Szombathelyi Egyházmegye

Dolgozói lelkigyakorlat

2006. október 30.2006. október 30-án Perger Gyula atya lelkigyakorlatot szervezett az Egyházmegyei Kollégium dolgozói számára.
A lelkigyakorlatot Molnár Szabolcs atya vezette. Elmélkedésének középpontjában a Szűz Anya állt. A Szeplőtelen Szűz hitéről, reményéről tartott előadást. Lelkünkig hatoló szavaiból a következő gondolatok fogalmazódtak meg bennünk: Törekedjünk arra, hogy olyan mély hitünk legyen, mint a Boldogságos Szűz Máriának, aki igent mondott az Úristen felkérésére és vállalta az anyai szerepet.
Úgy kell remélnünk, mint a Szűz Anyának, aki – bár fia keserves kínjait látta –, mégis bízott szenvedése értelmében, hitt a feltámadásban. Ha a Jóisten rá merte bízni Egyszülött Fiát Máriára, mi is rábízhatjuk magunkat a Szűz Anya gondviselő szeretetére.
Tálas Józsefné - Nagy Brigitta - Németh Judit