Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Ókeresztény emlékek nyomában

A Toncov gradi bazilika romjainálMaradandó élményt jelentett a répcelaki és a hozzá tartozó plébániák híveinek a háromnapos zarándoklat 2010. július 15-18 között Szlovéniában és Olaszországban egyaránt. Több múzeum gazdag anyagát tekinthették meg, de felkerestek feltárt keresztény emlékeket és gyönyörködhettek szebbnél-szebb mozaikokban főképpen az olaszországi Aquileiában és Gradóban. Az első világháború borzalmait bemutató Kobarid-i múzeum és a Doberdó melletti Fogliano Redipuglia I. világháborús osztrák-magyar katonai temető megkoszorúzása visszavitt bennünk 90 évvel ezelőtti szörnyű mészárlás helyére is.

A Ptuj melletti Hajdina Szent Márton templomában volt az első szentmisénk. Az ősi templom egy része a falfestésekkel megmaradt, s erre építették fel a mai templomot. Plébánosuk most ünnepelte papságának 25. évfordulóját. Erre az alkalomra egy adományozó jóvoltából négy új harang került a templom tornyába a régiek helyett.

Mitrász szentély Spodnja Hajdinában kukoricaföld közepette található a Mitrász szentély. Mitrász kultusza különösen a katonák, leszerelt veterán légiósok körében volt népszerű. Ily módon a legtöbb emlék olyan határ menti területekről került elő, mint a Duna és a Rajna völgye (Szombathelyen is előkerült egy szentély nyoma). A kultusz a civil lakosság köréből is toborzott magának híveket, főleg Rómában és a kikötővárosokban, Ostiában, valamint Kelet- Európában, a mai Magyarország területén is. A Mitrász kultusz mintegy vetélytársa lett a terjedő keresztény vallásnak. A bikát megölő Mitrász szobra egyedülálló a leletek között.

Az ókeresztény emlékek gazdagsága tárult elénk a Sentjur-i múzeumban, ahol a Rifnik helyen feltárt ókeresztény település emlékeit lehetett megtekinteni. Celje városában a pályaudvar közelében egy ókeresztény templom keresztelő medencéjét tekinthettük meg egy virágboltba beépítve.

IsonzoMásnap újra gazdag látnivaló várt bennünket. Kobarid ősi település. Illir, kelta, majd római település volt ezen a helyen. Kobarid olasz neve Caporetto. A távoli és a közelmúlt történelme együttesen található meg ezen a helyen. A múzeumban a látogató elé tárul az első világháború minden szörnyűsége. A véres isonzói csaták során itt omlott össze az olasz hadsereg egyik nagy támadása. A caporettoi mauzóleumban 20.000 olasz katona alussza örök álmát. A múzeumban megtekintettünk egy magyar nyelvű filmet is a háború eseményeiről.

A távolabbi múlt csodás ókeresztény emlékeket tartogatott számunkra. A Toncov grad magaslaton a régészek kiásták három ókeresztény templom maradványait. Toncov grad a város közelében lévő sziklás magaslat évszázadokon át menedékhelye volt a városka lakóinak háborús veszély idején. Ide költöztek állataikkal együtt, megerősítették a helyet, igyekeztek itt berendezkedni, amíg a háborús veszély elvonul. Az 5. század végén a magaslaton mintegy 20 ház, ciszterna és több templom maradványai kerültek napvilágra. Az őskeresztény templomok berendezését tanulmányozhatjuk itt. A templom mellett volt a hittanulók részére készített templom. Ők itt lehettek addig, amíg a keresztség szentségében nem részesültek és ezután vehettek részt a szentmisén. Megtalálható a keresztelő medence is, valamint a hatalmas ciszterna, amely a közösség vízellátását biztosította.

