Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Lelkigyakorlat óvodásoknak - Benjamin kurzus Zalaegerszegen

Benjamin kurzusMásodik alkalommal tartottak lelkigyakorlatot 2021. június 07-09. között  nagycsoportos óvodásainknak Zalaegerszegen, a Szent Család Óvodában.

Benjamin kurzusNem korai? Nem túlzás még ebben az életkorban? Vetődik fel a kérdés, hiszen sokan még szentmisére sem viszik a gyermeküket, mert még „nem elég értelmes” hozzá. 

Pedig Jézus mondja, " Engedjétek hozzám a gyermekeket!"  

Óvodapedagógusként tapasztaljuk mennyire fontos a hitben nevelődés, milyen nagy ereje van az egész pici gyermekek napi saját szavaikkal mondott imáinak, a Szentírásra való rácsodálkozásuknak, a liturgiában való aktív részvételüknek, játékaiknak. Azt szeretnénk, hogy Isten jelenlétének jelei: az imádság, az Ige forgatása, a színek, illatok, dallamok természetes közeg legyen a gyermek számára, melyben biztonsággal, derűsen élhet.

 A Szentírás alapján (Ter 37-50) Benjaminnak: jobb kéz fiának, a legkisebbnek mondják egy család vagy más közösség legfiatalabb, kedvelt tagját. Ezért Benjamin kurzus a lelkigyakorlat neve, melyet  Angela M. Chineze, a Szent András Evangelizációs Iskola Brazíliai Nemzeti Irodájának az igazgatója dolgoztott ki. Mi, a zalaegerszegi Szent András Evangelizációs iskolaközösség tagjai- köztük az óvodánk óvodapedagógusai 2018 tavaszán Erdélyben, Marosvásárhelyen személyesen az ő és munkatársai közvetítésében ismerhettük, élhettük meg, illetve elsajátítottuk a kurzus módszertanát, megkaptuk a lelkigyakorlat adaptációját és a lehetőséget a magyarországi megtartásra. A Szent Család Óvoda iskolába készülő óvodásai minden évben részesülhetnek a nekik szóló kurzus gyümölcseiben.

Benjamin kurzusMi a lelkigyakorlat titka? Hogyan képesek ilyen kicsi gyermekek végig részt venni, elmélyülni, imádkozni? 

A titok Jézus maga: az élő hitet csak bemutatni lehet, erre nem lehet megtanítani őket. A kereszténységünk egy életforma, mely folyamatos gondozást igényel. A hit átörökítése, átadása már csöpp gyermekkorban elkezdődő aktív folyamat. Gyermekek a bontakozó személyiségük, életük folyamatában az őket körülvevő felnőttektől cselekvéses tapasztalatszerzéseik közben sajátítják el a Mennyei Atyával kedves, örömteli életet. Minden percünk ezért tanúságtétel kell, hogy legyen a keresztény élet szépségéről és nagyszerűségéről. 

Benjamin kurzusJézus nevében jövünk össze a lelkigyakorlaton az óvodában. A három egymás utáni nap délutánjára tagolt kurzus során a 6-7 éves gyermekeknek a hit titkát, a kérügmát tárja fel a lelkigyakorlat, mely kivételes alkalom arra, hogy Jézushoz vezessük  legkisebb, de lélekben talán legnagyobb kis testvéreinket.  Az életkori sajátosságokat figyelembe vevő, teljes személyiségre, érzékszervekre ható, cselekedtető tanítások, demonstrációk, feladatok során tapasztalhatják meg a gyermekek, hogy szeretve vannak az Atya által, melyet egymásnak is át tudnak adni. Mozdulatokkal kísért derűs latinos ritmusú animációs dalokra- zenére, kalapokban táncolva, dudaszóval, konfettit dobálva ünneplik Jézus győzelmét a bűn felett, és kezeiket kitárva adják át a mindennapjaik irányítását Isten kezébe. Jézus jelen van az étkezőasztalnál, a kiscsoportos tevékenységeikben, és a személyes beszélgetéseinkben. Jézus velünk örül a felfedezésben, a bábozásban, velünk nevet a játékokban, velünk énekel, rajzol, velünk táncol. Csak ezt meg kell mutatni a gyerekeknek.  Csoda látni szívük nyitottságát, imádságos tanuságtételeiket, a Szentlélek érintését az elcsendesülésekkor vagy az elmélyült imában.

Benjamin kurzusMi a lelkigyakorlat célja?

Isten szándéka, hogy meghívjuk, hogy megnyíljon a szívünk, s Ő örömmel betölti egész életünket. Minden ember erre vágyik, a gyermekszív pedig különösen fogékony rá. Isten derűjét és érintését a kisgyermekek hazaviszik otthonaikba.