Szombathelyi Egyházmegye

Restaurálás alkotói támogatással Szily János könyvtárában

KönyvrestaurálásAz Egyházmegyei Könyvtár napjainkban több mint 80 ezer dokumentumot őriz. Az állomány jelentős részét képezik az 1850 előtt megjelent kötetek. Ezen muzeális dokumentumok védelme a könyvtár kiemelt feladatai közé tartozik. Ezért nagy öröm számunkra, hogy az idei évben egy, a  Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által meghirdetett pályázaton Fehrentheil Henriette könyv- és papírrestaurátornak megítélt alkotói támogatás révén lehetőségünk nyílt 7 dokumentum restaurálására.

 

A könyvtári állomány máig legértékesebb részét képezi a 101 ősnyomtatvány, amiből 96-ot Szily János püspök úr vásárolt a 18. század végén, 5 ősnyomtatvány pedig különgyűjteményünket, a Herzan-könyvtárat gazdagítja.

 

A pályázatnak köszönhetően 2 ősnyomtatványt sikerült restauráltatni:

 

Bernardino Busti: Mariale, Officium et missa Immaculatae Conceptionis beatae Mariae Virginis. Velence, 1496. Jelzete XXVI.1.53. (15. századi vaknyomásos fatáblás bőrkötés)

Restaurálás előtt  Restaurálás után

 

 

Thomas ab Aquino: Prima pars secundae, Mainz, 1471. Kolligátum: Antonius: Secunda pars summe. Jelzete: XXVI/5. (Barokk fehér sertésbőr kötés)

Restaurálás előtt Restaurálás után

 

Megújult külsővel áll a kutatók rendelkezésére egy 18. századi német – latin lexikon is:

 

Schellers: Deutsch Lateinisches Lexicon. Leipzig. 1789.

Restaurálás előtt Restaurálás után

 

 

Potzik József egyháztörténeti jegyzetei, kézirat, XVIII. sz.

Potzik József (1761–1812) 1792 és 1802 között viselte a „Custos Bibliothecae publicae” azaz „a nyilvános könyvtár őre” tisztséget a Szily püspök által alapított Székesegyházi-könyvtárban. A pályázat lehetővé tette, hogy egyháztörténeti jegyzetei, kézirata is kötést kapjon.

Restaurálás előtt Restaurálás után

 

Három, deformálódott, behasadt grafika is megtisztítva, múzeumkartonra erősítve került vissza könyvtárunkba, hogy újra állományunk dísze legyen:

 

VII. Pius pápa allegóriája. XVIII. sz. (rézmetszet)

Restaurálás előtt Restaurálás után

 

 A római pápák portréi. XIX. sz. (nyomtatott dokumentum)

Restaurálás előtt Restaurálás után

 

 A 13 aradi vértanú. 1900. (színes olajnyomat Bellony László festménye alapján)

Restaurálás előtt Restaurálás után

 

A restaurált dokumentumok védelmét tárolódobozok és mappák is biztosítják, így remélhetőleg még hosszú ideig hozzáférhetőek lesznek a kutatók és látogatók számára.

 

Itt szeretnénk köszönetet mondani Dr. Veress Ferenc művészettörténésznek, aki közreműködésével segítette a pályázat megvalósulását.

 

A könyvtár tervezi, hogy a jövőben egy kiállítás formájában be is mutatná majd megújult kincseit a nagyérdeműnek.