Szombathelyi Egyházmegye

20 éves a Mindszenty József Kamarakórus

2006. október2006. októberében ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját a zalaegerszegi Mária Magdolna Plébánia Mindszenty József Kamarakórusa. Az ünnepi, jubileumi hálaadó szentmise főcelebránsa Bodorkós Imre zalaegerszegi káplán úr volt, a szentmisén koncelebrált Horváth Gábor káplán is. Imre atya homíliája elején tolmácsolta Dr. Veres András megyés püspök köszöntését, aki a jeles évfordulóról így emlékezett meg levelében: "A kapott információk alapján tudom, hogy a két évtized alatt számtalan alkalommal nyújtott szolgálatot a plébánia kórusa a különböző szentmiséken, liturgiákon, és ünnepségeken. Jótékonysági koncertjeiken pedig rendszeresen segítettek a különböző nemes ügyek támogatásában. Az elmúlt 20 év szolgálata bizonyíték arra, hogya Kórus tagjai időt és fáradtságot nem sajnálva törekszenek megvalósítani Isten szolgálatát."

A káplán atya beszédében a liturgia szépségéről, alapvető vonásáról, feladatáról szólt: A liturgia célja: az Isten dicsőítése, az ember üdvösségének szolgálata, a megszentelődés keresése és megtalálása. A kórus énekeivel, a kórusművek bemutatásával azt a nemes célt tűzte ki célul, hogy annak a földi liturgiának akar a szolgája lenni, amely arra hivatott, hogy az égi liturgia földi "leképeződése" legyen. Buzdította a jelenlévőket arra, ha olyan képességeket kaptak, melyek által tevékenyen is résztvehetnek a zenei szolgálatban, mondjanak igent Isten meghívó szavára. Kifejezte reményét, hogy a kórus mindig képes lesz a megújulásra, arra, hogy szolgálatát lelki nyitottsággal végezze; s a jövőben is méltóan szolgálják a liturgia és a szent zene ügyét.

Az ünnepi szentmise után a kórus a fehér asztal mellett is találkozott a Göcsej-Palatinus Étteremben, ahol a közös emlékeket élményeket felelevenítették, ápolták baráti kapcsolataikat is.Próba közben


Mindszenty József Kamarakórus

Tóth György kántor-karnagy