Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

„Boldog Brenner János Kollégium” épül Heiligenkreuzban

2021-10-05-gruppenfoto-1-grundsteinlegung-p-anastasius-brenner-e-fuerst-084762021. október 5-én helyezték el Heiligenkreuzban a „Brenner Anasztáz-János Kollégium” alapkövét. 

2021-10-05-gruppenfoto-grundsteinlegung-p-anastasius-brenner-e-fuerst-08406Heiligenkreuzban (Alsó-Ausztria) van a világ egyik legrégibb -  Szent Keresztről nevezett Miasszonyunknak szentelt - ciszterci kolostora („a bécsi erdő kolostora”), mely megalapítása (1133.) óta folyamatosan működik. A ciszterciek Szent Benedeket és Szent Bernátot saját lelki atyjukként tisztelik. A „ciszterci” név az 1098-ban Díjon mellett alapított első kolostor „Cistercium”, franciául „Citeaux” nevéből ered.

A német nyelvű világ egyik legnagyobb lelkészképző központja Heiligenkreuzban, a Phil.-Theol. XVI. Benedek Alkalmazott Tudományok Egyeteme 2021. október 5-én (kedd) tartotta az új tanév ünnepélyes megnyitóját (Inauguration des Akademischen Jahres 2021/22). A középkori építészet műremekének számító, román-gótikus apátsági templomban (Stiftskirche) 14,30 órakor kezdődött szentmise főcelebránsa Dr. Rudolf Voderholzer megyés-püspök (Regensburg) volt. Vele és Dr. Maximilian Heim ciszter apáttal koncelebrált Brenner József nagyprépost úr is, akit külön is köszöntött apát úr, és köszönetet mondott, hogy meghívására eljött az ünnepségre. Különös élmény volt e XII-XIII. századi  templomban a gregorián egyházi énekekkel kísért latin nyelvű ünnepi misén részt venni, Boldog Brenner Jánosra emlékezni.

AlapkőletételMég a liturgia megkezdése előtt a szentélyben méltó módon elhelyezték Boldog Brenner János ereklyéjét, melyet Brenner József atya hozott magával Szombathelyről.  

Mise után Voderholzer püspök úr kb. 1 órás előadást tartott „Canisius Szent Péter (1521-1597) és a katolikus reform” címmel.

A templomi ünnepséget követően a résztvevők az újonnan épülő „Brenner Anasztáz-János Kollégium” („Pater Anastasius-Janos-Brenner-Haus”) épületéhez vonultak. Ünnepélyes keretek között Voderholzer püspök úr megáldotta az alapkövet, felolvasták az időkapszulába került latin nyelvű iratot, majd több felszólaló – köztük Dr. Wolfgang Buchmüller OCist rektor, valamint a polgármester – a jeles eseményt és jelentőségét méltatta. Az irat elhelyezése előtt azt a helyszínen írták alá, köztük Brenner József atya is. Nagyra értékelték, hogy jelen volt a kollégium névadójának testvére, Brenner József is, aki – felkérésre - német nyelvű rövid előadásában Boldog Brenner Jánosról és vértanúságáról emlékezett meg.  Az alapítóköbe vésve, ún. kronogramma olvasható: a latin nyelven íródott mondatban, illetve feliratban a római számként azonosítható betűket összeadva, a benne foglalt esemény évszámát kapjuk.

Alapkőletétel18 órakor vesperás kezdődött a templomban.

A Ciszterci Rend – különösen is Heiligenkreuzban - nagy becsben tartja és őrzi Boldog Anasztáz atya emlékét, a Brenner-Ház létrehozásával az utódokat is emlékezteti a boldoggá avatott cisztertestvérre.

                                                                                              Dr. Pácz Miklós