Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

GYALOGOS ZARÁNDOKLAT MARIA BILD-RE

Gyalogos zarándoklat2020. június 27-én reggel 7 órakor, Szent László király ünnepén közel 120-an indultak gyalog a Szentgotthárdi Nagyboldogasszony Plébániatemplomtól, hogy őseik fogadalmát teljesítve e kedves Mária szentélybe elzarándokoljanak.

Gyalogos zarándoklat11 órakor kezdődött az ünnepi szentmise, melyet Kaszás Csaba káplán mutatott be, a szentbeszédet Bodorkós Imre plébános úr tartotta. A szentmise után a helyi plébánia szervezésében agapén vettek részt a zarándokok.
A zarándoklat történetéről:
1739-ben Hauer Gellért szentgotthárdi perjel Bécsből magával hozta a Könnyező Máriapócsi Szűzanya csodatevő kegyképének egy másolatát és jártában egy, a falu közelében álló tölgyfára erősítette.
A képnél rendszerint az úton levő erdei munkások és parasztok imádkoztak, s ezek az imák meghallgatásra találtak. A falu lakói többször bevitték magukkal a faluba a képet, de az csodálatos módon mindig visszatért a tölgyfára.
Gyalogos zarándoklatMivel a képnél több csodás imameghallgatás történt, nemsokára fakápolnát építettek számára, melyet Sarlós Boldogasszony tiszteletére szenteltek. Plébániáját 1787-ben alapították, és 1793-ban felépítették a mai templomot. A kegyképet a tölgyfa egy darabjával a templom főoltárára helyezték. Maria Bild hamarosan búcsújáró hellyé vált, ahová a hívek Szentgotthárdról és a környék településeiről minden évben elzarándokoltak, hiszen Maria Bild is egy volt a szentgottárdi ciszterci apátság majorjai közül. Trianonnal aztán ez a szokás megszakadt és feledésbe is merült.

Gyalogos zarándoklat2007-ben azonban az akkor megalakult Keresztény Megmozdulásokért Egyesület Szentgotthárd újra felelevenítette ezt a szokást és azóta is minden éveben megrendezésre kerül Sarlós Boldogasszony ünnepe előtt.
Záveczné Tóth Judit
Fotó: Bana Ferenc, Lang Márk, Németh Zoltán