Szombathelyi Egyházmegye

Kőszeghegyaljai Élő Rózsafűzér 2019.

zarándoklatNagyböjt első hetében, március 9-én  indult el egy maroknyi  zarándokcsapat, hogy együtt imádkozzanak a Kőszegi Plébániához tartozó falvak és Kőszeg városának lakóiért. Édesanyánk,  Mária legkedvesebb imádságát a RÓZSAFÜZÉRT  – a fentiek mellett - a szent  negyven napunkért  ajánlották, hogy  a Szűzanya segítse őket önzésüket elhagyva, másokért élni.

zarándoklatElső állomásunk, a kora reggeli órában Kőszegfalva volt.  Már messziről látszódott és hallatszott a templomból, hogy várnak ránk. Bekapcsolódtunk az éneklésbe, és az imába. Különösen, az ágyhoz kötött betegeket ajánlottuk Istenünk oltalmába. Megható volt a „hamuban sült pogácsa”. Isten áldja valamennyi résztvevőt és szorgos kezeiket. Egészen a falu széléig kísértek bennünket, majd az erős böjti szelek hátán az Abért-tó partján 1 órás gyaloglással  2. állomásunkra  a kőszegdoroszlói Szent  Márton templomhoz értünk.  Jelenleg a 15-16 katolikus családból álló közösség temploma alapoktól a tetőig  felújításra vár. Így a „természet templomában” egy szélvédett völgyben imádkoztunk, hogy felépüljön, megújuljon a templom és lakóinak „temploma” is felékesítve várja ezt az időt, szüntelen imádságban, segítő munkában és szeretetben.

zarándoklat3. állomáshelyünk Kőszegszerdahely volt. A házakat elérve két testvérünk jött elénk akik bekapcsolódtak a FÁJDALMAS RÓZSAFÜZÉR  imádkozásába. A templom egy erődtemplom, mely a kelta időkben  elővédvárként működött. Megpihentünk a szomszédos plébánián ahol emlékszobát alakítanak ki dr. Seregély István tiszteletére, aki 1974-81 között teljesített  itt szolgálatot,mint plébános.  

Ezt követően 4.állomásunk, Bozsok felé vettük  utunkat a DICSŐSÉGES RÓZSAFÜZÉRT imádkozva, és tizedei között énekelve. A Szent Anna-templom és hívei vártak ránk. Jó volt látni, hogy Krisztusban imádkozó testvérek vagyunk. A közösségi házban agapé várt bennünket. Beszélgettünk a faluról, a Szent Anna búcsúkról és élő közösségeinkről. Kísérőnk a  Sibrik kastély parkján át csobogó források és patakok mellett vezetett minket a Velemet elválasztó hegynyeregre. Az itt álló ősi, gyönyörűen gondozott  Szűz MÁRIA oszlopnál kezdhettük a VILÁGOSSÁG RÓZSAFÜZÉRT. Énekelve , az elénk jövő CURSILLISTÁKKAL együtt  érkeztünk a

zarándoklatHősök kapuján át 5. állomásunkra, Velembe. Úgy terveztük, hogy a KULTÚROTTHONBAN fogyasztjuk el „hamuban sült pogácsáinkat”, és otthonról hozott” ebédünket”. Ez azonban csak terv maradt, mert mintha Mt25 ,35-36 vált volna valóra („ .......éhes voltam és ennem adtatok stb.........) sok –sok barát szorgoskodott azért, hogy – ha gyalogolni már nem is tudnak - de kivehessék részüket  e nap  célkitűzéseiből! ISTEN áldja az egész közösséget Isten- és ember szeretetükért. Ide tartozik a Szent Vid-templom, mely ma is búcsújáró hely.  (Perenye-, Cák-, Szerdahely-, Doroszló-,  Bozsok-,  Léka-( Lockenhaus), Rőtfalva- (Rattersdorf), Rendek-(Liebing) és Répcekethelyről érkeznek zarándokok. Az 1980-as években  ideiglenes határnyitást is kértek a hívek, hogy a zarándoklatot megtarthassák. A velemiektől megtudtuk, hogy a kőszegieknek is rendszeres proseciója volt,  a Szent Vid búcsúra.  Azóta is várja a kőszegieket, hogy valaki újraindítsa.(június 11.-én lesz Szent Vid napja.)

Az utolsó állomásunk CÁK  volt. A Hordómosó forrásnál kis pihenőt tartottunk, majd a rózsafüzér utolsó tizedeit a templomban fejeztük be. Itt is felújítás zajlik. Ablak és padok cseréje vár kivitelezésre, mely azt jelzi, hogy templomukat szeretik és érte áldozatot is tudnak hozni, hogy ISTEN örömmel legyen jelen velünk.

Cák után jött a feketeleves!  A  hagyományos túra- és zarándokutat a Pogány-hegy felé átjárhatatlan szederindás, mocsaras magánterület zárta el, ezért vissza kellett fordulnunk. E megpróbáltatást igazi böjti lelkülettel viselte a 4 fővel bővült csapat. Így érkeztünk Kőszeg határába mely felemelő érzés volt.

A Temető utcában lévő (Farkas Ágnes olimpikon és Figura Sándor házaspár által felújított és általuk karbantartott) kápolnánál adtunk hálát és köszönetet, hogy ISTEN és a SZŰZANYA megáldotta a kezdeményezést  szép idővel, épségben érkezéssel, valamint, hogy mindenki nemcsak türelemmel volt egymás iránt, hanem az egész nap vezérfonala a SZERETET volt. Köszönet minden résztvevőnek is.

 DE COLORES !

Szöveg: Sudár György