Koszorúnk a hősi temetőbenA nap délutánján értünk a Doberdó melletti Fogliano Redipuglia-ra, az I. világháborús osztrák-magyar katonai temetőhöz. Az Isonzó mentén számos katonai temetőt alakítottak ki, vagy csupán jelezték a hősök sírjainak helyét. Ugyanis a háború befejeztével az érintett országok exhumálták, majd központi katonai temetőkbe szállították a tetemeket. Így hozták létre a caporettoi csonttemplomot, amelyben, pontosabban védfalában az itt elesett olaszok porhüvelye nyugszik. A Plava és Görz (olaszul Gorizia) körüli térszín, valamint a doberdói fennsík területe valóban nagy temetője lett a magyarságnak. Ma sem igen akad olyan család, amelyik ne lett volna érintve az első világháború e veszteségeiben. 20.000 magyar katona földi maradványai kerültek itt elhelyezésre a monarchia többi országainak katonáival együtt. A halálban egymásra találtak és barátokká lettek az olasz és a magyar fiatalok. Ez a szöveg olvasható a temető kapuja felett. Imádkoztunk az elhunyt hősökért, elhelyeztük szerény koszorúnkat, nemzetiszínű szalagokat kötöttünk a kopjafára. A Boldogasszony Anyánk és a Szózat eléneklése után csendben jártunk a sírok között és távoztunk a temetőből. Redipugliában van még az elesett olasz katonák temetője is. Az óriás lépcsősorokban ezernyi katona csontváza őrződik, örök tanulságul.

Este a Sezana határváros templomában mutattuk be a szentmisét. A templom Szent Márton tiszteletére épült. Plébánosa kedvesen fogadott és köszöntött bennünket. 23 éve szolgálja papként a híveket. Ebből hét évet az afrikai Elefántcsontparton szolgált. Beszámolt plébániája hitéletéről és magáról Sezana határvárosról is.

Keresztelő medence AquileiabanA zarándoklat befejező napján talán a legszebb ókeresztény emlékek tárultak elénk Aquileiában és Gradoban. Elhaladva az aquileiai fórum mellett a keresztény emlékek múzeumát tekinthettük meg. Az ókeresztény bazilikát később szerzetesházzá alakították át. Újabban pedig visszaállították alapjait és csodálatos mozaikjait, s az épületben ókeresztény feliratokat, szimbólumokat tartalmazó márványtöredékeket állítottak ki.

Innen a régi kikötő maradványai mellett értünk el Aquileia leghíresebb emlékéhez az aquileiai bazilikához. Közvetlenül 313 után kezdődött építése Szűz Mária és Szent Hermagoras és Fortunatus tiszteletére. Aquileia lakói még négyszer építették újjá a bazilikát. Leglátványosabb emléke a 760 négyzetméter területű padló a Nyugati világ legnagyobb ókeresztény mozaikja. Ismertető segítségével gyönyörködhettünk a szimbolikus jelenetekben. Ezek között találjuk a kakas és a teknős harcát. A kakas a fény, az új nap kezdetének, a teknős pedig az ördögnek szimbóluma. Szüntelen harcra buzdítja a hívőket bűneik ellen, hogy elnyerjék az örök Jó Pásztor a misztikus nyájjaléletet. A Jó Pásztor a Misztikus Nyájjal, évszak allegóriák, a kereszténység győzelme, és a halfogás következnek. Ezután Jónás történetének három epizódja Krisztus halálának, feltámadásnak és mennybemenetelének allegóriája tárul elénk. A mozaikok mellett egyéb emlékek is találhatók a bazilikában többek között a négy aquileiai vértanú szűz szarkofágja, és a lövészárkok Krisztusa szobor, amelynek művésze maga is katona volt az I. világháborúban.

Aquileiaból Grado-ba mentünk. Ez volt Aquileia kikötője, majd később vetélytársa. Itt is ókeresztény templomokat tekinthettünk meg: Santa Maria delle Grazia, a Szent Eufemia templom és mellette a Battistero, a keresztelő medence. Ezeket is többször átépítették, mozaikjaikat szabaddá tették. A templom mellett is múzeumba gyűjtötték össze az ókeresztény feliratokat, szimbólumokat tartalmazó márvány töredékeket.

A gazdag zarándokút megszervezéséért köszönet illeti meg Aigner Géza plébánost és Mukicsné Kozár Máriát. Ők állították össze az útitervet és szakszerű magyarázataikkal segítették a résztvevőket. Minden résztvevő köszönettel adózott nekik a tartalmas három nap gazdag látnivalóiért.

Dr. Gyürki László pápai prelátus

 

Ókeresztény keresztSzentmise HajdinábanKobaridi tájKeresztelő medence CeljébenJónást kiveti a cethalHősi temető sírjaiA hősi halottak temetőjében