Szombathelyi Egyházmegye

Szécshenyi 2020 - Európai Regionális Fejlesztési Alap

Uniós projektek a Szombathelyi Egyházmegyében - A Brenner Kollégium energetikai korszerűsítése-videóval


Brenner János Óvoda, Általános Iskola és Kollégium energetikai korszerűsítése

 

USZT_logo_cmykInfoblokk2_KA_egyes

Brenner János Óvoda, Általános iskola és Kollégium energetikai korszerűsítése.

A Brenner Kollégium energetikai korszerűsítésével kapcsolatos projektindító sajtóközlemény letölthető és a Szombathelyi Egyházmegyére hivatkozással közölhető:

Projektindító sajtóközlemény word formátum.

Projektindító sajtóközlemény pdf formátum.


A Szombathelyi Egyházmegye által az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Brenner János Óvoda, Általános Iskola és Kollégium Energetikai korszerűsítése” című, KEOP-5.5.0/B/12-2013-0328 jelű pályázatát a Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság 160 269 024 Ft. összegű támogatásra érdemesnek ítélte. Az elfogadott támogatási intenzitás: 100%. A Projekt elszámolható költségei a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában kerülnek finanszírozásra.

A pályázat tárgya a Brenner János Kollégium energetikai korszerűsítése. Az épület műemléki védettség alatt áll, ezért az épületrészek hőtechnikai jellemzőinek javítása örökségvédelmi problémákba ütközik. A projekt célja az épület nyílászáróinak felújítása, részleges cseréje; a zárófödém hőszigetelése, a fűtés korszerűsítése, a használati melegvíz rendszer cseréje, valamint napkollektorok beépítése.

A nyílászárók belső oldalán hőszigetelt üveggel készült új ablaktáblák kerülnek elhelyezésre, mivel a falak külső hőszigetelése nem oldható meg, a zárófödémre  a műszaki leírásban szereplő szigetelő paplan réteget helyezünk el. A nyílászárók külső része felújításra, szükség esetén cserére kerül.

Az épület központi fűtése jelenleg nem szabályozható, égtájak szerint nincs elválasztva, igen jelentős a hőveszteség. A meglevő radiátorok felfűtéséhez legalább 20%-al több energia szükséges, mint a korszerűbb lemez radiátorokhoz, ezért valamennyi radiátor cserére kerül a megtápláló vezetékekkel együtt.

A melegvíz-szolgáltatást ellátó gázkazánok elöregedtek, cseréjük mindenképpen indokolt. A jelentős használati melegvíz igény miatt az épület udvarán a déli tetőfelületen 50 db napkollektort helyezünk el, a napenergiával működő berendezések üzembe állítása jelentős energiamegtakarítást eredményez az intézmény számára.

A beruházás a Szombathelyi Egyházmegye által üzemeltetett Brenner János Kollégium energiafelhasználásának csökkentéséhez, gazdaságosabb működéséhez járul hozzá. A kollégium a belvárosban helyezkedik el az egykori püspöki papnevelő intézet épületében, melyet még Szily János püspök építtetett. A kollégium pedagógiai programjának alapja a szeretet-teljes, személyes törődés, a nyugodt tanulási feltételek biztosítása, valamint a szabadidő hasznos eltöltése. A kollégiumi nevelés a keresztény-katolikus értékekre épül. A kollégium országos beiskolázású, elsősorban azonban a Szombathelyi Egyházmegye területéről érkeznek a keresztény szellemiségű családok gyermekei.

 

A Projekt helyszíne 9700 Szombathely, Szily János utca 1. hrsz. 6006.

A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2014.04.01.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2014.11.30.

További információ: Egyházmegyei Projektiroda,

Szombathely, Szily János u.5.

Tel.: 318-528, Mobil: 30-430-3636, E-mail:

Közreműködő szervezet
NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Látogasson el a projekt honlapjára, ahol további információkat is kaphat: 

http://euprojektek.martinus.hu/

Videó beszámoló: 

https://www.youtube.com/embed/27VWJnDvUGk