Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Szent Antal ünnepe a szombathelyi ferenceseknél

szent-antal-unnepe-3Június 13-án ünnepeljük Páduai Szent Antalt, akinek sokat köszönhetnek a múlt és jelen kor hívei, felnőttek és gyermekek egyaránt. A szombathelyi ferences közösség ezen a napon Fekete Szabolcs Benedek segédpüspökkel együtt emlékezett a nagyszerű szentre, és az ő Krisztus-követő életére. 

szent-antal-unnepe-2Szent Antal ferences szerzetes szobra szinte minden templomunkban megtalálható. Kultusza ma is töretlen. A szegénységet tartotta a legnagyobb erénynek. A gazdagság, a birtokolt javak átveszik az uralmat az emberi lélek felett. Ahol a kincsünk ott a szívünk. A szegénység szabaddá, a gazdagság rabbá tesz.

Ünnepünket, örömünket fokozta, hogy Fekete Szabolcs püspök atya celebrálta az ünnepi szentmisét. Szeretettel szólította meg a híveket, akik közül sokan személyesen ismerik és szeretik. Püspök atya kiemelte homíliájában, hogy Szent Antal nyelve épségben maradt, ami számunkra útmutatás. Szent Antal nyelve ékesszólásáról, bölcsességéről híres. Ügyelnünk kell a nyelvünkre, mert gyakran bűnre vezet bennünket. A megszólás, kibeszélés megelőzésére egy jó technikát is megtanulhattunk. Ilyen esetben idézzünk fel, mondjunk egy jó dolgot arról a személyről, akiről szó van. Ez megváltoztatja az atmoszférát és megment a bűnbeeséstől. Sőt a „nyelv” arra is tanít, hogy tudjunk csendben maradni.

szent-antal-unnepe-4A szentmise után Szent Antal litániát imádkoztunk és megáldotta Szabolcs püspök atya a liliomokat. Szent Antal a kis Jézussal a kezében liliommal ábrázolják, utalva a tisztaságra.

Püspök atya nagy örömére szolgált, hogy megtapasztalta a jelen lévő hívek népes sokaságát, közösségünk élő hitét. Hétről-hétre sokan imádkoznak együtt a keddi napokon a 9 órai Szent Antal misén. Őrizzük és ápoljuk Szent Antal tiszteletét. Adjuk át gyermekeinknek, a következő generációnak. Szent Antal, az elveszett dolgok megtalálója segíts!

Szöve: dr. Gyenese Balázs – Fotó: Baán Zoltán