Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Zalaháshágy (Szentháromság) fília

Zalaegerszegi Esperesi Kerület

Zalaháshágy

Templom titulusa: Szentháromság

Salomvár (Szent János apostol) plébániáról látják el.

 

évszak csütörtök vasárnap
nyáron 17:00 9:15
télen 17:00 9:15

 


A mára patinás formában felújított román stílusú templom méltón dicséri a Szentháromságos egy istent, akinek tiszteletére az 1200-as években építették és felszentelték.

A sokak számára ismeretlen Zalaháshágy Vas és Zala megye határán fekszik. A dimbes-dombos táj erdeinek sűrű lombkoronája a 86-os főúton száguldva utazók szeme elől elrejti
ezt a kis ékszerdobozt. De a nyitott szívvel ide látogatóknak az Istennel való találkozás
lehetőségét, a múlt nagyságában, őseink hitének lenyomatában való tájékozódást kínálja
fel. Jellegzetesen a település egy kiemelkedő pontjára helyezték el alapjait. A történelem
folyamán többször átépítették, bővítették. A legutóbbi, 2006-os felújításnál is
ügyeltek arra, hogy a korábbi korok építészeti sajátosságai ne tűnjenek el nyomtalanul. Így a déli falon láthatók befalazott, lőrésszerű ablakok és a román stílusra jellemző déli égtáj felé nyíló, mára megszüntetett kapu. A nyugati oldalon 23 m magasan mutat az ég
felé a templom tornya, amelyben két harang lakik.

Amint a látogató belép az ajtón, a kórus alatti részben találja a szintén ősi, homokkő
szenteltvíztartót. Tekintetünket szinte vonzza a padló csillogó műkövének és az újonnan
készült padok lágy színének harmóniája. Az egyhajós templom fala gazdagon díszített,
a képek Stefek Albin munkásságát dicsérik. A mennyezetről mintegy a mennyből
ránk figyelő hat szent alakját láthatjuk. A kórus lábazatán pedig két magyar szent
festett képe tekint ránk, jelezve, hogy ők közülünk kerültek ki, lettek szentté. A hajó közepén az északi falba süllyesztve szintén homokkőből domborított alkotás látható. A
dombormű közepén egy kereszt alakja rajzolódik ki, körülötte pedig különböző állatok
figurája látható.

A hajóban található, padok fölé állított szentek a velünk és értünk imádkozó szenteket és Jézust ábrázolják. Mielőtt a szentélybe lépnénk egy hatalmas diadalív magasodik fölénk. Csodálatos üzenetet ábrázoló festménye, hogy Jézus, kinek szíve a szeretettől lángol, mindenkit hív, s közülünk már némelyek, angyalok kíséretében eléje járulnak. Az oltárképen a Teremtő Atya, a Megváltó Fiú és a Megszentelő Lélek látható.

A szentélyből egy, az 1800-as években hozzáépült sekrestye nyílik. Nemcsak a katolikusok lehetnek rá büszkék, hanem minden keresztény, hiszen a reformáció idején a helyi evangélikus közösség tartotta benne istentiszteleteit. A falu csendje mindenkinek alkalmat kínál az elcsendesedésre, istennel való kapcsolatának mélyítésére.

Térkép