Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Gondolatok Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepén dr. Takács Gyula atyától

Máriaújfalu_Szent Péter és Szent Pál apostolok-templomJúnius 29-én ünnepli egyházunk Szent Péter és Szent Pál apostolokat. Dr. Takács Gyula csörötneki plébános gondolatait osztjuk meg olvasóinkkal e jeles ünnepen. 

„Az életünk Krisztus kell hogy legyen.
Krisztus éljen bennünk, Krisztust fogadjuk be a szívünkbe, hiszen szeretjük Őt.
Ebben adjon nekünk példát és bátorítást Szent Péter és Szent Pál apostol,
és az ő áldott közbenjárásuk a mennyben.”

 

ApCsel 12,1-11

2 Tim 4,6-8. 17-18

Mt 16,13-19

 

Az ünnep evangéliumában Péternek tanúságot kell tennie.
Jézus megkérdezi: Kinek tartanak az emberek engem?
Egyesek azt mondják, valamelyik próféta támadt föl, vagy Illés tért vissza,
netán Keresztelő Szent János jelent meg újra Őbenne.
És mert az emberek vélekedése nem helyes Krisztusról,
azért Péternek a Krisztusba vetett hit helyes tanúságát kell megtennie.
Meg is teszi ő az egész világ előtt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.
Szent Péterben a hit tanúját tiszteljük, és ugyanúgy Szent Pálban is.
Krisztus arra hívja meg őt, hogy világosság legyen,
hogy a hit igazságát ragyogja a népek előtt, a népek fejedelmei előtt.
És Szent Pál bejárja a városokat, a földrészeket, és Krisztus hitének a tanúja lesz.
A tegnapi estén, amikor a mai ünnep vigíliáját ünnepeltük,
egy másik evangéliumi részletet hallhattunk, amely kiegészíti a mait.
Abban az evangéliumban Krisztus azt kérdezi Pétertől: Szeretsz-e engem?
Megkérdezi háromszor is tőle, és Péternek újra és újra tanúságot kell tennie a szeretetről.
Ezt a tanúságot Krisztus előtt teszi meg. Szent Péter tehát a szeretet tanúja is.
És ugyanazt mondhatjuk el Szent Pálról is, aki azt mondta:
Az élet számomra Krisztus. Nem én élek, hanem Krisztus él bennem.
Szent Pál egész élete a Krisztus iránti szeretet lobogó tüze.
Ezt a két tanúságot ünnepeljük Szent Péter és Szent Pál apostol alakjában:
a szeretet tanúságát, amelyet pedig Krisztus színe előtt tett meg Péter,
és a hit tanúságát, amelyet a világ előtt tett Pál.
És e kettős tanúságban példaképek ők a számunkra. Nekünk is tanúknak kell lennünk.
A hitünket megvalljuk az emberek előtt, a hitünket tanúsítjuk a világnak.
És ezzel a világban, ahol élünk, az emberekkel, akikkel találkozunk,
a hit fényének a fáklyái vagyunk, fáklyái, vagy kicsiny mécsesei,
de mindenképpen a hit igazságának a fényei. Arra küldött bennünket Krisztus ebbe a világba,
hogy mindannyian feleletet adjunk az emberek előtt arra a kérdésre: Kicsoda Krisztus?
És mi megvalljuk, megvalljuk szavunkkal is, életünkkel is, tetteinkkel is:

Te vagy a Krisztus, Te vagy a világ Üdvözítője, Te vagy az emberek reménysége.
A hit tanúiként élünk a világban.
De ez a tanúság csak az egyik fele annak, amit Krisztus vár tőlünk,
mert Krisztus tőlünk is megkérdezi, ahogy Szent Pétertől kérdezte: Szeretsz-e engem?
És nekünk tanúságot kell tennünk Krisztus színe előtt az iránta való szeretetről újra és újra.
Az életünk Krisztus kell hogy legyen.
Krisztus éljen bennünk, Krisztust fogadjuk be a szívünkbe, hiszen szeretjük Őt.
Ebben adjon nekünk példát és bátorítást Szent Péter és Szent Pál apostol,
és az ő áldott közbenjárásuk a mennyben.

Ámen.