Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Szeplőtelen Fogantatás ünnepe - Dr. Takács Gyula csörötneki plébános gondolatai

maria-szeplotelen-fogantatas-unnepeMária fogantatásától kezdve mentes volt az áteredő bűntől. E hittételt ünnepeljük december 8-án. Az ünnepről dr. Takács Gyula csörötneki plébános osztja meg gondolatait. 

„A mai ünnepen tekintsünk Máriára úgy,

mint minden élő anyjára, mint minden örökké élő élet anyjára,
mint az üdvözültek megszámlálhatatlan seregének mennyei édesanyjára.

Mert Mária világra hozta az Örök Üdvösséget, az Örök Életet, Jézust,

és Mária kezében hordozza Jézusnak minden embert üdvözítő kegyelmeit,
és Mária, a szeplőtelen ott ragyog az Istenben, a Szentben.

Az üdvösség eszményképe ő.
Ide törekszünk, ebbe az egységbe, hogy az Úr velünk legyen, és mi Ővele legyünk mindörökre.”Ter 3,9-15.20
Ef 1,3-6.11-12
Lk 1,26-38

 

Minden élő anyja. Évát így nevezte el az első ember.
A mai ünnepen mi a boldogságos Szűzanyához fordulva őt nevezhetjük minden élő anyjának.
Minden örökké élő, minden üdvözült élet anyja Mária.
Mert Mária az Életet, az Örök Életet, minden ember Üdvösségét hozta a világra.
S amikor világra hozta Jézust, az élő Istent, a mi Örök Életünket, akkor a mi édesanyánká is lett.

Hiszen Jézusban, a mi Üdvözítőnkben rejtezik az örök életünk, az üdvösségünk.
Jézusban, az Ő születésében a Boldogságos Szűzanya megszülte a mi üdvösségünket is.
Ezért nevezhetjük Máriát üdvösségünk anyjának.
Ezért tekinthetünk Máriára úgy, mint minden élő anyjára,
mint minden örökké élő élet, mint minden üdvözült élet édesanyjára.
S ezért Máriát mi is gyakran köszöntjük az angyal szavaival.
Köszöntjük azért gyakran és áhítattal, mert édesanyánk Mária.

Üdvözlégy Mária - fohászkodjuk - és ilyenkor Máriát, mint örök életünk édesanyját üdvözüljük.
Az angyal kegyelemmel teljesnek hívja Máriát.
Kegyelemmel teljes Mária azért, mert Máriát betölti Isten kegyelme, egészen beragyogja.
De Mária kegyelemmel teljessége azt is jelenti,
hogy Jézus a kereszten kiérdemelt minden kegyelmét Máriára bízta.
És Mária kezéből sugárzik reánk is Krisztus minden kegyelme.
Kegyelemmel teljes Mária, telve van a mi kegyelmeinkkel Mária keze.

És amikor Mária kezéből Jézus kegyelmei a lelkünkbe sugároznak,
akkor ő anya, hiszen az életet táplálja a kegyelem,
a mennyei, halhatatlan életünket táplálja Mária Jézus kegyelmeivel.
Az Úr veled van - így folytatódnak az angyal szavai, és így magasztaljuk mi is Máriát.
Az Úr, az Isten ott van Máriával, és Mária ott van Istennel.
Isten és Istennek e hibátlan teremtménye között teljes a harmónia.
Ezt a harmóniát fejezi ki a szó: veled van.

Mária soha nem távolodott el, nem fordult szembe Istennel,
hanem Mária a mai ünnepen különösképpen is, - éppen ezt ünnepeljük -
Mária egészen szentül egészen szeplőtelen, Isten szentségének ragyogó fényében tündöklik,
árnyékot nem vet ő Istenre, hanem fényként a Fényben ragyog:
az Úr veled van, és Te az Úrral vagy szüntelen.
Amikor Máriát így magasztaljuk, mert eszménykép, példájának táplálékával vezet bennünket Mária,

hogy vele legyünk mi is az Úrral, hogy az Úr jelenlétében legyünk,
hogy életünk, hogy tetteink árnyékot ne vessenek a Szentre,
hanem szentül a Szentben éljünk, az Istenben.
És így folytatódik a köszöntő szózat, az ima: áldott vagy te az asszonyok között.

Mária valóban minden ember édesanyja.

Ó mennyire áldott ő, milyen megszámlálhatatlan sok gyermek anyja!
Mert igen, Mária szülte az Üdvözítőt, minden ember örök életét,
és ekkor, ahogy láttuk, Mária megszülte a mi üdvösségünket.

Mária áldott mindannyiunk üdvösségének örömével, Mária áldott az asszonyok között.

 

Íme, kedves hívek, a mai ünnepen tekintsünk Máriára úgy,

mint minden élő anyjára, mint minden örökké élő élet anyjára,
mint az üdvözültek megszámlálhatatlan seregének mennyei édesanyjára.

Mert Mária világra hozta az Örök Üdvösséget, az Örök Életet, Jézust,

és Mária kezében hordozza Jézusnak minden embert üdvözítő kegyelmeit,
és Mária, a szeplőtelen ott ragyog az Istenben, a Szentben.

Az üdvösség eszményképe ő.
Ide törekszünk, ebbe az egységbe, hogy az Úr velünk legyen, és mi Ővele legyünk mindörökre.

Ámen.