Szombathelyi Egyházmegye

Közlemény a szombathelyi Brenner János Óvodába való beiratkozásról a 2018-2019. nevelési évre

Brenner János ÓvodaA szombathelyi Brenner János Óvoda szeretettel várja a óvodáskorú gyermekeket a következő nevelési évre. A részletekről adunk tájékoztatást. 


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján, a Brenner János Óvodában (9700 Szombathely, Bem J. u. 9/a) az óvodai beiratkozás időpontja a 2018/2019. nevelési évre:

2018. május 2. (szerda) 8.00–18.00 és május 3. (csütörtök) 8.00–14.00 óra.

A beiratkozás helyszíne: Brenner János Óvoda (9700 Szombathely, Bem J. u. 9/a)

Az óvodába a gyermek a harmadik életévének betöltése után vehető fel. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az óvodába be kell íratni azt a kisgyermeket, aki 2018. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét.

Az Nkt. 4. § 19. pontja szerint a nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak. Azok a szülők, akiknek gyermekei 2018. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket (előfelvételis jelentkezők), gyermekük óvodai felvételi szándékát a fenti időpontokban szintén jelezhetik az intézményben, és óvodai felvételükről a 2018/2019. nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

A Brenner János Óvoda alapító okiratában meghatározottak szerint ellátja a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, amely a szakértői bizottság szakvéleménye alapján vehető igénybe.

Az óvodai felvételről a férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírás alapján. A felvételről az óvoda vezetője legkésőbb 2018. május 21-éig határozatban tájékoztatja az érintett szülőket. Az óvoda döntésével szemben fellebbezni a kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet, amely fellebbezést az óvoda vezetőjének kell benyújtani.

Kérjük a szülőket, hogy az óvodai beiratkozáshoz hozzák magukkal a következő iratokat:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
  • a gyermek TAJ kártyáját
  • a szülő (gondviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
  • keresztlevelet
  • plébánosi ajánlást.

Várjuk szeretettel!