Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Adatszolgáltatás a fakultatív hitoktatásról

Kérjük, hogy kitöltés előtt töltsék le az adatlapot!

Adatszolgáltatás a hit és erkölcstanoktatásról

Kérjük, hogy kitöltés előtt töltsék le az adatlapot!

Adatszolgáltatás az óvodai hitoktatásról

Adatszolgáltatás az óvodai hitoktatásról 2018
Kérjük, hogy kitöltés előtt töltsék le az adatlapot!

Bellarmin rendszer felhasználói kézikönyv

Bellarmin rendszer felhasználói kézikönyv hitoktatók, plébánosok / parókusok és koordinátorok részére.

Bérmacédula

Bérmacédula (A4 - 4 db)

Bérmálás előtti jelentés

Bérmálás előtti jelentés (A4 - 1 oldal)

Bérmálás liturgiája

A bérmálás liturgiájával kapcsolatos tudnivalók

Bérmálás szentmise keretében

A bérmálási szentmise szövegei

Családi lap

Családi lap (A4 - 2 db - 2 oldal)

Egyházközségi Képviselőtestületek Szabályzata

Egyházközségi Képviselőtestületek Szabályzata

Értesítés elsőáldozásról

Értesítés elsőáldozásról (A4 - 4 db)
A kereszteltek anyakönyvébe való bejegyzéshez.

Éves esperesi látogatás jegyzőkönyve

Éves esperesi látogatás jegyzőkönyve

Éves esperesi látogatás jegyzőkönyve kettős könyvvitelű plébániák részére

Éves esperesi látogatás jegyzőkönyve kettős könyvvitelű plébániák részére

Házasságlevél (Litterae matrimoniales)

Házasságlevél (A4 - 1 db)

Hitéleti statisztika 2014-től

Hitéleti statisztika 2014-től

Hitéleti statisztika összesítő esperesi új excell táblázat

Hitéleti statisztika összesítő esperesi új excell táblázat

Hitoktatás - Barnabás pontrendszer

Hitoktatás - Barnabás pontrendszer 2018

Hitoktatók adatlapja

Kérjük, hogy kitöltés előtt töltsék le az adatlapot!

Hittanári jelentkezési lap

Hittanári jelentkezési lap - 2019.

Igazolás kereszteléshez, házasságkötéshez, tisztségekhez, temetéshez

Igazolás (A4 - 4 db)
Lelkipásztori hozzájárulás keresztelőhöz, házasságkötéshez, keresztszülői, ill. bérmaszülői tisztség vállalásához és egyházi temetéshez.

Jegyzőkönyv plébánia átadásáról

Jegyzőkönyv plébánia átadásáról
Kérjük, hogy kitöltés előtt töltsék le a számítógépre a dokumentumot.

Jegyzőkönyv Plébániai Tanácsadó Testületek részére 2019. évi zárszámadáshoz 2020-as formula

Jegyzőkönyv Plébániai Tanácsadó Testületek részére 2019. évi zárszámadáshoz 2020-as formula

Jegyzőkönyv Plébániai Tanácsadó Testületek részére kettős könyvelést végző plébániák esetében

Jegyzőkönyv Plébániai Tanácsadó Testületek részére kettős könyvelést végző plébániák esetében 2020.

Jegyzőkönyv valláskülönbség akadálya alóli felmentéshez

Letölthető adatlap

Jegyzőkönyv vegyesházasság tilalma alól engedély

Jegyzőkönyv vegyesházasság tilalma alól engedély - A/4. oldal

Jelentés felnőttkeresztelésről

Jelentés felnőttkeresztelésről

Jelentés szentmisékről

Jelentés szentmisékről

Jelentés vegyesházasságról

Jelentés vegyesházasságról

Jelentkezés egyházi házasságkötésre

Jelentkezés egyházi házasságkötésre (A4 - 1 oldal)

Jelentkezés papi lelkigyakorlatra 2017.

Papi lelkigyakorlatra jelentkezési lap

Kérelem a házasság gyökerében való orvoslásához (CIC 1165)

Kérelem a házasság gyökerében való orvoslásához (A4 - 1 oldal)

Keresztelési bizonyítvány

Keresztelési bizonyítvány (A4 - 4 db)

Keresztlevél (Testimonium de baptismo)

Keresztlevél nagyalakú (A4 - 1 oldal)

KÉZI 2019 évi zárszámadás és 2020 évi költségvetés

KÉZI 2019 évi zárszámadás és 2020 évi költségvetés

KÉZI 2019 évi mérleg és eredménykimutatás és 2020 költségvetés

KÉZI 2019 évi mérleg és eredménykimutatás és 2020 költségvetés

Kimutatás a misealapítványokról

Kimutatás a misealapítványokról (A4 - 1 oldal)

Leltár a templom ingóságairól

Leltár a templom ingóságairól
Kérjük, hogy kitöltés előtt töltsék le a számítógépre a dokumentumot

Mátrix díjcsomagú T-Mobile előfizetés igénylése

Mátrix díjcsomagú T-Mobile előfizetés igénylése (A4 - 1 oldal)

Ne temere értesítés

Ne temere értesítés (A4 - 4 db)

Plébániai ingatlanokat felmérő adatlap

Plébániai ingatlanokat felmérő adatlap

Romapasztorációs plébániai kérdőív 2017.

Romapasztorációs plébániai kérdőív 2017.

SZÁMOL 2019. évi mérleg és eredménykimutatás és 2020. költségvetés (3)

SZÁMOL 2019. évi mérleg és eredménykimutatás és 2020. költségvetés (3)

SZÁMOL 2019. évi zárszámadás és 2020. évi költségvetés

SZÁMOL 2019. évi zárszámadás és 2020. évi költségvetés

Végrendelet (minta)

Végrendelet (A4 - 2 oldal)

Zarándokszállások a Szombathelyi Egyházmegyében

Zarándokszállások a Szombathelyi Egyházmegyében