Szombathelyi Egyházmegye

Nagyböjti lelkigyakorlat Nován és Zalatárnokon

2011.04.05-06. - Nagyböjti lelkigyakorlat (Nova, Zalatárnok)Közösségünk, a novai Nagyboldogasszony plébánia hívei részére Tóth András plébános úr 2011. április 5-6-ára szervezte meg az idei nagyböjti lelkigyakorlatot. Kedd este Nován, majd szerda este Zalatárnokon vehettek részt a hívek a közös programon, mely mindkét este 17.30 órakor gyóntatással kezdődött, amelyet 18 órai kezdettel követett a szentmise.

Az idei lelkigyakorlat valamennyiünk lelkében mély nyomot hagyott, hisz igen különleges volt. A gyóntatást és a lelkigyakorlatos szentbeszédet, illetve Zalatárnokon a szentmisét is vendégként a sokak által már rég nem látott, szeretett esperes-plébánosunk, Molnár János atya végezte és mutatta be. A szentmise keretében Molnár János esperes úr kiszolgáltatta a betegek szentségét is az azt kérő idősek és betegséggel küszködők részére.

János atya 1991-1997-ig volt területünk plébánosa, s egyben az akkor még létező novai esperesi kerület vezetője. Életünkben ezek olyan évek voltak, melyekre szívesen emlékezünk: sok szép és hasznos lelki és liturgikus ismerettel gazdagodtunk, zarándoklatainkban eljutottunk a Dunántúl tán valamennyi búcsújáró helyére. Az atya fáradhatatlan volt, lelki templomaink építésén túl szorgalmasan munkálkodott plébániánk egész területén: kívülről tataroztatta a novai templomot, restauráltatta a sekrestyét, elindította a templombelső sok éven át tartó restaurálását, vezetésével felépült a szilvágyi templom. Sokáig sorolhatnánk még azt a sok szépet és jót, amit akkor tőle kaptunk, s amelyekre most szívesen emlékeztünk vissza.

2011.04.05-06. - Nagyböjti lelkigyakorlat (Nova, Zalatárnok)Méltó folytatása volt a korábbiaknak az elmúlt két este. János atya szentbeszéde mély, és megfontolandó, követendő nyomott hagyott lelkünkben. Szentírást magyarázó szavaival áttekintetést adott a nagyböjt első négy vasárnapja evangéliumának gondolatairól, kiemelve azok lényegét, a mai ember számára is sokat jelentő mondanivalóját. A szentírásból vett és a napjaink történéseiből párhuzamként mellé állított példákkal világossá tette számunkra, hogy igenis, minden nehézség ellenére meg kell erősítenünk hitünket, nemcsak szóban, hanem tetteinkben is, az Úr Jézus Krisztus által meggyógyított vakhoz hasonlóan bátran meg kell vallanunk hitünket, azt magunkban fokozatosan fejlesztenünk kell, s a szerint is kell élnünk mindennapjainkat ahhoz, hogy végül mennyei Atyánk országába juthassunk.

János atyának köszönjük e szép és sokat érő szavakat, köszönjük, hogy betegsége ellenére ily távolra újból ellátogatott hozzánk. Kívánjuk, hogy még sokáig vezethesse a reá bízott lelkeket.

Szili Ernő

 

 2011.04.05-06. - Nagyböjti lelkigyakorlat (Nova, Zalatárnok)2011.04.05-06. - Nagyböjti lelkigyakorlat (Nova, Zalatárnok)2011.04.05-06. - Nagyböjti lelkigyakorlat (Nova, Zalatárnok)2011.04.05-06. - Nagyböjti lelkigyakorlat (Nova, Zalatárnok)

2011.04.05-06. - Nagyböjti lelkigyakorlat (Nova, Zalatárnok)2011.04.05-06. - Nagyböjti lelkigyakorlat (Nova, Zalatárnok)2011.04.05-06. - Nagyböjti lelkigyakorlat (Nova, Zalatárnok)2011.04.05-06. - Nagyböjti lelkigyakorlat (Nova, Zalatárnok)2011.04.05-06. - Nagyböjti lelkigyakorlat (Nova, Zalatárnok)2011.04.05-06. - Nagyböjti lelkigyakorlat (Nova, Zalatárnok)2011.04.05-06. - Nagyböjti lelkigyakorlat (Nova, Zalatárnok)2011.04.05-06. - Nagyböjti lelkigyakorlat (Nova, Zalatárnok)2011.04.05-06. - Nagyböjti lelkigyakorlat (Nova, Zalatárnok)2011.04.05-06. - Nagyböjti lelkigyakorlat (Nova, Zalatárnok)2011.04.05-06. - Nagyböjti lelkigyakorlat (Nova, Zalatárnok)2011.04.05-06. - Nagyböjti lelkigyakorlat (Nova, Zalatárnok)

Fotó: Szili Ernő