Szombathelyi Egyházmegye

Megtanulni igazán hinni, Mária példája által - Búcsúi szentmise Celldömölkön

Mária neve napi búcsú Celldömölkön2018. szeptember 8-9-én tartották a Mária neve napi búcsút Celldömölkön.  Szombaton Perger Gyula toronyi plébános, vasárnap Snell György, esztergom-budapesti segédpüspök volt a szentmise főcelebránsa.

Mária neve napi búcsú CelldömölkönA szombati és a vasárnapi szentmisékre zsúfolásig megtelt a kegytemplom. A búcsúra nem csak az egyházmegyéből, hanem az ország távolabbi pontjairól is érkeztek zarándokok, hogy imádkozzanak a kegytemplomban.

A szombati szentmisén Perger Gyula szentbeszédében kiemelte: Szent István Mária oltalmában ajánlotta nemzetünket és Mária soha nem feledkezett meg  Magyarországról. Hozzátette: országunk legnagyobb értéke a keresztény vallásosság kell/kellene, hogy legyen. Hazát nem akkor nyertünk, amikor őseink karddal hadakoztak, hanem amikor megkeresztelkedtek az emberek. Hazánkat a kard megszerezte, de Isten és a Szűzanya tartotta meg, mondta Perger Gyula aki szentbeszédében utalt rá: István halála előtt a Szűzanya pártfogásába ajánlotta országunkat, mert hitte: az országnak csak akkor van jövője ha keresztény lesz. És ez ma is igaz: csak a keresztény Magyarországnak van jövője.

Gondoljuk újra mit jelent: Mária népe vagyunk, mondta Perger Gyula. Mi Isten akarata népünkkel és ehhez kell csatlakozni mindennapi életünkben is. Ha ezt tesszük és így imádkozunk, bízhatunk benne: meghallgatásra találunk. Társadalmunkban különleges erőre van szükség, amely csak a  szolidaritásból és az egymásra figyelésből fakadhat. Nemzetünknek mindenekelőtt lelki megújulásra van szüksége, mert enélkül nem léphetünk előbbre, hangsúlyozta Perger Gyula, aki hozzátette még: ha mi, mai magyarok nem fogjuk meg mindkét kezünkkel Isten és a Szűzanya kezét akkor ebben az országban soha nem lesz felemelkedés, soha nem lesz megújulás. Ha szemünket nem emeljük Máriára, akkor nem a jó úton járunk.

Soha nem vagyunk egyedül. Ha nehézségeink is vannak ki kell mondani: Isten velünk van és nem hagy el. És olyannyira gondoskodik rólunk, hogy megadta: van egy égi édesanyánk, aki mindig gondunkat viseli, mondta Perger Gyula.  

A szombati szentmise és Perger Gyula szentbeszéde meghallgatható itt. 

Mária neve napi búcsú CelldömölkönA vasárnap tartott szentmisén homlíliájában Snell György kiemelte: Mária boldog asszonynak mondta magát, mert hitte, hogy beteljesedik mindaz amit Isten mondott neki. A feltétel nélküli hit első ajándéka a szeretet. Márpedig szeretet nélkül senki nem lehet boldog. A mai világban sokan élnek boldogtalanul, mert elvesztették hitüket és a szívükben nincs ott a szeretet, emelte ki Snell György. Milyen gazdag és boldog lehetne a mi nemzetünk, ha tudatosítanánk magunkban: mi Mária országa vagyunk, Mária gyermekei vagyunk. Ezekben a napokban sokan keresik a kegyhelyeken azt, ami a mindennapjaikból hiányzik: az isteni kegyelemnek az az erejét, ami csak a hívő ember szívében fogan meg és csak a hit által tud virágozni. Meg kell tanulnunk: őszintén, igazán hinni. Még a reménytelenség között is. Máriát nem érdekelte, ki mit fog mondani. Egyedül csak az Isten akaratát kereste.

Sokat imádkozni, sokat keresni az Eucharisztiával való kapcsolatot: ez a boldogulás egyetlen útja, mondta Snell György. 

Snell György szentbeszéde és a szentmise meghallgatható itt.

Mária neve napi búcsú CelldömölkönA szentmise körmenettel zárult. Németh Zoltán plébános zárszavában minden zarándokot meghívott a jövő évi, 2019. szeptember 7-8-án esedékes búcsúünnepre.