Szombathelyi Egyházmegye

A hitoktatók nyári lelkigyakorlata Szombathelyen

Hitoktatói lelkigyakorlatAz Egyházmegye hitoktatóinak lelkigyakorlatát ezen a nyáron Dr. Török Csaba atya teológiai tanár vezette.

A lelkigyakorlat téma – és vonalvezetése a Lumen fidei  kezdetű enciklika alapján történt. Mindhárom napon a hit kérdése állt a középpontban.

Első nap a kérdés ez volt: Mit jelent hinni? A lelkigyakorlat vezetője párhuzamot hozott a hit és a világosság, a hit és a fény között. Elmélkedését A II. Vatikáni Zsinat illetve  a hit tanúinak írásaival valamint azok tapasztalatával  „világosította” meg. Néhány kijelentés: „ A  hit kötődés és közösség.” „ A hit szeretet tapasztalat”.

Második nap a hit gyökereihez az Ószövetségből fakadó gondolatoktól indultunk Krisztus világossága felé. Az úton járva egyre inkább világos lesz, hogy nekem is a hit fényében élve kell átadnom Isten szeretetét valakinek, hogy ő is éljen.  Kérdés: „Megértettétek, mit tettem veletek?” Jn 13,12.

dsc-0435A hit átadásának témája is szerepelt az elmélkedésekben. Sok szentírási hely magyarázatával, illusztrálásával. Itt ismét az evangélium hirdetőjének felelőssége is előkerült. „Megbízottként cselekszem, de a kegyelem tüzével.”

Nagyon fontos és szép előadás volt „Az Egyház mint a hit Anyja című”. Az egyházunk  cselekedete a hit átadásában. Itt a missziós egyház képét láttuk felvázolva. Sok kérdés merült fel a helyi egyházak (plébániák) működésével, hitátadásával kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban sok okos, hasznos felvetés történt, az előadónk és a résztvevők részéről is.

Hitoktatói lelkigyakorlatA lelkigyakorlat vidám, de mégis az adott pillatokban nagyon is komoly hangulatú volt. Örömmel vettük az esti érdekes filmet, amely az ember önmagára találásáról, hivatásáról, áldozatvállalásáról, a másokért vállalt erőn felüli szolgálatáról is beszélt. Az utolsó este pedig mindenki megmutathatta ötletességét  az énekben a játékban.

Hálásan köszönjük Csaba atya elmélkedéseit,prédikációit, mindképpen értékes  és új  felvetéseit  a hitoktatás, a gyermekekkel, szülőkkel való együttműködés területein.

Szöveg: Salamon Viktória-Fotó: Soproni Mónika