Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Jánosháza (Keresztelő Szent János) plébánia

Kemenesaljai Esperesi Kerület

9545 Jánosháza, József Attila u. 34.

Templom titulusa: Keresztelő Szent János

plébános: Déri Péter
kisegítő lelkész: Koltay Jenő József dr.

Telefon: 30/401-25-15

Ellátja még:

 

évszak hétfő csütörtök előeste vasárnap
nyáron 7:00 18:30 18:30 8:30
télen 17:30 17:30 17:30 8:30

 

Jánosháza, Keresztelő Szent János-templomA templom 1734 körül épült a korábbi, akkorra már elpusztult fatemplom helyett. 1779-ben az Erdődy család költségén nagyobbították meg, és építették át klasszicizáló barokk stílusban. A római katolikus templom egyenes záródású szentélye keskenyebb a hajónál. Ívesen tört párkányú, sátortetős tornya csak a harangszinttel emelkedik ki a homlokzatból. A hajót három osztatú csehsüvegboltozat, a szentélyt és sekrestyét csehboltozat fedi. A nyugati oldalon két pilléren nyugvó karzat van. A főoltárkép egy barokk stílusú falkép, amely a Jézust keresztelő Szent Jánost ábrázolja, felettük a Szentlélek galamb formájában. A szintén barokk mellékoltárt Assisi Szent Ferencnek állították. A kagyló alakú kő keresztelőkút fa fedőjén Krisztus és a templom védőszentje, Keresztelő Szent János barokk szobra látható. A falfülkében fából faragott barokk Piéta szobor van.

Térkép