Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Szólj be a papnak 9.: Ezotéria, jóga, horoszkóp

szbap-9-1A Martineum Felnőttképző Akadémia szervezésében 9. alkalommal került megrendezésre 2020. március 04-én a „Szólj be a papnak” beszélgetéssorozat Szombathelyen, melynek ismét az AGORA Savaria Filmszínház aulája adott otthont. A rendezvény témája ezúttal az Ezoteria, jóga, horoszkóp volt, az érdeklődők kérdéseire pedig Merkli ferenc római katolikus pap, Pethő Attila evangélikus lelkész és Balikó Zoltán református lelkész válaszolt. A beszélgetést Pezenhófer György moderálta.

szbap-9-2Bevezetésként Merkli Ferenc atya osztotta meg gondolatait a hallgatósággal. Elmondása szerint világos, hogy a csillagoknak, a bolygóknak van valami hatása az emberre, viszont az embernek szabad akarata van. Azt egy csillag vagy bolygó nem tudja megmondani, hogy mennyi pénzünk lesz hó végén és miképp alakulnak a kapcsolataink. Ezek jórészt az ember döntéseinek következményei, nem pedig a kozmikus energia, a csillagok által befolyásolt dolgok. Azért veszélyes, mert a legártatlanabb horoszkóp is a kereszténységet akarja aláásni azzal az alapvetéssel, hogy minden egy, az egész világ egy kozmikus valóság. A teremtésben világosan elkülönül Isten és a teremtett világ, ezért az ezotéria valódi veszélye a kereszténységre, hogy egybemos mindent: a csillagokat, az embert, annak sorsát, az Istent, a világot. Az ezotéria lényege az önmegváltás, de az gyakran olyan, mintha ki akarnánk jönni a mocsárból, mégis egyre jobban belesüllyedünk. Önmagunkat nem tudjuk megváltani. A mai világ egyik legnagyobb kérdése, hogy ki vált meg minket. Az ezotéria azokra veszélyes, akik nem biztosak a hitükben.

A jógával kapcsolatban felhívta a figyelmet, hogy a keresztény meditáció a jóga ellentétjét hirdeti. Amikor az ember elmélkedik, nincs szüksége testgyakorlatokra, mert az imádság találkozás a személyes Istennel, a jógában pedig egy személytelen dolog van. Ez az egyik nagy különbség. Hangsúlyozta, hogy minél fejlettebb lett az ember, annál inkább hitte, hogy nem lesz szükség babonákra. A felvilágosodás, a technika forradalma azonban kinevelte az ellenkezőjét: soha nem volt annyi babonás ember, mint az elmúlt 30 évben. A keleti filozófiák kapcsán óvva intette a jelenlévőket a szinkretizmustól, azaz a különböző vallási, filozófiai, műveltségi irányok, elemek elegyítésétől, összehangolásától.

Pethő Attila evangélikus lelkész a Szentírás alapján kezdte véleménye kifejtését. A nap, hold és csillagok a teremtett világ részei, tehát teremtmények. Semmiféle olyan természetfeletti, misztikus vagy más egyéb vonatkozásának nem szabadna lennie, mint amit az ember képes tulajdonítani neki. Ezzel máris elkerülnénk azt, hogy isteni rangra emeljük őket. A horoszkópnak van trendjellege is, ami mind a mai napig töretlenül megvan, hiszen minden magazinban találkozunk vele.

Nem tartja valószínűnek, hogy önmagában a jóga fizikai mozdulatsorainak végzése kártékony hatással lenne az emberre, de más mozgáskultúrát ajánl pont azért, mert megvan az a veszélye, hogy nem köthető a személyes Istenhez. Javasolja, hogy tornázzunk, ne jógázzunk.

A probléma gyökere, hogy az említésre került irányzatok bármennyire is sokarcúak, abban egyek, hogy az ember magában fedezi fel az istenit, nincs szüksége Istenre. Keresztényként nem tehetünk mást, mint hangsúlyozzuk, hogy hozzánk az Isten mindig megérkezik.

Balikó Zoltán református lelkész elmondta, hogy a csillagok alapján való tájékozódás nagyon ősi dolog, többezeréves múltra tekint vissza. A napkeleti bölcsek is csillag fénye alapján tájékozódva találták meg a Messiást. A vallás és a természettudomány egészen a felvilágosodásig nem váltak szét.

A református egyház tanítása szerint az ember szabad akarata végletesen meggyengült a bűnbeesés által. A legyengült szabad akarat prédája annak, hogy az ember becsapja önmagát és mások által is hagyja magát becsapni. Ezen csak Jézus Krisztus kegyelme által tud túllépni.

A keresztény létezés csak közösségben lehetséges. Aki aktív gyakorló keresztény, van gyülekezete, van családja, rokonai, barátai, kaphat visszajelzést a környezetétől, ha rossz úton jár. Egy izolálódott ember nagy veszélynek van kitéve, de környezetünk segíthet abban, hogy hasznos visszajelzéseket kapjunk. Hitünk, véleményünk megvédésével kapcsolatban az életünkkel való tanúságtételre világított rá, azaz igyekezzünk teljesíteni a missziós parancsot azokban a közösségekben, melyekben megfordulunk (család, munkahely, stb.).

A beszélgetéssorozat hagyományaihoz méltó közvetlen és jó hangulat jellemezte az estét, mely visszanézhető a „Szólj be a papnak” Facebook-oldalán.

„A program Magyarország Kormánya és a Miniszterelnökség támogatásával valósult meg.”