Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Gondolatok Krisztus Király vasárnapjára - Dr. Takács Gyula atyától

krisztus-kiraly-2022„Emlékezzél meg rólunk a Te országodban – így könyörgünk Krisztushoz, a Kereszt Királyához, és tudjuk, hogy Ő meghallgatja a mi kérésünket, hiszen Ő előbb szeretett bennünket, Ő szeretett bennünket kezdettől és mindvégig. Ő szeretett bennünket elveszettségünkben, és szeretetében hazavitt bennünket, és odaad az Atyának, hogy az Irgalom trónján helyünk legyen, hogy az Irgalom országában mindörökké éljünk és mindörökké dicsőítsük Őt. Őt, a Bárányt, a Kereszt Királyát, aki méltó, hogy övé legyen minden dicséret, minden áldás és minden tisztelet, mivelhogy övé a hatalom, a Szeretet hatalma az övé. Mivelhogy övé a bölcsesség, övé a Szeretet bölcsessége, azért Őt illeti meg az imádás mindörökre.”

Krisztus Király vasárnapja (2 Sám 5,1-3; Kol 1,12-20; Lk 23,35-43)
Krisztust, a Királyt ünnepeljük. És hol ünnepelhetnénk Őt méltón, ha nem a kereszten.
Hogyan ünnepelhetnénk Krisztus Királyt, ha nem mennénk oda a kereszthez, hiszen Krisztus a kereszt trónján uralkodik, Krisztus országa a kereszt.
A kereszt Krisztus méltósága, hatalma és uralma, mert Krisztus országa a szeretet, Krisztus hatalma az irgalom, az Ő országa a béke.
És a Béke, az Ég és a föld kiengesztelődése Krisztus keresztje.
Krisztus keresztjében kinyílott az Ég kapuja, és mi, a földön élő emberek odamehetünk a kereszt kapuján át az Isten trónja elébe, és Isten trónjánál, azért mert Krisztus keresztjének jelében érkezünk ide, az Irgalom vár bennünket.
Nem az ítélet súlyt le reánk, hanem Isten, mint Atyánk átölel minket.
S mindez a keresztben történik meg.
Krisztus keresztje az Irgalom és a Béke uralma, Krisztus keresztje a Szeretet kiáradása a földre.
Ezért amikor Krisztust, a Királyunkat ünnepeljük, lépjünk oda a Kereszt elé, lépjünk oda úgy, hogyan tette az a másik, aki így szólt a kereszten függő Krisztushoz: Emlékezzél meg rólam a Te országodban!
A Te országod a kereszt, a kereszt a Te hatalmad, a kereszt a szeretet, a béke, az irgalom, a Te uralmad.
Fogadj be engem ebbe az országba!
Fogadj be kereszted hatalmába, fogadj be az Irgalom uralmába!
Így könyörögjünk mi is Krisztushoz, a mi Királyunkhoz, a kereszten függő Úrhoz, nem úgy, ahogy azok tették, akik nem értették ezt a bölcsességet, akik balgaságnak vélték, és nem látták a Szeretet erejét, hanem gyengeséget láttak benne, csak bámészkodtak ott, és gúnyolódtak felette, és káromolták Őt, a Kereszt Királyát.
Mi értsük meg a kereszt erejét, mi értsük meg a kereszt bölcsességét.
S hogy megérthessük, a Szeretetet kell megismernünk, a Szeretet titkát, és hinnünk kell a Szeretet hatalmát, mert Krisztus keresztje a végtelen, Örök Szeretet ereje.
Krisztus keresztje az, hogy Isten úgy szeret bennünket, hogy odaadta értünk Egyszülött Fiát.
Krisztus keresztje az, hogy a Fiú feláldozta önmagát értünk. Ő az Úr, eljött és mindenki szolgája lett.
Ez Krisztus keresztje, a Kereszt bölcsessége, a Kereszt Országa.
És mi ebben az Országban kérünk helyet: Emlékezzél meg rólam, a Te keresztedben, emlékezzél meg rólam a Te szereteted uralmában!
És Krisztus emlékezik reánk, Krisztus lát bennünket a keresztről, igen, hiszen értünk jött el, azért van a kereszten, hogy bennünket lásson minden elestünkben, azért van Krisztus a kereszten, hogy minket átöleljen, hogy minket, az elveszetteket keressen meg, és ha megtalált, örvendezzen felettünk, hogy a vállára vegyen bennünket, és az Ő erős vállán felvigyen az Égbe.
Krisztus emlékezik reánk, tud rólunk, tudja az egyetlen elveszettet is, és minden elveszettet ismer. Ismer minden gyengeséget, minden sebet, és minden fájdalmat magára vett, a bűnnek minden terhét, mert Ő emlékezik reánk, és úgy emlékezik reánk, ahogyan csak a Szeretet képes emlékezni, a Szeretet a szeretetre.
Mi vagyunk Krisztus szeretettjei.
Ő mondotta: Nem szolgák vagytok, hanem olyanok, akiket én szerettem, szeretem mindvégig.
Az én szeretettjeim vagytok, az én testvéreim.
És megvall bennünket Krisztus, mint ilyeneket az Atya előtt, hisz így visz oda minket a Trónhoz.
Úgy visz oda, mint akik kedvesek Őneki, nem ellenségei, nem a bűneinkben lévén méltatlanok.
Úgy visz oda bennünket az Isten trónjához, mint akiket felöltöztetett, az Ő kiontott drága vérével ékesített bennünket, hogy méltók legyünk, hogy megjelenhessünk a Szentnek színében, azért szentté tett bennünket Vérével, egészen hibátlanná, és egészen tökéletessé.
Emlékezzél meg rólunk a Te országodban – így könyörgünk Krisztushoz, a Kereszt Királyához, és tudjuk, hogy Ő meghallgatja a mi kérésünket, hiszen Ő előbb szeretett bennünket, Ő szeretett bennünket kezdettől és mindvégig.
Ő szeretett bennünket elveszettségünkben, és szeretetében hazavitt bennünket, és odaad az Atyának, hogy az Irgalom trónján helyünk legyen, hogy az Irgalom országában mindörökké éljünk és mindörökké dicsőítsük Őt. 
Őt, a Bárányt, a Kereszt Királyát, aki méltó, hogy övé legyen minden dicséret, minden áldás és minden tisztelet, mivelhogy övé a hatalom, a Szeretet hatalma az övé.
Mivelhogy övé a bölcsesség, övé a Szeretet bölcsessége, azért Őt illeti meg az imádás mindörökre. 
Ámen.
2022. november 20. Takács Gyula plébános atya