Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Szociális Alap

Szécsisziget (Szent Kereszt) plébánia

Lenti Esperesi Kerület

8879 Szécsisziget, Rákóczi Ferenc u. 1.

Templom titulusa: Szent Kereszt

plébános: Végi Csaba

Telefon: 92/376-039

Ellátja még:

 

évszak vasárnap
nyáron 10:00
télen 10:00

 

Tóth Zsuzsanna: a szécsiszigeti plébániatemplom története
Barokk szoborcsoport és Maulbertsch-utánzó freskók ( Szombathelyi Egyházmegyei Kalendárium 2012.)

\"SzécsiszigetA szécsiszigeti Szent Kereszt-plébániatemplom a magyar-szlovén határszél
egyik legszebb temploma, mely a Szombathelyi Egyházmegye támogatásával,
EU-projekt keretében 2011 nyarán külsőleg megszépült.

A kis zalai település plébániatemploma, a mellette álló egykori Szapáry-Andrássy kastély, a revitalizált régi malom egyre több látogatót vonz, akik egyúttal biciklire pattanva a környék természeti szépségeit is bejárják. Az értékes barokk templom és a mögötte levő
kastély – ma turistaszállóként is üzemel –a hajdani nyugat-dunántúli Szapáry grófi
családnak köszönhető, akik az épületegyüttest 1750-60 között felépítették. A település a Szombathelyi Püspökség megalapításáig a Zágrábi Püspökséghez, azon belül a Bekcsényi Főesperességhez (ma Becsehely) tartozott.

A kalandos múltú templomról és településről ez eddig sajnos semmiféle monográfia nem készült, pedig jelentős művészeti-történelmi értékekkel rendelkezik.

\"SzécsiszigetAz egytornyú, lantablakos, tipikus dunántúli barokk templomba belépve a sok
szép szobor, a freskók már gyerekkoromban lenyűgöztek, amikor a környékben
nyaralva felfedeztem magamnak a határszéli táj szépségeit. Nem véletlen, hogy
osztrák-bajor művészeti értékek később mint művészettörténészt és újságírót tovább
foglalkoztattak. A szécsiszigeti templomban háromféle művészeti hagyományt lelhetünk fel. A plasztikus oltármegoldás, a freskók és az orgona mind a nyugat-dunántúli barokk
művészet osztrák-bajor kapcsolataira utalnak. Az oltártérben, a főoltáron megrendítő
keresztre feszítési jelenet látható. A kereszt alatt a fájdalomtól megtört Szűz Mária és János apostol állnak. Az oltártérben, a kőíven térdelő apostolok láthatóak. Péter kezében kulcsokat tart, András nagy keresztre támaszkodik. Az oltártér mögötti uradalmi karzat ablakai barokk díszítésűek.

\"SzécsiszigetA körbejárható főoltár alakjai és a szentély fából készült szobrai a Bécsben tanult neves bajor szobrász, Philipp Jakob Straub (1706-74) fából faragott munkái. A drámai ihletettségű kálváriacsoport az ún. „Theatrum sacrum” ábrázolások közé tartozik, melyekből Magyarországon csak kevés maradt fenn. Hasonló, mély emberi érzéseket
kifejező, élethű ábrázolások találhatóak Fertőszentmiklóson, Kópházán, Győrben, Budapesten, Egerben és a felvidéki Jászón. Másik ritkaság a szécsiszigeti főoltár mögötti purgatóriumjelenet, mely a meghalt lelkek kétségbeesett igyekezetét mutatja, amint Istenhez szeretnének feljutni a tisztítótűzből.

Philipp Jakob Straub akkor gráci udvari szobrász volt, s valószínűleg Stájerországban ismerte meg Szapáry grófot, akinek Grácban háza volt. A muraszombati, szécsiszigeti és szapári Szapáry grófi család 13 tagjának sorsa kapcsolódott a történelem folyamán szorosan Stájerországhoz.

A szécsiszigeti uradalomból a 18. században rendszeresen vittek Grácba gabonát
és bort is eladni. A szobrász két másik híres alkotása Szent Rókus és Sebestyén
1757-ben faragott szobra, a közeli egervári templomból a budapesti Magyar
Nemzeti Galériába került. Noha Straub művészete Magyarországon kevésbé ismert,
számos szobra található Stájerország különböző templomaiban, Grácban
és kisebb településeken egyaránt. Egy a közös bennük: mindenütt kiváló minőségű,
kifejező erejű szobrokat találunk, melyeket ma is megcsodálhatunk.

A freskók a kevésbé ismert bécsi festő, Johann Pöckel (Pöckl) munkái 1763-
ból, akinek a neve az egyik freskón látható is. Több festmény meglepő hasonlóságot
mutat a nagy festőpéldakép, Franz Anton Maulbertsch néhány évvel
korábbi, sümegi freskóival. Ez nem véletlen! Kutatásaim során az utóbbi években
kiderítettem: a kevésbé ismert Pöckel mester Franz Anton Maulbertschnek, a
Sümegen dolgozó festőfejedelemnek az ismeretségi köréből származott! A sváb
festő három segéddel dolgozott, de a tanulmányok sajnos, nem említik a harmadik
segéd nevét. Azt tudjuk, hogy Johann Pöckel Maulbertsch-csel egyidejűleg
családostul Sümegre érkezett. Minden bizonnyal figyelemmel követte a nagy mestert.
Pöckel a festésen kívül megszerette a sümegi borokat, s vincellérkedett is.

A piktornak a sümegi időszak alatt 3 gyermeke született, egy pedig meghalt. Egy
sümegi adóív 1779-ben Pöckel feleségét özvegynek nevezi, tehát festő férje már
elhunyt. Szécsiszigeten kívül Pöckel mester valószínűleg dolgozott még Balatonkeresztúron
és Segesden is.

A barokk orgonáról a szakemberek ma is elismerően beszélnek. Hangzása a
neves gráci orgonaépítőt, Anton Roemert dicséri, aki 1763-ban megépítette. Az
orgona mögött Pöckel bájos, pasztell színű falfestménye látható, mely a zenélő
angyalokat ábrázolja. Az orgona a neves gráci cég egyetlen olyan orgonája, amelyet
nem építettek át. Nemrég mindössze némi karbantartáson esett át, hogy eredeti
szépségű hangján csendüljön fel.

\"SzécsiszigetA templom legrégibb szobra egy középkori, fekete Szűz Máriát a gyermek Jézussal
bemutató faragás. Szépen sikerült a tiroli stílusú Lourdes-i Szűz Mária oltár
is, mely 1900 körül került a templomba.

A szécsiszigeti kastély helyén eredetileg egyszerűbb vár állt. A Kerka mocsaras
területén épült egykori palánkvár sok törököt látott. A középkorban Lenti elővára
volt. A legnagyobb veszteség akkor érte a falut, amikor a török csatározások következtében 1631-57 között 191 lakos meghalt, míg további 36 török fogságba
került.

A templomépítő egyik őse, a törökverő Szapáry Péter élete német, osztrák és
magyar írók jóvoltából bekerült az irodalom-, színház- és zenetörténetbe is. Az
irodalmi műveket 1817-től adták ki Bécsben, Budapesten és más országban. A
törökverő, 17. századi, történelmi alapokon nyugvó Szapáry-monda a hazaszeretet,
hűség, a barátság és önfeláldozás szép példája. Leginkább Lipták Gábor
mondagyűjteményéből ismerhetjük. A drámai történet versre ihlette Szabó Lőrincet
is.

Térkép