Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Hálaadás a cursilloért

Cursillo2021. január 29-én tartották idei első szentmiséjüket a Szombathelyi Egyházmegye cursillistái. A szertartás egyben emlékezés is volt a 30 éve (1991. január 7-10. között)  megtartott első szombathelyi női cursillora.CursilloSzékely János megyéspüspök visszautalva az evangéliumra hangsúlyozta: Isten szavában titokzatos erő van, magától terem. Aki nyitott szívvel befogadja ezt a titokzatos magot abban ez szárba szökken és termést hoz. Isten szava nem betű, hanem lélek és élet. Saját szívét tette bele a szavaiba. Isten szava olyan mint a mustármag, amely felnőve hatalmas fává terebélyesedik.

 Ilyen a cursillo is: mustármagját az 1940-es években vetette el Isten Eduardo Bonin lelkében. Vallásos családban nőtt fel, Látta, hogy sok az Istentől eltávolodott ember. Azon gondolkodott, hogyan lehetne ezt megváltoztatni. Rájött, hogy a barátság, a szeretet az amin keresztül átlehet adni az evangéliumot. És ugyanilyen fontos volt számára, hogy ez az üzenet ne csak a templomba járó emberekhez szóljon, hanem az eltávolodottakhoz.

CursilloIsten szeret Téged, ezt a legjobb hírt akarja a cursillo átadni az embereknek. És a lehető legjobb módon: a barátság, a szeretet, az őszinteség útján, hiteles tanúságtételekkel. A mozgalomból számos eredmény is fakadt: papi és szerzetesi hivatások, számos lelkiségi kezdeményezés.


A szentmisét visszanézhetik egyházmegyénk honlapján, itt.