Szombathelyi Egyházmegye

Fénynek lenni a világban! - A Megszentelt Élet Világnapját ünnepelték Szombathelyen

Megszentelt Élet Világnapja2020. február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, a Megszentelt Élet Világnapján Szombathelyen találkoztak az egyházmegye terültén élő szerzetesrendek és szerzetesi közösségek tagjai. 

Megszentelt Élet NapjaA Püspöki Palota Konferenciatermében közös játékkal vette kezdetét a találkozó. Izgalmas kérdések követték egymást az egyes szerzetesi közösségek életéről, múltjáról és jelenéről. A válaszok néha annak a rendnek a tagjait is meglepték, akikről a kérdések szóltak. Szerzetesnek lenni tanúságtétel Krisztus szeretetéről a világ számára, mondta Tete Remis, verbita tartományfőnök a martinus.hu-nak adott interjújában.

 

Megszentelt Élet NapjaA vidám program közös zsolozsmával folytatódott a Székesegyházban, majd szentmisén vettek részt a megjelentek, amelynek kezdetén Székely János megyéspüspök gyertyákat szentelt. Ezen a napon emlékezett meg Egyházunk arról, hogy bemutatták Jézust szülei a jeruzsálemi templomban, ahogyan a hagyomány is megkövetelte. A szülők galamb és gerlice fiókákat áldoztak a templomban, ezzel is felajánlották fiúkat az Úrnak. Mivel a negyedik századtól Jézus születését december 25-én kezdték ünnepelni, február másodikára helyezték át a templomban való bemutatásról szóló ünnepet. Jézus ekkor találkozott az agg Simeonnal és Anna prófétaasszonnyal, általuk az emberiséggel, akikért megtestesült.

Megszentelt Élet NapjaA világ világosságával való találkozás szimbólumaként alakult ki a gyertyaszentelés szokása. A gyertya mint Jézus Krisztus jelképe egyike a legrégibb szentelményeknek. Már az ókeresztény korban Krisztus jelképévé vált: magát fölemészti, hogy másoknak szolgálhasson. 

Szentbeszédében Székely János felidézte a Szerzetesség évében indított plakátsorozatot, amelyen egy-egy szerzetesrend tagja volt látható, és egy jelmondat: Rendben vagyok. Ez nem csak az adott szerzetes közösségére vonatkozott, hanem mélyebb üzenetében utalt arra az isteni rendre, amelyet Ő beleültetett a világba. És a szerzetes ezt a rendet sejti meg, ezt hirdeti. 

Székely János felidézte gimnáziumi élményét, amikor Lengyelországban tett utazást. Mint mondta: az emberek számára természetes volt, hogy imádkoztak étkezés előtt; hogy a czestochowai zarándokokat örömmel köszöntötték minden településen amelyen áthaladtak; és szerzetesekkel találkozhattak a városokban. 

Megszentelt Élet VilágnapjaSajnos a mai világunk sok szempontból nincs rendben. A nyugati világ 100-200 éve szélsőségesen liberális irányt vett. A szabadság azt jelenti a mai embernek, hogy bármit, ami hirtelen eszébe jut, amit önkényes vágya által megkíván, azt megteheti és ennek senki korlátot nem szabhat: sem család, sem a hagyományok, sem a közösségek, sem a vallások. De emiatt rombolja korunk embere a környezetet, a gazdaságot, az egyént magát is. Ezzel szemben a szabadság nem a korlátlan, össze-vissza történő választást jelenti, hanem azt, hogy mindig az igazat kell igaznak megismerni. Az akarat természetes célja a jó, az érték. A szabadság egy emberi vágy és törekvés az értékre, mondta Székely János. Az ember attól szabad ha minden lehúzó erőtől megszabadul, ha tud szárnyalni, szeretni és rátalál az isteni rendre. Ebben segítenek a szerzetesek, akik Krisztus fényét hordozzák a világban, mondta Székely János. 

Dr. Székely János megyéspüspök szentbeszédét meghallgathatják itt.  

Megszentelt Élet VilágnapjaEzt követően Vida Katalin szociális testvér tanúságtételét hallgathatták meg a jelenlévők, aki kitért meghívására, Istenkapcsolatára a szolgálata és a mindennapok során, párhuzamba állítva a házassággal. Az életünkben nem mi vagyunk a fontosak, hanem, hogy odavezessük az embereket Istenhez, így szolgálva országát, mondta Katalin testvér.

Vida Katalin szociális testvér tanúságtételét meghallgathatják itt.  

Ezt követően megerősítették fogadalmukat a szerzetesek, majd tömjént helyeztek az oltár elé kihelyezett parázsra. 

Megszentelt Élet VilágnapjaSzent II. János Pál pápa 1997-ben nyilvánította február 2-át, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét a megszentelt élet világnapjává. Azóta ezen a napon az egyház azt a mintegy egymillió férfit és nőt is ünnepli, akik a világon megszentelt életet élnek.

Az ünnep célja: hálát adni Istennek a megszentelt élet ajándékaiért, előmozdítani a hívek körében ennek az életformának az ismeretét és szeretetét, valamint lehetőséget adni a megszentelt életet élőknek, hogy tudatosuljon bennük életük szépsége és azok a csodák, amelyeket az Úr bennük és általuk művel az egyház és a világ javára.

Imádkozzunk a szerzetesekért és a megszentelt életet élőkért, valamint a hivatásokért!

A szentmise megtekinthető itt.