Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Tájékoztató a Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium egyes intézményegységei vonatkozásában a fenntartói jog átvételéről

KözleményA Szombathelyi Egyházmegye fenntartásába kerül 2021. szeptember 1-jétől a Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium.  Erről ad tájékoztatást az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága


Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Szombathelyi Egyházmegyének a Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium egyes intézményegységei vonatkozásában a fenntartói jog átvételére irányuló kérelmét az oktatásért felelős miniszter nevében eljárva a köznevelésért felelős államtitkár jóváhagyta. Továbbá a Szombathelyi Tankerületi Központ intézményátszervezésre vonatkozó javaslata is jóváhagyásra került.

A döntéseknek megfelelően 2021. szeptember 1. napjától a Szombathelyi Egyházmegye fenntartásába kerülnek az alábbi intézményegységek:

·         a Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium székhelyintézménye, 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 2.-4.

·         Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolája (azzal a módosítással, hogy 1-8. évfolyamos nevelési-oktatási intézményként működik) 9970 Szentgotthárd, Füzesi utca 3.

·         Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolája, 9963 Magyarlak, Kossuth Lajos u. 236.

·         Szentgotthárd és Térsége Általános Iskola és Gimnázium Magyarlak-Csörötnek Általános Iskolája Rábagyarmati Telephelye, 9961 Rábagyarmat, Város út 1.

A miniszteri döntéséknek megfelelően a Szombathelyi Egyházmegye és a Szombathelyi Tankerületi Központ képviselői várhatóan június 18-án írják alá azt a megállapodást, amely a fenntartói jog átadásának tartalmi elemeit rögzíti.

Mivel a fenntartói jog kerül átadásra, ezért az iskola OM azonosítója nem fog változni. Ebből az következik, hogy az iskolába eddig beíratott tanulók tanulói jogviszonya nem szűnik meg, ők az egyházi fenntartó által átvett iskola tanulói maradnak 1-12. évfolyamig. Ezért azoknak a szülőknek, akik az egyházi iskolába járatnák gyermekeiket, nem kell nyilatkozniuk erről, hiszen a gyermeküknek már tanulói jogviszonya van az átvett intézményben.

A vallási, világnézeti szempontból el nem kötelezett általános iskolai nevelés-oktatást 2021. szeptember 1. napjától a Szombathelyi Tankerületi Központ fenntartásában működő Szentgotthárdi Arany János Általános Iskola fogja biztosítani, amely a jelenlegi oktatási intézményből kiválással jön létre. Az állami általános iskola új intézményként, új oktatási azonosító (OM) számmal kezdi meg szeptember 1-től működését 1-8 évfolyamon. Ebből következik, hogy csak azoknak a szülőknek kell nyilatkozniuk az iskolaváltásról, akik gyermeküket szeptember 1-től nem egyházi iskolába szeretnék járatni. Ezt a nyilatkozatot a Szombathelyi Tankerületi Központ fogja beszerezni.

 

Tálas József

igazgató

Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága