Szombathelyi Egyházmegye

Püspöki mise a Hercegorvos tiszteletére

2006. október 29.Ünnepségek sorozatával emlékeznek Körmenden Boldog Batthyány-Strattmann László, a Szegények Orvosa születésének évfordulójára. Október 27-én pénteken a kórház dolgozói, másnap elsősorban iskolás gyermekek és a városi Önkormányzat rója le tiszteletét a város hercege előtt, akit II. János Pál pápa 2003. március 23-án a boldogok sorába iktatott. Az idén az ünnepségek méltó befejezése, fénypontja volt 2006. október 29-én, vasárnap este 6 órakor Veres András püspök ünnepi szentmiséje. A szentmise kezdetén Bebes István polgármester és Simonits Attila egyházközségi elnök köszöntötte a főpásztort és mindketten örömüket fejezték ki, hogy megtisztelte városukat.

A szentmise evangéliuma a jerikói vak gyógyításáról szólt. Nagyon szépen adta meg ez az evangélium a szentbeszéd alaphangját Boldog Batthyány László ünnepén. Nagy csapás a látás elvesztése, de talán még nagyobb csapás a lelki vakság, a lelki látássérültség. Belső látás nélkül elhomályosul az ember előtt az élet értelme, küzdelmeinek igazi célja. Boldog Batthyány László elsősorban a testi vakságból igyekezett gyógyítani a hozzá forduló betegeket, de legalább ennyire törődött lelkükkel is. Ezt is gyógyította, lelki szemüket nyitogatta az igazi értékek meglátásra. Óvjuk a látásunkat – hangsúlyozta a főpásztor szentbeszédében, mert nagyon sok veszély fenyegeti ezt saját életünkben, gyermekeink életében egyaránt. Boldog László járjon közbe értünk Istennél, hogy soha ne legyünk lelki vakok, vagy lelki rövidlátók. Ezt kérte a szentmise végén imájában Boldog Batthyány László ereklyéje előtti imájában is.

A szentmise végén a főpásztor megemlékezett Gyürki László plébános 20 éves körmendi szolgálatáról és további munkájára Isten áldását kérte.

Gyürki László plébános megköszönte a főpásztornak, hogy teljessé tette ünneplésüket az Eucharisztia bemutatása és szentbeszéde által. Megköszönte neki, hogy mint posztulátor is sokat dolgozott Batthyány László boldoggá avatásáért Rómában. Külön öröm volt számára, hogy püspöki szolgálata kezdetén is azt emelte ki, hogy bízik a szentéletű orvos közbenjárásában. Köszönetet mondott az énekkarnak is, amely megszólaltatta a szentmisén Sabáli László Batthyány-miséjét, valamint köszönetet mondott a híveknek és távolról érkezett vendégeknek is.Imádság Boldog László képe előtt

Gyürki László