Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Gondolatok Pünkösdvasárnapra - Dr. Takács Gyula atya elmélkedése

punkosdvasarnap-2023„Ó, mennyi hálával, mennyi imádással ünnepeljük ma a Szentlélek eljövetelét.
De nemcsak ma ünnepeljük.
Ünnepeljük Őt életünk minden napján meg.
Minden nap jusson eszünkbe: csak a Szentlélek által.
Elkezdődött az élet, folynak a napi tettek: csak a Szentlélek által.
Imádkozzuk a napi imákat: csak a Szentlélek által.
Minden nap jusson eszünkbe, hogy életünknek hűséges, állandó kísérő társa, a mi Vigasztalásunk, a mi Segítőnk és Jóbarátunk a Szentlélek, aki eljött a szívünkbe, aki együtt él, velünk együtt éli az életünket, és akivel együtt üdvözülünk, akivel együtt fogunk odalépni Isten Trónja elé, és akivel együtt mindörökké lobogva énekeljük majd az alleluját, a dicsőítés himnuszát.”

Csak a Szentlélek által.
A mai ünnepen Szent Pál apostolnak ezeket a szavait állítsuk elmélkedésünk középpontjába.
A Szentlélek eljövetelét ünnepeljük.
Arról elmélkedjünk, mi mindent tehet az ember csak a Szentlélek által.
Az apostol arra tanít: Senki sem mondhatja önmagától Jézus az Úr, csak a Szentlélek által.
Csak a Szentlélek tesz képessé bennünket arra, hogy Jézus előtt, mint üdvözítő Istenünk előtt leboruljunk, hogy Őt Urunknak, Istenünknek valljuk, és Őt imádjuk.
Csak a Szentlélek által tehetjük meg.
Egyedül Ő ad bátorságot a szívünknek, hogy Jézust életünk Urának valljuk. 
Ó mennyit, ó mennyiszer segít nekünk a Szentlélek hinni ezt, és megvallani a hitünket: Jézus az Úr.
És majd amikor ott állunk az Ő színe előtt, amikor látjuk a Bárányt a Trónon mintegy megölten, akkor csak a Szentlélek által vallhatjuk meg: Ő az Élet. Íme él Ő. És Ő a
mi életünk és üdvösségünk.
Örökké, egy végtelen liturgián keresztül, csak a Szentlélek által énekelhetjük az alleluját: Jézus az Úr.
És csak a Szentlélek által tudjuk és valljuk, hogy Atyánk az Isten, az Isten, a végtelen Rejtelem, e Megközelíthetetlen, aki elől rettegve menekülne el az ember.
Isten a mi Atyánk, akihez úgy sietünk, ahogyan a kicsiny gyermek az anyja ölébe, akihez bátran és félelem nélkül odasimulunk. Csak a Szentlélek által simulunk Hozzá, csak a Szentlélek által merünk így imádkozni: Mi Atyánk.
Istent Atyának szólítani, vallani, Istenben bizakodni, csak a Szentlélek ad bizalmat ehhez.
És ó mi mindent csak a Szentlélek által tehetünk meg! Igen mindent, valóban mindent.
Minden tettünket, mindent, ami szép, ami érték, mindent, ami szeretet.
Mindent, ami szelíd és békességes, mindent, ami türelmes, csak a Szentlélek által tehetjük meg.
Csak a Szentlélekben van szeretet, a mi szeretetünk ereje.
Minden szeretetet vele együtt, Őáltala teszünk és Őbenne.
És minden imádságot, az égig fölemelkedő sóhajtásainkat, csak a Szentlélek által tudunk imádkozni.
Minden fohászunkat.
Az apostol maga mondja ezt: Mi nem tudjunk, hogyan kell helyesen imádkozni.
Hozzátehetjük: mi nem tudunk elég erősen imádkozni.
A mi imánk hogyan tudna innét a földről az égig fölemelkedni, és hogyan volna bátor a mi ajkunk megnyílni Isten színe előtt, Őt megszólítani, kérni Őt.
Vagy hogyan volnánk képesek arra, hogy Őt dicsőítsük, a végtelen Szentet.
A Szentlélek által tehetjük meg.
Ő kimondhatatlan sóhajtásokkal imádkozik bennünk, miközben mi nyögdécselve imádkozunk.
És az Ő sóhajtása fölemelkedik az Égbe, hiszen Ő otthon van ott, Ő ismeri a mélységeket, Ő ott jár-kel, és Ő ott vezet bennünket.
A Szentlélek által élünk, és a Szentlélek által üdvözülünk.
A Szentlélek által töltjük meg életünket hittel és reménnyel, a Szentlélek által terem a mi életünk gyümölcsöket, a szeretet, a jótettek gyümölcseit.
És egyedül a Szentlélek által mehetünk oda az Örök Liturgiába,
és dicsőíthetjük mindörökké a háromság egy Istent, az Atyát, a Fiút a Szentlélekkel.
Amikor megértjük ezt: csak a Szentlélek által, akkor boruljunk le a Szentlélek színe előtt.
Boruljunk le imádással és hálával. És ezt a leborulást is a Szentlélek teszi meg nekünk.
Ő saját maga önmagához vezet el bennünket, és önmaga által elvisz Jézushoz, az Úrhoz, odavezet az Atyához, a mi Istenünkhöz.
Ó, mennyi hálával, mennyi imádással ünnepeljük ma a Szentlélek eljövetelét. 
De nemcsak ma ünnepeljük. Ünnepeljük Őt életünk minden napján meg.
Minden nap jusson eszünkbe: csak a Szentlélek által.
Elkezdődött az élet, folynak a napi tettek: csak a Szentlélek által.
Imádkozzuk a napi imákat: csak a Szentlélek által.
Minden nap jusson eszünkbe, hogy életünknek hűséges, állandó kísérő társa, a mi Vigasztalásunk, a mi Segítőnk és Jóbarátunk a Szentlélek, aki eljött a szívünkbe, aki együtt él, velünk együtt éli az életünket, és akivel együtt üdvözülünk, akivel együtt fogunk odalépni Isten Trónja elé, és akivel együtt mindörökké lobogva énekeljük majd az alleluját, a dicsőítés himnuszát.
Ámen.


2023. május 28. Takács Gyula plébános atya