Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Rácz Ágoston: Gondolatok az Oltáriszentségről

OltáriszentségRácz Ágoston atya a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárómiséjére vonattal utazók számára állította össze gondolatait az Oltáriszentségről. 

Seregély István: Útravaló – 2019. január 6., Urunk megjelenése, vízkereszt

Seregély István gondolataiSeregély István nyugalmazott egri érsek szívügyének tekintette, hogy nyugdíjas éveiben elmélkedéseket írjon az Adoremusba. A múlt esztendő utolsó napján elhunyt főpapra emlékezve napról napra minden reggel közreadjuk a 2019. januári számba Útravaló címmel írt elmélkedéseit. (Magyar Kurír)

Seregély István: Útravaló – 2019. január 4.

ElmélkedésSeregély István nyugalmazott egri érsek szívügyének tekintette, hogy nyugdíjas éveiben elmélkedéseket írjon az Adoremusba. A múlt esztendő utolsó napján elhunyt főpapra emlékezve napról napra minden reggel közreadjuk a 2019. januári számba Útravaló címmel írt elmélkedéseit.

KONKOLY ISTVÁN "MÁRIÁS KÉPEK" SZOMBATHELYEN A SZÉKESEGYHÁZ SZŰZ MÁRIA ÉLETÉVEL KAPCSOLATOS ÚJ FESTMÉNYSOROZATA ELKÉSZÍTÉSÉNEK ELŐZMÉNYEI

„Megyéspüspöki szolgálatom egyik fontos feladatának tekintettem az 1945. március 4-én lebombázott székesegyház teljes belső felújítását. Ez a nagy munka az Országos Műemléki Felügyelőséggel történt együttműködésben 1991 és 2003 között, vagyis 12 év alatt valósult meg. A felújítási munkálatok utolsó négy éves szakaszában, 2000 és 2003 között került sor a székesegyház új, ún. máriás festménysorozatának a megalkotására.

KAPILLER FERENC "HORDÓ BOR VAGYOK. ÉRLELŐDÖM. MIKOR VERSZ CSAPRA, URAM?" KISLÉGHI NAGY ÁDÁM FESTŐMŰVÉSZ BESZÉL AZ ÚTRÓL ÉS A NÉGY MÁRIA-KÉPRŐL


 „Az alább következő visszaemlékezés, művészi hitvallás sok régi találkozás és beszélgetés nyomán, illetve a közelmúltban történt beszélgetés alapján készült. ez utóbbi alkalomra a házaspár gyönyörűen felújított, műtermes portáján került sor, az általuk – Ádám és Márta szép találatával – Domb Oszkónak nevezett, valamikor vasúti megállóval rendelkező azilumban.


Bárdosy Éva: Nemcsak kenyérrel - Anselm Grün Böjt című könyvéről

Anselm Grün a bencés lelkiség korunk talán legismertebb képviselője, az imádság, a szerzetesi hagyományok és az elkötelezett keresztény lelki élet termékeny írója. A böjtről, amit a test és lélek imájának is nevez, a Bencés Kiadó gondozásában jelent meg magyarul egy kis füzete (2005). Fejtegetéseinek legfontosabb szempontjaira szeretnénk felhívni a figyelmet.Tornya Erika: Lelkigyakorlatok böjttel


Baternay Ágota

Sacré Coeur nővér. Tanulmányait a bécsi egyetemen végezte,
ahol PhD minősítést szerzett történelemből. Ugyanott államvizsgázott filozófia-pszichológia és francia szakon. teológiai tanulmányait a grazi egyetemen és Rómában a Pápai Szentírástudományi Intézetben végezte. A SOPHIA szerzetesnők teológiai főiskolája) igazgatója volt, ma ugyanott akkreditálatlan teológiai kurzusok szervezője és a Keresztény Női Felnőttképzési Egyesület (KNFE) vezetője. Beszélgetésünk témája ezúttal a böjt és a női szerzetesség jelene.

Patsch Ferenc SJ : Lemondás Istenért


A leghitelesebben akkor szólhatunk a böjtölésről, ha saját tapasztalatainkból indulunk ki. A szerző itt erre vállalkozik. Írásának címe ez is lehetne: Őszinte beszéd a böjtről, a böjtölés buktatóiról és arról, hogy mégis érdemes megpróbálkozni vele.