Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Püspöki vizitáció Gencsapátiban

puspok-atya-az-ovodaban-2

Dr. Székely János megyés püspök atya november 9-én tartott vizitációt a Gencsapáti Plébánián. 

puspoki-szentmise-vizitacio-2A látogatás reggel 8 órakor püspöki szentmisével kezdődött a Plébániatemplomban. A hívek a templom főhajóját teljesen megtöltötték. A szentmise után Püspök úr Bálint atya kíséretében először a Szociális Szolgáltató Központ Idősek Napközi Otthonában beszélgetett a jelenlévőkkel, akik finom reggelivel várták a vendégeket. 

A Gyöngyös-kert Óvodában püspök atya minden csoportban tett egy rövid látogatást és szentképpel ajándékozta meg a gyermekeket. A nagycsoportosok Szent Márton püspök közelgő ünnepe alkalmából a Györgyi és Nóri óvó nénik segítségével készített lampionjaikkal, Márton-kiflivel és a szentről szóló szép énekkel idézték fel Egyházmegyénk védőszentjének életét.

A püspöki látogatás a Polgármesteri Hivatalban kötetlen beszélgetés formájában folytatódott, polgármester úrral, valamint településünk intézményvezetőivel. Mindannyian röviden bemutatták az általuk vezetett intézményt, beszélgettek helyzetükről és terveikről is.

A Gólyafészek Csecsemőotthonban tett rövid látogatás után a következő helyszín az Apponyi Albert Általános Iskolában folytatódott. Itt Püspök atya az iskola diákjainak kalauzolásával állomásról állomásra haladva tekinthetett bele az iskolások mindennapjaiba.

A plébánossal és az Egyházközségi Képviselőtestület tagjaival folytatott beszélgetés után a püspöki látogatás az Ernust Kelemen Gyermekvédelmi Intézményben zárult, ahol Püspök atya az intézmény több lakójával is találkozhatott és beszélgetett.

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani polgármester úrnak, az intézmények vezetőinek, a kedves híveknek a püspöki látogatás előkészítésében és megvalósításában nyújtott segítségükért, köszönöm minden a mindenütt megtapasztalható szívélyes és szeretetteljes vendéglátást!

Szöveg: Gombos Bálint, plébános