Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Megújult kincseink – Válogatás az egyházmegyei könyvtár újonnan restaurált dokumentumaiból

KiállításA 2019. november 20-án nyílt tárlat könyvtárunk közelmúltban restaurált köteteit, grafikáit mutatja be az érdeklődőknek. 

KiállításDr. Perger Gyula gyűjteményi igazgató köszöntője után Gy. Molnár Kerstin, az Archivart Könyvrestaurátor Műhely szakmai vezetője avatta be a közönséget a restaurálás csodálatos, de kihívásokkal teli rejtelmeibe. Kerstinnel évek óta nagyon jó az együttműködése intézményünknek, Ő és munkatársai munkája nyomán sok dokumentumunk szépült meg.  Ezúttal egy újonnan restaurált 16. századi biblia segítségével mutatta be a legfontosabb munkafolyamatokat. A vendégeknek a megnyitó után lehetőségük volt megtapintani a kötéshez használt különböző bőrmintákat, beleszippantani a felületek kezeléséhez használt kenőcsbe, sőt, aki kedvet érzett hozzá, kipróbálhatta a könyvfűzés technikáját is. 2018-ban Fehrentheil Henriette könyv- és papírrestaurátor elnyert egy alkotói támogatást a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán, melynek keretében 7 dokumentumunk, két ősnyomtatvány, egy kézirat, egy 18. századi német-latin szótár és három grafika újulhatott meg. Ezek mindegyike megtekinthető a tárlókban. Ugyancsak tavaly a Szombathelyi Egyházmegye 9 kötet és 2 kézirat restauráltatására adott megbízást az Archivart Könyvrestaurátor Műhelynek, ezek nagy része is bemutatásra került a kiállításban. A látogatók fotódokumentációkon láthatják a restaurálás előtti állapotokat, tájékozódhatnak az adott dokumentumon elvégzett munkafolyamatokról, s természetesen megcsodálhatják megszépült kincseinket.

Kiállítás A rendezvényt – a korábbi évekhez hasonlóan – a Boldog Brenner János Kollégium diákjai színesítették műsorukkal. A program nyitányaként egy hegedű duó, Bach D-moll Kettős verseny című művének 1. tétele csendült fel a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium két tanulója, Kovács Villő és Varga Bence tolmácsolásában. Zongorán kísért Kóta Zsigmond, a szakgimnázium 4. évfolyamos hallgatója. Befejezésül Gyarmati Flóra, a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium 12. évfolyamos diákja szavalta el Babits Mihály Ritmus a könyvről című versét.

KiállításEz év augusztusában a Könyvtári Kollégium pályázatot hirdetett egyházi könyvtárak számára, melyen intézményünk is részt vesz. Pozitív elbírálás esetén 2 ősnyomtatvány és egy antikva restauráltatására nyílik lehetőségünk. Gyűjteményeinkben jelentős mennyiségű a régi, egyedi és értékes dokumentum, melyek állagmegóvására, állományvédelmére különösen is nagy gondot fordítunk, s mindig öröm számunkra, ha ezek az értékek megújulhatnak, mert így még remélhetőleg sok-sok évig állhatnak majd a kutatók, látogatók rendelkezésére.

Szöveg: Rónainé Magyar Krisztina

Képek: Pálinger Réka