Szombathelyi Egyházmegye

Az Istentől megérintett emberek - Hálaadás a Megszentelt Élet Világnapján Zalaegerszegen

Megszentelt Élet VilágnapjaFebruár 2-a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, de egyben a Megszentelt Élet Világnapja is. A Szombathelyi Egyházmegyében működő szerzetesrendek és szerzetesi közösségek tagjai idén Zalaegerszegen adtak hálát hivatásukért.Megszentelt Élet VilágnapjaA szerzetesek példát mutatnak a keresztényeknek az Isten felé fordulásra, az Istennel való eggyé válásra, az imádságos életre. Így vezetnek minket a keresztény tökéletesség útján, Jézus felé.
II. János Pál pápa kezdeményezésére 1997 óta, február 2-án adnak hálát a keresztények azért az ajándékért, amelyet az Úr a szerzeteseken, a megszentelt életet élőkön keresztül a Krisztus-hívők közösségének ad.
Megszentelt Élet VilágnapjaA találkozás a lelki megerősödést szolgálja, hogy a Jóisten meghívott minket erre a hivatásra, mondta a martinus.hu-nak adott interjújában Ocsovai Grácián OFM, a zalaegerszegi Jézus Szíve Plébánia plébánosa. Hálásak vagyunk, hogy van ez az ünnep és van ez az egyházmegyei találkozó is. Minden évben más és más a helyszíne az egyházmegyében a szerzetesek találkozójának, idén mi zalaegerszegi ferencesek vagyunk a házigazdák. Mindig van előadás, van lehetőség beszélgetésre is és ami nagyon fontos, hogy közösen imádkozunk - egymásért is és a hívekért is -, közösen dicsőítjük Istent.
Megszentelt Élet VilágnapjaHálát adunk a szerzeteseinkért, kezdte szentbeszédét Székely János. Kiemelte: Szentlélek az Egyházat újra és újra szentekkel, különleges karizmákkal ajándékozta meg. A szerzetesek ezt a kincseket hordozzák és adják ma is. Minden istennek adott élet bőséges gyümölcsöt hoz. Jézus mondta: a búza szem ha elhal, százszoros termét hoz. Ez a titok folytatódik minden szerzetes életében, mondta a megyéspüspök. A szerzetes követ, angyal. Isten küldötte. Istentől megérintett ember. Úgy, mint Mózes, aki találkozott az élő Istennel a csipkebokorban. És onnantól az élete vágya volt, hogy a népét elvezesse a Hórebhez, hogy találkozhassanak ők is az élő Istennel. A szerzetes életének is van égő csipkebokra, ahol átéli az élő Isten tüzét, szeretetét, erejét. És vágya, hogy másokat is ehhez a titokhoz elvigyen. A szerzetes Istentől megérintett ember. Odaföntről való küldött, Isten angyala. Azt az igét hirdeti amely Isten üzenete. A szerzetes élete nem innen a földből meríti erejét és irányát, hanem odaföntről. Ezért a szerzetes által képviselt Ige meg tud érinteni emberi szíveket, mert ebben a Teremtő Isten hangja szólal meg. A Teremtőé aki alkotott minket, aki ismeri a szívünket, nevünket szólít minket. És mivel odaföntről való a küldetés, ezért tud az emberek szívére, lelkük legmélyére lehatolni és ott gyümölcsöt hozni.
Dr. Székely János megyéspüspök szentbeszédét meghallgathatják itt.