Szombathelyi Egyházmegye

Emlékezés Jáki Sándor Teodózra


Emlékezés Jáki TeodózraA 2013-ban elhunyt Jáki Teodóz atyára emlékezünk.


Jáki Sándor Teodóz OSB /1929. május 12. - 2013. január 08./

 

Szombathely- Szent Márton-templom- Cserkészek- Öregdiákok

 

Emlékezés Jáki TeodózraSok éven át voltam kísérője, vendéglátója Szombathelyen, s cserkésztáborokban, vagy éppen kísértem egy-egy előadására. Vele töltött idő, tanítása mindenki számára feljthetetlen érték marad!

 

2011-ben Kissomlyón a cserkésztáborban a 350. számú Szent Márton Cserkészcsapattal újította meg cserkészfogadalmát, tanított népdalokat. S aztán lett visszatérő cserkésztestvér táborokban, foglalkozásokon.

 

Hárman voltak testvérek.

 Pusztacsatári cserkésztáborban /2012./ bemutatott szentmiséje alatt elmesélte, hogy édesanyja nem bánta meg, hogy a Jáki-testvérek papok lettek.

 Kérdezték édesanyját: Mit szól hozzá, hogy fiai bencés szerzetesek?

 Édesanyja azt mondta, hogy ez nem veszteség, hanem áldás!

 Ezzel nem elveszítette fiait /Szaniszló, Zénó,Teodóz/.

 A magyarság is gazdagodott! Mindhárman tudósok, tanítok lettek.

 

Emlékezés Jáki TeodózraTeodóz atya járta a Kárpát-medencét, főleg a csángó-magyarok álltak szívéhez közel.

 Igyekezett pasztorálni, népdalkincset, népszokásokat összegyűjteni- megmenteni.

 

Békességet, megbékélést hirdetett a revansot kereső vlágban!

 Kárpát-medence népeinek békés együttélését mindig kiemelte.

 

Maradt-e Teodóz atya után űr?

 Akiknek személyes ismerőse, jó barátja volt, azoknak hiányzik - ez természetes.

 Van olyan ember, aki azonban folytatja a munkályát, aki tovább menti értékeinket, s azokat továbbadja, sőt visszatanítja.

 Teodóz atya szellemisége tovább él követőiben akik az Ő példája alapján igyekeznek élni, békességet keresni ott ahol éppen vannak!

Szöveg és fotók. Fülöp András