMOL 2022. évi mérlege és eredménykimutatása és 2023. évi költségvetése

SZÁMOL 2022. évi zárszámadás és 2023. évi költségvetés

SZÁMOL 2022. évi zárszámadás és 2023. évi költségvetés

Végrendelet (minta)

Végrendelet (A4 - 2 oldal)

Zarándokszállások a Szombathelyi Egyházmegyében

Zarándokszállások a Szombathelyi Egyházmegyében