Szombathelyi Egyházmegye

Műhelyfoglalkozások az egyházmegyei gyűjteményekben

2013.10.09-10. - Műhelyfoglalkozások az egyházmegyei gyűjteményekben (Szombathely)A katolikus kultúra szombathelyi programjai közül ezúttal sem maradhatott el az a rajzfoglalkozás, amelyet évről évre újra megrendezünk a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium első és másodéves művészeti tagozatos diákjainak részvételével a Szombathelyi Egyházmegyei Kincstár Sala Terrenájában. Ezeket a tematikus műhelymunkákat általában az iskolai tananyaghoz kapcsoljuk, ahol a foglalkozáson résztvevőknek lehetősége nyílik arra is, hogy – még az egyéni munkák megkezdése előtt – testközelből tanulmányozzák azokat a helytörténeti, kultúrtörténeti és művészettörténeti emlékeket, ábrázolásokat, amelyek az eredeti környezetben találhatók.

Tíz gimnazista diák érkezett az Angyalok szárnyán című műhelymunkára 2013. október 9-én. Guzmics Gergely, Gyulai Emese, Varga Zsófia, Kiss Adrienn, Németh Zsófia, Farkas Gréta, Kelenik Barbara, Varga Nikoletta, Zoltán Ibolya és Kiss Fanni arra vállalkozott, hogy négy óra alatt papírra vesse a Dorffmaister István ecsetje által festett falképeknek akár egy egész alakos figurális ábrázolását vagy azoknak csak egy kiragadott ornamentumát.

Ez alkalommal kiemelt szerepet kaptak a mennyezeti falképen látható, virágfüzérrel játszadozó kis angyalok, a puttók. A képzőművészetben a festőművészek szívesen s gyakran ábrázoltak pufók gyermekeket, azaz puttókat. Mint most kiderült, nem is olyan egyszerű feladat ülő helyzetben mennyezeti motívumot rajzolni, talán éppen emiatt csak egy diák vállalkozott angyalrajzolásra. A többiek inkább a velük szemben látható egész alakos ábrázolásokat részesítették előnyben vagy egy-egy minta részletének alaposabb kidolgozásába mélyedtek bele. Az ügyesebbeknek két rajzot is sikerült elkészíteni a foglakozás végére.

Mindenegyes műhelymunka során interaktív ismeretszerzés és ismeretbővítés zajlik, mert a foglalkozás alatt az egyéni megfigyeléseken alapuló ismeretekre tehetnek szert a tanulók. Reményeink szerint ezek a műhelymunkák hozzájárulnak ahhoz is, hogy közelebb hozzák a tanulókhoz saját környezetük múltját, történelmét, művészeti értékeit, merthogy ezeknek az óráknak a lényege ugyanis éppen abban rejlik, hogy a diákok alkotótevékenységét kibontakoztassuk, amely által remélhetőleg fejlődik az ízlésük és igényességük önmagukkal, továbbá a környezetükkel szemben is.

2013.10.09-10. - Műhelyfoglalkozások az egyházmegyei gyűjteményekben (Szombathely)Másnap, 2013. október 10-én más tematikájú műhelyfoglalkozásra került sor a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtárban. Mint az a híradásokból is jól ismert, 2013. július 6-án avatták fel Vámoscsaládon a Guzmics Izidorról elnevezett Bibliai Kertet. A répcelaki plébánia, valamint az egyházmegyei könyvtár és a kincstár még ez év januárjában kölcsönös együttműködési megállapodást kötött, amelyben lefektették egymás működésének támogatását, továbbá a répcelaki plébániai gyűjtemény és az egyházi gyűjtemények széles körben történő megismertetését, népszerűsítését is célul tűzték ki.

Ennek keretében a könyvtár a katolikus kultúra napjainak programjában egy műhelyfoglalkozásra hívta meg a répcelaki és vámoscsaládi általános iskolák 7–8. osztályos tanulóit, akik közül többen maguk is részt vesznek az újonnan létesített kert gondozásában. A foglalkozás célja: a kertben elültetett növényekre vonatkozó ismeretek bővítése, melyhez segítséget adtak a könyvtár régi könyvei és az azokban felelhető korabeli ábrázolások, színes illusztrációk. A növények szakszerű bemutatására dr. Balogh Lajos botanikust, a Savaria Múzeum munkatársát kértük fel vendégelőadónak.

A 23 fős diákcsoport délelőtt érkezett meg tanáruk, Keszei Szabolcs és Aigner Géza répcelaki plébános kíséretében. Miután a gyűjteményvezető köszöntötte őket a munkatársak nevében is, a tanulók két csoportra váltak. Míg az egyik csoport a botanikai előadást hallgatta, addig a többiek a könyvtárosok vezetésével és Géza atya kíséretében tárlatvezetésen vettek részt az egyházmegyei könyvtárban, a Herzan-könyvtárban, a Sala Terrenában és a kincstárban.

Dr. Balogh Lajos előadását személyes élményének megosztásával kezdte, melyben elmesélte, hogy ő maga is látta a Duna Televízió nemrégiben vetített Isten kezében című műsorát a Bibliai Kertről, amellett jó barátságot ápol Géza atyával. A résztvevők közül többen is szerepeltek az említett kisfilmben. Míg a kertben a diákok saját maguk gondozhatják a növényeket és nap mint nap láthatják fejlődésüket, addig ezen a műhelyfoglalkozáson a növények botanikai sajátosságaival, földrajzi elterjedésükkel ismerkedhettek meg. Külön blokkban mutatták be nekik a lágy szárúakat, a cserjéket és a fás szárú növényeket. Az előadó felhívta a figyelmet arra is, hogy a Bibliában megnevezett növények gyakran nem az általunk ismert és használt fajokat jelölik, hanem előfordulhatnak félrefordításokból eredő eltérések. Erre az akácia példáját hozta, mely a bibliafordításban akácként szerepel.

A színvonalas vetítéssel egybekötött előadás után a könyvtár munkatársai teával kínálták a vendégeket. A múzeumi és a könyvtári műhelyfoglalkozásokon résztvevő diákok a Martinus kiadó munkatársai által összeállított ajándékcsomaggal térhettek haza.

Szöveg és fotó: Simon Katalin, Káhl Eszter