Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

„Tegyétek, amit mond” – fatimai est Bucsuban

Fatimai est2020. október 13-án, Bucsuban gyűltek össze a toronyi plébánia hívei. Rózsafüzér imádság és szentmise keretében emlékeztek meg a fatimai jelenésekről és kéréseiket Szűz Mária elé terjesztették.


Fatimai estAz est a fájdalmas rózsafüzér elimádkozásával vette kezdetét, Dr. Perger Gyula plébános atya vezetésével. A szentmise elején Gyula atya köszöntötte az est vendégét, Dr. Janes Zoltán plébános atyát, aki hazánk egyik legtávolabbi részéből, a Szeged-Csanádi Egyházmegyéből érkezett, és immár másodszor volt a plébános úr vendége.

Zoltán atya az elhangzott evangélium, a kánai menyegzőről szóló szakaszából kiindulva elmélkedett. Kifejezte örömét, azzal kapcsolatban, hogy egy, a legutóbbi látogatása óta, megújult templomban mutathat be szentmisét. Rámutatott arra, hogy ez azért fontos, hogy akik ide jönnek, ne csak lelkiekben gazdagodjanak, hanem hogy büszkék is legyenek a templomukra. Az itt elhangzó énekek, az elmondott imádságok által megmozdul a lélek, melyeknek mélységes üzenetei, nagy-nagy mondanivalójuk van.

Fatimai estFelhívta a figyelmet arra is, hogy másik kincsünk az, amelyet az evangélium ragyogtat fel. Különösen a kánai menyegzőről szóló. Azért szereti a plébános atya, mert az egy egészen „emberi” Jézus arcát mutatja be. Megmutatja azt, hogy Jézust el merték hívni, hogy voltak barátai, hogy közösségben volt. Biztosak lehetünk abban, hogy nem ült be a sarokba, hanem mert mulatni, mert „ember” lenni. Azért fontos ezt tudnunk, mert gyakran elfeledkezünk arról, hogy minden ember „EMBER”. Olyan gyorsan meg tudjuk szólni a másikat, kibeszélni a hibáit, ferde szemmel nézni rá. Jézus a példa arra, hogy ezt fel merte vállalni. Jézus példája azt mutatja egyrészt, hogy ne szóljuk meg a másikat, másrészt merjünk mi is a közösségünk tagjai lenni, hogy kitűnjünk, hogy merjünk mások számára példák lenni. Nem törtetve, hanem tudva azt, hogy kiért teszem. Ez egyenesen jézusi parancs.

Kitért arra is, hogy az is nagyon emberi a történetben, hogy édesanyja kéri Tőle: hiszen így szól a szolgáknak: „Tegyétek, amit mond!”  Szűz Mária egyúttal el is fordítja a figyelmet a bajról. Nem azzal foglalkozik, hogy milyen rossz bort hoztak a lakodalomba, hanem magára Jézusra fordítja a tekintetet. Számunkra is ez lehet a megoldás, amikor nehézség, megpróbáltatás ér bennünket. Ne süppedjünk bele a bajba, ne azon töprengjünk, hogy: „mi lett volna, ha.” Szűz Mária ebben is a példaképünk lehet. Nem hagy minket a bajban, nem hagyja, hogy gondolatainkat megmérgezze az a kétségbeesés, amely ott van a szívünkben.

A plébános úr tovább idézte a szentírást: „Volt ott hat kőkorsó. Merítsétek tele vízzel.” Kérte, álljunk meg emellett, hiszen ez a két szó /”volt ott”/ arra irányul, hogy mi van a lelkünkben. Mi az amit, hogy csoda történjen a mi életünkben, oda tudunk tenni Jézus elé. Jézus pedig mindig a mi hitünkre alapoz. Egyetlen kétségünk lehet ezzel kapcsolatban, mint a szolgák a korsók vízzel való feltöltése, vagyis merünk-e hinni, merjük-e emberi gondolkodásunkat felülmúlni. Vagyis: „Tegyétek!” Forduljunk Jézushoz konkrét kérésekkel, imádságokkal. Kifejtette azt is; nagyon fontos, hogy higgyünk abban, amit kérünk. Arra bátorít, hogy emberi értelmünkön is felülemelkedve, merjük megszólítani Szűzanyánkat, erről szólnak a kegyhelyek, a fatimai esték is. Minden hónap 13-án, hogy találkozzunk, hogy közösségbe legyünk, hogy elköteleződjünk, hogy várjuk ezt a csodát. „Kívánom, hogy a mai estén mindannyiunk szívében ez az egyetlen egy tanács, bátorítás, vagy sokkal inkább a Szűzanyától jövő parancs és kedves kötelezettség éljen a szívünkben: Tegyetek meg mindent, amit csak mond!” – zárta a szavait Zoltán atya.

Fatimai estA szentmise végén a hívek Gyula atyával imádkoztak a Fatimai Szűz Máriához ifjúságunkért, betegekért, hazánkért és annak lelki megújulásáért.

Fotó és szöveg: Magyar Ákos