Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Fogadj örökbe egy papot! - Imaháló lelkipásztorainkért

fogadj-orokbe-plakat„Jobbod embere fölé tárd ki kezedet...” (Zsolt 80,18)

A Szombathelyi Egyházmegyében hívői kezdeményezésre közös imába kezdünk papjainkért. Célunk, hogy egyházmegyénk minden jelenlegi és leendő lelkipásztorát lelkileg fogadja örökbe valaki, aki egy éven keresztül kíséri őt lélekben-imádságban. Az imádkozó személy vállalja, hogy minden nap elimádkozza egy papért vagy papnövendékért – akit nem ő választ, hanem nevét ajándékba kapja – aközös napi imát, emellett pedig lehetősége szerint alkalmanként további imákat és áldozatokat vállal érte.

Istenre bízzuk, hogy az imakísérést vállaló személy kinek a nevét kapja, és ezzel együtt minden imádkozótól titoktartást is kérünk, hiszen ebben a vállalásban nem a személyes kötődés a fontos, hanem az imádságos elköteleződés. Isten bölcsességébe vetett bizalommal hisszük, hogy minden lelkipásztor a legmegfelelőbb imahátteret kapja majd.

Olyan segítőket keresünk erre a szolgálatra, akik – miként Mózes karjait tartották társai, hogy kitartson az imában, és így a választott nép győzzön az ellenség fölött (vö. Kiv 17,8–13) – vállalni tudják, hogy hűséges és kitartó imájukkal támogatják egy lelkipásztor életét és hivatását, ezáltal pedig felelősséget vállalnak egyházmegyénk papjainak szolgálatáért.

A II. Vatikáni Zsinat a papi szolgálatról és életről szóló határozata így fogalmaz: „Maguk a Krisztus-hívők pedig legyenek tudatában, hogy tartoznak a papjaiknak, s ezért gyermeki szeretettel kövessék őket mint pásztorokat és atyákat; osztozzanak gondjaikban, s amennyire lehet imádsággal és tettekkel segítsék papjaikat, hogy azok fölébe tudjanak kerekedni a nehézségeknek és feladataikat gyümölcsözőbben tudják megoldani.” (9. pont). 

A papságért végzett ima gyakorlata Kis Szent Terézhez vezethető vissza, aki rendszeresen imádkozott a papokért, különösen megszentelődésükért. Éppen ezért az imaháló közös napi imájának mi is Szent Teréz papokért mondott imádságát választottuk – kérve ezzel az ő égi pártfogását is mind az imádkozók, mind a rájuk bízott atyák számára.

Az imában való elköteleződés egy évre szól, de évről évre újra vállalható lesz – minden decemberben újabb papot fogadhatunk örökbe. 2022. december 10-én, Boldog Brenner János egyházmegyei ünnepén indítjuk útra kezdeményezésünket: ekkor lesz először lehetőség kihúzni annak az atyának a nevét, akit a következő évre Isten a szívünkre bíz.

A kezdeményezéshez később is lehet csatlakozni. A Pasztorális Iroda folyamatosan fogadja a jelentkezőket, akiknek postai úton juttatjuk el a véletlenszerűen kiválasztott atya nevét, akit erre az évre imáikba ajánlunk.

További információ és jelentkezés a Pasztorális Iroda elérhetőségein (; 94/513-198; Szombathelyi Egyházmegye 9701 Szombathely, Pf. 41.).