Szombathelyi Egyházmegye

Fatimai est Szombathelyen az oladi lakótelepen

Fatimai est Szombathelyen2017. október 14-én, a fatimai jelenések 100. évfordulójáról emlékeztek meg Szombathelyen, a Fatimai Szűzanya Szeplőtelen Szíve tiszteletére szentelt templomban. Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök mutatta be a szentmisét.

Fatimai est SzombathelyenA Szűzanya fatimai jelenésének centenáriumára emlékezik Egyházunk ebben az évben. Száz évvel ezelőtt, 1917. május 13-án egy Cova da Iria („Béke völgye”) nevű helyen, a portugáliai Fatima közelében három pásztorgyermek, a tízéves Lúcia Santos és unokatestvérei, a kilencéves Francisco és a hétéves Jacinta Marto egy asszonyt pillantottak meg, aki ragyogóbb volt, mint a nap. Az Asszony imádságra buzdította a gyerekeket, és arra kérte őket, hogy minden hónap 13-án jöjjenek el Cova da Iriába. A gyermekek teljesítették a kérést, és június, július, szeptember és október 13-án ismét megjelent nekik a Szent Szűz. (Augusztusban 19-én történt a jelenés, mivel 13-án a gyerekeket kihallgatás miatt fogva tartották.) A júliusi jelenés alkalmával a gyerekek látomást kaptak a pokolról. A Szűzanya ekkor kérte először, hogy ajánlják fel Oroszországot az ő Szeplőtelen Szívének. E fölajánlást XII. Piusz végezte el 1942-ben, majd VI. Pál 1964-ben megismételte.

A jelenések híre gyorsan terjedt, és az utolsó alkalommal, 1917. október 13-án mintegy 70 ezer ember volt jelen Cova da Iriában. Ekkor történt a híres „napcsoda”: a nap megnagyobbodott, forogni kezdett, majd úgy tűnt, rázuhan a földre. A jelenések során a Szűzanya titkokat bízott a pásztorgyerekekre. Lúcia sokáig nem beszélt ezekről, majd az 1940-es években püspöke utasítására leírta a titkokat. A három titok közül az első a pokol látomása és azoknak a büntetéseknek a jövendölése, melyek a világra várnak, ha nem hallgat Mária intésére; a második titok Mária Szeplőtelen Szíve tiszteletének kinyilatkoztatása, mely reménycsillag a világ békéje és a lelkek üdvössége számára. E titkokat 1942-ben hozták nyilvánosságra. A harmadik titkot Lúcia nővér 1959-ben egy zárt borítékban eljuttatta XXIII. János pápának, aki elolvasása után úgy döntött, hogy nem tárja fel annak tartalmát. Nyilvánosságra hozataláról II. János Pál pápa határozott 2000-ben.

Francisco és Jácinta gyermekként hunytak el 1919-ben és 1920-ban, II. János Pál pápa harmadik fatimai útján, 2000. május 13-án avatta őket boldoggá, Ferenc pápa pedig 2017. május 13-án szentté. Lúcia nővér 2005. február 13-án hunyt el, kilencvenhét éves korában.

Fatimai est Szombathelyen15 éves a Fatimai Szűzanya tiszteletére szentelt oladi templom. A centenáriumi szentmisén dr. Székely János megyéspüspök megáldotta a plébánia Kolping és Cursillo csoportjai által készíttetett zászlóit.

A zsúfolásig megtelt templomban szentbeszédében kiemelte: a Szűzanya megtérésre buzdította Fatimában az embereket. Az egyik látomásban a három pásztor gyermek egy angyalt látott, amely csak ezt kiállította háromszor: megtérés. És az evangélium is azzal kezdődik: betelt az idő, elközelgett a Mennyek Országa. Térjetek meg. Higgyetek az örömhírben. Megtérni azt jelenti: átalakítjuk gondolkodásmódunkat, szívünket. Csak akkor tudunk másként cselekedni mint addig tettük, emelte ki Püspök atya. Kitért rá: a hit megtanít másként látni a világot és felnyitja szemünket, hogy ez a világ szeretetből lett. Ebből fakad minden! Mi emberek arra születtünk, hogy megtanuljunk szeretni. Az egyik fatimai látnok, Ferenc egyszer azt mondta: a legcsodálatosabb dolog Jézust látni, abban a fényben amit a Szűzanya gyújtott bennem. Jácinta pedig azt mondta: egyetlen nagy vágya van. Az a tűz ami az ő szívében él, minden ember szívében fellobbanjon. Fatimai legfőbb üzente nem a csodák, vagy a próféciák. Ahogy Ferenc fogalmazott: a legcsodálatosabb Jézust látni. Fogadjuk be Isten szeretetének fényét életünkbe, családjainkba. Püspök atya szentbeszédét meghallgathatják itt.

A szentmise a lakótelepen körmenettel zárult.