Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Szent László és Szent Miklós Plébániák hírei: 2021. február 26.-március 12.

zstlaszloA sárvári Szent László és Szent Miklós plébániák hírdetései.

-Nagyböjt 2. vasárnapján február 28.-án a szentmiséken a katolikus oktatási és nevelési intézmények javára gyűjtjük és küldjük a persely adományokat.

-A farsang szombaton elmaradt katolikus bált, lehetőség szerint a nyár elején, a tavasz végén megtartjuk.

-Nagyböjti szerdákon a Szent László templomban 17.30 órakor, csütörtökönként 17 órakor a Sári templomban fájdalmas szentolvasót imádkozunk.

-Nagyböjt péntekjein a nagytemplomban 17.30 órakor, a Sári templomban 17 órakorsarvar-szt-lazlo keresztutat tartunk.

-Nagyböjti vasárnapokon délután 15.30 órakor a Hegyi kálvária kápolnánál  keresztutat imádkozunk. Akik tehetik buzgón jöjjenek el, hozzuk meg áldozatunkat.

-Március 5-én a hónap első péntekén minél többen végezzenek szentgyónást és törekedjenek a gyakori szentáldozásra, így is készülve a Nemzetközi Eucharisztikus kongresszusra.

-Nagyböjt szent idején hétköznaponként legyünk buzgók a szentmiséken!

Akik tehetik, minél többször jöjjenek áldozatos lélekkel! Nagy szükség van imáikra.

-Előre jelezzük, hogy a nagyböjti lelkigyakorlat a Szent László templomban március 19-20-21-én péntek, szombat, vasárnap az este 18 órakor kezdődő szentmisék keretében lesz. Szeretettel várjuk a lélekben elmélyedni vágyókat.

-Szeretettel buzdítjuk a nagycsoportos óvodások szüleit, hogy gyermekeiket a katolikus iskolába írassák. Nagyon örülnénk, ha minél többen bíznának bennünk. A tévhitekkel ellentétben csak annyit várunk a gyermekektől és a családoktól, mint az állami iskolába járó hittanosoktól. A katolikus iskola nem elvesz, hanem a legértékesebb ajándékot a hitet próbálja adni.

- Nagy örömmel hirdetjük a kedves Testvéreknek, hogy a Csicsergő óvodába járó gyermekek szüleinek, közel 75%-a megszavazta, hogy szeptembertől katolikus óvodaként működjön tovább az intézmény. Nagyon köszönjük a jó szülők bizalmát, ígérjük, hogy nagy szeretettel háláljuk meg a belénk vetett bizalmat.

- A 2x1%-ról rendelkező nyilatkozat száma: Magyar Katolikus Egyház: 0011; Szent László Katolikus Általános Iskola Alapítványa: 18885785–1–18.