Szombathelyi Egyházmegye

Újra Bekopogó misszió Szombathelyen

Bekopogó misszió2019. február 10-én újra elindult Szombathelyen a Bekopogó misszió. Ezúttal a kámon-herényi városrészen keresik fel a lakókat az önkéntesek.

Bekopogó misszióNagyon jók a tavalyi évi, Oladon, Újperinten szervezett Bekopogó misszió tapasztalatai, mondta a martinus.hu-nak adott interjújában Székely János megyéspüspök, aki akkor személyesen is felkeresett egy idős asszonyt. A legtöbb helyen nagyon nagy örömmel fogadták a látogatást, és örömmel vették a leveleket és kis ajándékokat, amelyeket az önkéntesek átadtak. Ezt szeretnénk folytatni ebben a városrészen is, mondta a megyéspüspök. Idén is egy, Székely János által írt levelet adnak át az önkéntesek a felkeresett lakóknak.

Bekopogó misszióA közösség megtartó erejét, egymás kölcsönös megismerését és személyes segítséget ajánl fel a megyéspüspök. Levelében Székely János bátorítja az embereket az elmaradt keresztelők, esküvők pótlására, imatámogatást kérhetnek, megismerhetik az egyházmegye jelentősebb programjait, szerető közösségre találhatnak vagy karitatív segítségben részesülhetnek.

 

Bekopogó misszióSzékely János azt mondta: sok ember van, aki eltávolodott az Egyháztól, és örül egy ilyen megkeresésnek. Egyik eredménye ennek a missziónak az, hogy az emberek azt látják: az Egyház nyit feléjük, várja őket. Sok helyen kértek imádságokat az emberek. Ez is egy szép, közösségteremtő és kegyelmet hordozó ajándéka a missziónak. De ajándék az is, hogy akik a missziót végzik, őket megismerik a környéken, így kapcsolat alakul ki az emberek között. Székely János hozzátette: idén még várhatóan Kőszegen és Zalaegerszegen, ahol erős cursillos közösségek működnek, folytatódik illetve indul hasonló misszió. Fontos, hogy az önkéntesek adományokat, pénzt nem fogadnak el, nem gyűjtenek. Megkülönböztető ruhát viselnek és kitűzőt, nevükre kiállított igazolványt visznek magukkal.

A tavalyi évi misszió tapasztalatairól beszéltek az önkéntesek az érdeklődőknek a kámoni templom melletti közösségi házban tartott megbeszélésen, 2019. február 10-én. Bántás, gúnyolódás nem érte az önkénteseket. Nyitottak voltak az emberek, elmondták őszintén hogyan élik meg kereszténységüket, vagy miért nem gyakorolják vallásukat, mondta Molnár Lászlóné. A más felekezetűek is meghallgatták őket. Általában mindig ketten indultak útra. Nagy eredménynek tartotta, hogy többen felkeresték őket kérdéseikkel, vagy egyszerűen csak megállították őket beszélgetni.

Úgy érzem a misszió elérte célját, hiszen sikerült sok családot megszólítani, mondta Molnár László az eredményekről. Pozitívan fogadtak minket az emberek, többségük nyitott volt az üzenetünk iránt.

Bekopogó misszióNe zárkózzunk be, mert fontos a másik élete, üdvössége is. Jézus fényt gyújtott Bennünk, amit tovább kell adnunk másoknak is – mondta a missziót elindító szentmise prédikációjában Székely János. A kereszténység úgy indult el, hogy a hívek hatalmas erővel hirdették Jézus örömhírét. Hosszú időn át nem voltak templomai az egyháznak, üldözték a keresztényeket. Talán elveszítettük ezt az eredeti lendületet? Van sok szép épületünk, de mintha nem mernénk kimenni a falak közül, hogy újra emberhalászok legyünk – fogalmazott a püspök. Ne csak az akváriumban halásszunk, hanem menjünk ki az óceánra, hogy így elérjünk olyan embereket is akik távol kerültek a hittől. Fontos a személyesség, hogy legyenek akik a keresztény hitet átadják, továbbadják. Európában akkor lehet jövője a keresztényégnek, ha valami hasonlót néha mi is megteszünk és kilépünk a templom falai közül.

Dr. Székely János megyéspüspök szentbeszédét meghallgathatják itt.