Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Kőszegfalva (Szent Lénárd apát) fília

Kőszegi Esperesi Kerület

Kőszeg

Templom titulusa: Szent Lénárd apát

Kőszeg (Jézus Szíve) plébániáról látják el.

 

évszak csütörtök vasárnap
nyáron 18:00 11:00
télen 18:00 11:00

 


koszegfalva-szent-lenard-templomKőszegfalva község lakosságának ősei 1713 májusában a Rajna-vidéki Wüttemberg
város környékéről letelepedett svábok. A falu 2013-ban ünnepelte alapításának 300. évfordulóját.

Mint vallásos emberek először egy haranglábat építettek, amelyben elhelyezték az 1722-ben vásárolt harangot. Később egy kis kápolnát húzott fel a falu, mégpedig 1753-ban,amelyet 1850-ben lebontottak,mert kicsinek bizonyult. Helyére azonnal megkezdték a ma is álló (román stílusú) templom építését. Három évig épült a templom, amelyhez az anyagiakat részben Kőszeg városa adta, részben pedig a falu lakossága
gyűjtötte össze, nemcsak Svabendorfban, hanem a környező falvak lakosaitól is.
A templom felszentelésére 1853. november 13-án került sor, amelyet Griller Antal, kőszegi plébános végzett el Szent Lénárd tiszteletére. A falu folyamatosan fejlődött, egyre több ház, sőt iskola is épült. A falu folyamatosan nagyobbodott, mind a házak, mind a személyek számában. A templom nagyobb felújítására a jelenkorban, 1984-ben került sor a következő munkák elvégzésével: víz elvezetése a templomtól, a külső vakolat leverése, a falak újravakolása és színezése, a lábazat előre gyártott betonlapokkal való körberakása. Ugyanebben az évben készült el a villámhárító, és ekkor korszerűsítették a villanyhálózatot
is. Majd a torony horganylemezzel való újrabádogozása, valamint a kereszt és a gömb
újraaranyozása következett. Sor került még a belső vakolat 2 m magasságig való leverésére, újra vakolására és meszelésére is. Közben elkészült a szentély márvány lapozása, a szembemiséző oltár és a harangok villamosítása.

2000-ben három színes üvegablakkal gazdagodott a templom, melyek Máriát, Szent Józsefet és Jézus szívét ábrázolják. Nagyon esedékessé vált a tető újracserepezése, egy-két szarufa és lécezés lecserélésével. Reméljük, hamarosan sor kerülhet rá, akárcsak a szentély belső felújítására is! 

Térkép