Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Ünnepség Szent Kvirin püspöki székhelyén

Szent Kvirin ünnepségJúnius 4-én, Szent Kvirin püspök emléknapján Ágh Ernő szombathelyi önkormányzati képviselő, a Szent Kvirin Plébánia Tanácsadó Testületének elnöke vezetésével, szombathelyi egyházközségek küldötteivel, Aigner Géza plébános kíséretével, szombathelyi küldöttség vett részt a horvátországi Sisakon a Szent Kvirin-ünnepségen. 

Szent Kvirin ünnepségA körmenet és a szentmise előtt Vlado Košić püspök és az egyházmegye helynöke fogadta a szombathelyi delegációt. Az egyházmegye papsága és a hívek székesegyháztól a városon keresztül énekelve, rózsafűzért és litániát imádkozva zászlókkal és a mártír püspök képével vonultak a 2002-ben épített Szent Kvirin-templomhoz. Hat püspök és az egyházmegye papsága mutatta be az ünnepi szentmisét, amelyen külön köszöntötték a szombathelyi küldöttséget. A szertartás végén Szent Kvirin ereklyéje előtt fejezték ki tiszteletüket a jelenlévők. Az ünnepi asztalnál a szombathelyiek átadták ajándékaikat. A plébánia közösségi termében sorra láthatók a falon a Szombathelyről való emlékképek. A búcsúzáskor a sisaki Szent Kvirin-templom plébánosa örömmel újságolta, hogy novemberben Szombathelyre készülnek zarándoklatra, júliusban pedig a sisaki püspök lesz a horvát nap vendége. Nagy élmény, hogy Sisakon a Kvirin-templom szentélyének üvegablakán Savaria város neve fogadja a belépőt, ugyancsak nagy öröm hogy a szalézi plébánia kapcsolattartása révén a horvát testvérplébánia milyen szeretettel van Szombathely iránt.