Szombathelyi Egyházmegye

Ciszter szerzetesek látogatása Szentgotthárdon

Ciszter látogatás2020. június 22-én a heiligenkreuz-i ciszterci apátság novíciusmagisztere és két növendéke látogatott el Szentgotthárdra.  

Ciszter látogatásA szentgotthárdi és a heiligenkreuz-i ciszterci apátságok az elmúlt századokban gyümölcsöző, jó kapcsolatban álltak egymással. A szentgotthárdi plébánia a heligenkreuz-i és a zirci ciszterci közösségekkel a múltban is tartotta a kapcsolatot, például zarándoklatok keretében látogattak el a történelmi helyekre plébániánk hívei. Az elmúlt év nyarán egy nagyobb helilgenkreuz-i zarándokcsoport járt Szentgotthárdon. 2020. június 22-én pedig az apátság novíciusmagisztere hozta el két növendékét, az Észak-Németországból származó fr. Anastasiust (aki Boldog Brenner János személyében rendi védőszentjét tiszteli; egykori lelkipásztorunk is ciszterci szerzetesként az Anasztáz rendi nevet viselte), és a bajor fr. Korbinianust. Az apátság (kolostor és a templom) meglátogatása után felkeresték Rábakethelyt, és Zsidát, ahol a jó Pásztor kápolnában és a vértanúság helyén imádkoztak a magyar Tarzíciusz közbenjárását kérve. A látogatás végén Szentgotthárd polgármestere ebéden látta vendégül ciszterci vendégeinket.