Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

"Ki a konkolyt vetette" című könyv bemutatója Körmenden

2009.06.04. - "Ki a konkolyt vetette" című könyv bemutatója (Körmend)Érdekfeszítő és megdöbbentő könyv bemutatójára került sor Körmenden a Városi Könyvtárban 2009. június 4-én. Laczó Tamás tanár beszélgetett Nagy Gábor körmendi születésű költő irodalomtörténésszel munkásságáról, főképpen most megjelent könyvével kapcsolatban.  A regényt így ismerteti a szerző: „Egy nyugat magyarországi falu, Vadaskend káplánja brutális gyilkosság áldozata lesz. A ’60-as évek végi rejtélyes ügy eltemetettnek hitt emléke két évtizeddel később utoléri a pap disszidens barátját, aki utólag megkísérli rekonstruálni az eseményeket.

Ki mozgatta a szálakat a Kádár rendszer idején és kicsoda mozgatja a rendszerváltozás után? Ki – és mi – a gyilkos, és hogy válik a falusi káplán áldozattá? S az ügy miért lesz mások számára is hirtelen égetően fontos a rendszerváltozás után? A múltat összerakni próbáló férfi hamarosan rá kell, hogy döbbenjen: ő is csak egy eleme a kirakósdinak…

„Az Istent szeretőknek minden a javukra válik.”

Brenner János rábakethelyi káplán + 1957.

„Nagy dolog egy eszméért meghalni, de épp olyan nagy dolog egy szent eszméért élni! Mi készen állunk a megpróbáltatásra – de Isten kegyelmével élni akarunk. Szent, krisztusi, katolikus és magyar életet!”
Kováts Ferenc gencsapáti káplán + 1958.

A regényben a szerző a könyv elején idézi a Belügyminisztérium II/5-c alosztályának jelentését, 1959-ből:
„Munkánk során arra törekszünk, hogy az Egyház vezetőit érintő olyan belső problémákat hozzunk felszínre, amely soraikat megzavarja, figyelmüket a hitélet mélyítését célzó tevékenységüktől elvonja és energiájukat a keletkezett helyzet tisztázására és rendezésére összpontosítják. Törekszünk egységük megtörésére, egységes fellépésük meggátlására és igyekszünk olyan intézkedéseket tenni, amelyek egyes személyeket oly módon járatnak le, hogy azzal az Egyház tekintélyét aláássák az egyszerű dolgozó emberek előtt.”

Hogyan próbálták ezt a gyakorlatban megvalósítani még gyilkosságok megszervezésével is ez tárul elénk a regény soraiból. Ráismerünk arra a szomorú időszakra, amikor Brenner Jánosnak és az országban hozzá hasonló sorsra jutott buzgó paptársainak meg kellett halni. Megtaláljuk a regényben a káplán motorja elé hajigáló fahasábok esetét, vagy a „bajszas püspök”, Bruzsák Mihály tanácsát a püspöknek, hogy helyezzék a káplánt más plébániára. Megdöbbentő annak leírása is, hogy hányan lettek ártatlan áldozatok, „vádlottak” és elítéltek a koncepciós perben.

A könyv a Magyar Napló kiadásában jelent meg)

Dr. Gyürki László pápai prelátus